Always là gì và những điều cần biết về thì hiện tại đơn

Ngày 24/04/2024
1.192 lượt xem

Bài viết sẽ giải đáp các thắc mắc xoay quanh từ “always” như: always là thì gì, always nghĩa là gì, always đọc tiếng Anh là gì, always thuộc thì hiện tại đơn và always là dấu hiệu của thì nào. Nội dung bao gồm định nghĩa, cách sử dụng, ví dụ minh họa và lưu ý khi dùng “always” trong câu.

1. Giới thiệu

“Always” là một từ rất thông dụng trong tiếng Anh. Nó có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau và có nhiều nghĩa khác nhau. Việc hiểu rõ “always” sẽ giúp chúng ta sử dụng từ này đúng cách và tránh sai lầm trong giao tiếp.

Để hiểu rõ hơn về “always”, trước hết chúng ta cần tìm hiểu định nghĩa của từ này. “Always” có nghĩa là “luôn luôn”, “luôn vẫn”, “tất cả các lúc”. Đây là một từ chỉ sự liên tục, không ngừng nghỉ, không bị gián đoạn. Chúng ta có thể sử dụng từ này để miêu tả một tình huống, hành động, hoặc tính cách của một người.

Ví dụ, trong câu “She always arrives on time”, “always” được sử dụng để miêu tả tính cách của cô ấy là luôn đến đúng giờ. Câu “I always drink coffee in the morning” sử dụng “always” để miêu tả hành động của tôi là uống cà phê vào buổi sáng.

Ngoài ra, “always” còn được sử dụng để diễn tả sự chắc chắn, khẳng định, phủ định. Ví dụ, câu “I always knew you could do it” được sử dụng để diễn tả sự chắc chắn của người nói rằng anh ta luôn tin rằng bạn có thể làm được điều đó. Trong câu “He doesn’t always tell the truth”, “always” được sử dụng để phủ định và chỉ ra rằng anh ta không phải lúc nào cũng nói sự thật.

Tóm lại, “always” là một từ rất quan trọng trong tiếng Anh. Việc hiểu rõ nghĩa của từ này sẽ giúp chúng ta sử dụng từ này một cách chính xác trong giao tiếp. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách sử dụng “always” trong thì hiện tại đơn và cách đặt từ này trong câu.

2. Always trong thì hiện tại đơn

2.1. Giới thiệu thì hiện tại đơn và cấu trúc câu

Thì hiện tại đơn là thì đơn giản nhất trong tiếng Anh, thường được sử dụng để diễn tả hành động xảy ra trong hiện tại hoặc những thói quen, tính cách luôn có trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Cấu trúc câu thì hiện tại đơn là: S + V(s/es) + O, với S là chủ ngữ, V là động từ thường được sử dụng trong thì hiện tại đơn, và O là đối tượng của động từ. Để sử dụng “always” trong thì hiện tại đơn, ta đặt từ này trước động từ thường.

2.2. Ví dụ về cách sử dụng “always” trong thì hiện tại đơn

 • She always arrives on time. (Cô ấy luôn đến đúng giờ)

Trong ví dụ này, “always” được đặt trước động từ “arrives”. Câu này diễn tả rằng hành động đến đúng giờ là một thói quen của cô ấy.

 • They always watch TV before bedtime. (Họ luôn xem TV trước khi đi ngủ)

Trong câu này, “always” được đặt trước động từ “watch”. Câu này diễn tả rằng việc xem TV trước khi đi ngủ là một thói quen của họ.

 • I always forget my keys. (Tôi luôn quên chìa khóa)

Trong câu này, “always” được đặt trước động từ “forget”. Câu này diễn tả rằng việc quên chìa khóa là một thói quen của tôi.

 • He always sings in the shower. (Anh ấy luôn hát trong phòng tắm)

Trong ví dụ này, “always” được đặt trước động từ “sings”. Câu này diễn tả rằng việc hát trong phòng tắm là một thói quen của anh ấy.

Tóm lại, “always” là một từ quan trọng được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau trong tiếng Anh. Khi sử dụng “always” trong thì hiện tại đơn, ta cần đặt từ này trước động từ thường. Việc hiểu rõ cách sử dụng từ này trong thì hiện tại đơn sẽ giúp chúng ta sử dụng nó một cách chính xác và tự tin hơn trong giao tiếp.

3. Always là dấu hiệu của thì nào?

3.1. Sự khác nhau giữa thì hiện tại đơn và các thì khác

Trong tiếng Anh, có nhiều thì khác nhau để diễn tả các hành động xảy ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì hiện tại đơn là thì đơn giản nhất trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả các hành động xảy ra trong hiện tại hoặc những thói quen, tính cách luôn có trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Các thì khác như thì quá khứ đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ tiếp diễn, thì tương lai đơnthì tương lai hoàn thành được sử dụng để diễn tả các hành động xảy ra trong các thời điểm khác nhau trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

3.2. Ví dụ để phân biệt sự khác nhau giữa các thì

 • Thì hiện tại đơn

I always brush my teeth before going to bed. (Tôi luôn đánh răng trước khi đi ngủ)

Trong ví dụ này, câu diễn tả hành động đánh răng là một thói quen luôn có trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

I visited my grandparents last week. (Tôi đã ghé thăm ông bà của tôi tuần trước)

Câu này diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ, cụ thể là tuần trước.

 • Thì hiện tại tiếp diễn

I am studying English now. (Tôi đang học tiếng Anh bây giờ)

Trong ví dụ này, câu diễn tả hành động đang xảy ra trong hiện tại, đang học tiếng Anh.

I was studying English when my friend called me. (Tôi đang học tiếng Anh khi bạn gọi điện cho tôi)

Trong ví dụ này, câu diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ, cụ thể là đang học tiếng Anh, nhưng bị gián đoạn bởi cuộc gọi của bạn.

 • Thì tương lai đơn

I will go to the beach tomorrow. (Tôi sẽ đi đến bãi biển vào ngày mai)

Trong ví dụ này, câu diễn tả một hành động dự định xảy ra trong tương lai, cụ thể là đi đến bãi biển vào ngày mai.

I will have finished my work by 5 pm tomorrow. (Tôi sẽ đã hoàn thành công việc của mình vào lúc 5 giờ chiều ngày mai)

Câu này diễn tả một hành động sẽ được hoàn thành trong tương lai, trước thời điểm nói hoặc thời điểm xác định khác trong tương lai.

“Always” được sử dụng trong thì hiện tại đơn để diễn tả một thói quen, một tính cách luôn có trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đối với các thì khác, “always” có thể được sử dụng để diễn tả sự lặp đi lặp lại của một hành động hoặc tính cách, tuy nhiên sẽ có sự khác nhau trong cách diễn đạt của mỗi thì. Việc phân biệt các thì là rất quan trọng để đảm bảo rằng thông điệp được truyền tải đúng ý nghĩa của người nói.

4. Cách sử dụng “always” trong câu

4.1. Đặt “always” ở đâu trong câu

4.1.1. Đặt “always” trước động từ chính

Ví dụ:

 • I always drink coffee in the morning. (Tôi luôn uống cà phê vào buổi sáng)
 • She always eats breakfast before going to work. (Cô ấy luôn ăn sáng trước khi đi làm)

4.1.2. Đặt “always” sau động từ trợ động từ “be”

Ví dụ:

 • I am always happy to see you. (Tôi luôn vui khi gặp bạn)
 • She is always late for our meetings. (Cô ấy luôn đi muộn đến các cuộc họp của chúng ta)

4.1.3. Đặt “always” trước tính từ

Ví dụ:

 • He is always so kind to everyone. (Anh ấy luôn tốt bụng với mọi người)
 • She always looks beautiful, no matter what she wears. (Cô ấy luôn trông xinh đẹp, cho dù cô ấy mặc gì)

4.1.4. Đặt “always” trước phó từ

Ví dụ:

 • He always speaks English fluently. (Anh ấy luôn nói tiếng Anh trôi chảy)
 • She always drives carefully. (Cô ấy luôn lái xe cẩn thận)

4.2. Các trường hợp “always” không nên sử dụng

Mặc dù “always” là một từ rất hữu ích để diễn tả thói quen, tính cách và những điều luôn xảy ra, tuy nhiên không phải lúc nào “always” cũng phù hợp trong mọi trường hợp. Dưới đây là một số trường hợp mà bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng “always”:

4.2.1. Không nên sử dụng “always” để chỉ sự khác biệt

Ví dụ:

 • He is always the last one to leave the office. (Anh ấy luôn là người cuối cùng rời khỏi văn phòng)

Trong câu này, sự khác biệt về thời gian mà người nói muốn nhấn mạnh, không phải là tính chất luôn xảy ra của hành động. Do đó, sử dụng “always” không phù hợp trong trường hợp này.

4.2.2. Không nên sử dụng “always” để chỉ sự đồng ý hoàn toàn

Ngoài những trường hợp cần sử dụng “always”, cũng có những trường hợp khi không nên sử dụng “always”. Một trong số đó là khi muốn thể hiện sự đồng ý hoàn toàn. Trong những trường hợp này, “always” thường không được sử dụng để không gây hiểu lầm hoặc mâu thuẫn.

Ví dụ, khi nói “I always love spicy food”, từ “always” ở đây không được dùng để chỉ sự đồng ý hoàn toàn. Thay vào đó, nó chỉ ra rằng mình thích ăn món ăn cay thường xuyên. Nếu muốn thể hiện sự đồng ý hoàn toàn, người ta thường sử dụng các từ khác như “definitely”, “absolutely” hoặc “completely”.

Vì vậy, khi sử dụng “always” trong câu, cần phải xác định rõ mục đích của từ này để đảm bảo rằng nó được sử dụng đúng cách và tránh gây hiểu lầm cho người nghe hoặc đọc.

5. Tổng kết

Sau khi đã tìm hiểu và khám phá về từ “always” trong tiếng Anh, chúng ta có thể rút ra những kết luận quan trọng sau:

Trước tiên, “always” là một trạng từ trong tiếng Anh, thường được sử dụng để chỉ tần suất hoặc thói quen. Nó có thể được sử dụng trong nhiều thì khác nhau, nhưng thường thấy nhất trong thì hiện tại đơn.

Để sử dụng “always” một cách chính xác, cần đặt từ này ở vị trí thích hợp trong câu, dựa trên mục đích của câu. Ngoài ra, cũng cần phải lưu ý những trường hợp khi không nên sử dụng “always” để tránh gây hiểu lầm hoặc mâu thuẫn trong giao tiếp.

Nếu được sử dụng đúng cách, “always” là một công cụ hữu ích để giúp tăng tính chính xác và rõ ràng trong giao tiếp tiếng Anh.

Để kết thúc bài viết, chúng ta có thể nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ về từ “always” sẽ giúp cho giao tiếp của chúng ta trở nên trôi chảy hơn. Tuy nhiên, để đạt được điều này, chúng ta cần cẩn thận và kiên nhẫn trong việc học và thực hành. Bằng cách áp dụng những kiến thức và lưu ý đã đề cập trong bài viết, chúng ta có thể tránh được những sai sót trong giao tiếp và trở nên tự tin hơn khi sử dụng từ “always”.

Tin liên quan
Học tiếng Anh là gì?

Học tiếng Anh là gì?

Học tiếng Anh là “learn” hoặc “study”. Là quá trình thu thập, tìm hiểu và học hỏi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Học có thể diễn ra trong nhiều hình thức, bao gồm học tại trường học, học tập tự học, học tập thông qua kinh nghiệm và học tập thông qua thực […]
Bạn học tiếng Anh như thế nào?

Bạn học tiếng Anh như thế nào?

“Bạn học” trong tiếng Việt có thể dịch sang tiếng Anh là “Study Buddy” hoặc “Study Partner” tùy vào nghĩa cụ thể. Nó là người bạn mà bạn học cùng với, chia sẻ tài liệu và học hỏi nhau. 1. Phân biệt “Study Buddy” và “Study Partner” “Study Buddy” và “Study Partner” đều được sử […]
Lập Kế Hoạch Học Tiếng Anh Hiệu Quả Tại Philippines

Lập Kế Hoạch Học Tiếng Anh Hiệu Quả Tại Philippines

Bạn đang có ý định học tiếng Anh tại Philippines nhưng chưa biết cách lập kế hoạch học tập sao cho hiệu quả? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những bước cần thiết để lập kế hoạch học tiếng Anh một cách khoa học, đồng thời giúp bạn tận dụng tối đa cơ […]
CNN Quezon là trường gì? Khám phá chi tiết từ A - Z về trường

CNN Quezon là trường gì? Khám phá chi tiết từ A - Z về trường

Mong muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân, bạn nhất định không thể qua ngôi trường Anh ngữ lâu đời bậc nhất Philippines – CNN Quezon. Vậy CNN Quezon là trường gì, điều gì tạo nên sự khác biệt của nó so với những cái tên khác ở Philippines. Hãy cùng trải […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học