Mệnh đề quan hệ không xác định – Cách xác định và nhận biết một cách dễ dàng

Ngày 17/07/2024
793 lượt xem

Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về mệnh đề quan hệ không xác định, cách xác định và nhận biết chúng trong câu. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được giới thiệu với các bài tập để rèn luyện kỹ năng nhận biết và sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định một cách chính xác và hiệu quả.

1. Giới thiệu về mệnh đề quan hệ

a. Định nghĩa và khái niệm cơ bản

Mệnh đề quan hệ là một loại mệnh đề trong tiếng Anh được sử dụng để nối hai câu với nhau. Mệnh đề quan hệ thường bắt đầu bằng một từ quan hệ như “that”, “which”, “who”, “whom”, “whose” hoặc “where”.

Mệnh đề quan hệ giúp cho người viết hoặc người nói có thể trình bày thông tin một cách trôi chảy hơn bằng cách liên kết các câu lại với nhau. Đồng thời, mệnh đề quan hệ cũng giúp cho người đọc hoặc người nghe có thể hiểu rõ hơn nội dung mà tác giả muốn truyền tải.

b. Sự khác nhau giữa mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định là hai loại mệnh đề quan hệ khác nhau. Mệnh đề quan hệ xác định đặt trước một danh từ cụ thể và giúp xác định rõ đối tượng đó. Ví dụ:

 • The book that I read yesterday was very interesting. (Cuốn sách mà tôi đọc hôm qua rất thú vị)

Trong câu trên, mệnh đề quan hệ “that I read yesterday” giúp xác định rõ cuốn sách được nhắc đến.

Mệnh đề quan hệ không xác định không đặt trước một danh từ cụ thể và không giúp xác định rõ đối tượng đó. Thay vào đó, nó được sử dụng để chỉ định một đối tượng bất kỳ trong một nhóm đối tượng. Ví dụ:

 • I need a book that can teach me how to cook. (Tôi cần một cuốn sách có thể dạy tôi cách nấu ăn)

Trong câu trên, mệnh đề quan hệ “that can teach me how to cook” không chỉ định rõ một cuốn sách cụ thể, mà chỉ yêu cầu một cuốn sách nào đó có thể dạy tôi cách nấu ăn.

Tóm lại, mệnh đề quan hệ không xác định và xác định là hai khái niệm cơ bản của mệnh đề quan hệ, và là những kiến thức căn bản trong việc học và sử dụng tiếng Anh.

2. Mệnh đề quan hệ không xác định

a. Định nghĩa và cấu trúc của mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định là một loại mệnh đề quan hệ không chỉ định rõ đối tượng được nhắc đến, mà thay vào đó nó chỉ định một đối tượng bất kỳ trong một nhóm đối tượng. Mệnh đề quan hệ không xác định bắt đầu bằng các từ quan hệ “who”, “whom”, “whose”, “which” hoặc “where”, được theo sau bởi một động từ, một chủ ngữ, và một từ mở đầu cho mệnh đề.

Cấu trúc của mệnh đề quan hệ không xác định thường là:

 • Từ quan hệ + động từ + chủ ngữ + từ mở đầu mệnh đề

Ví dụ:

 • I need a pen that writes well. (Tôi cần một cây bút viết tốt)
 • She is looking for a restaurant where she can eat sushi. (Cô ấy đang tìm kiếm một nhà hàng mà cô ấy có thể ăn sushi)

Trong các ví dụ trên, mệnh đề quan hệ không xác định là “that writes well” và “where she can eat sushi”.

b. Các dấu hiệu nhận biết mệnh đề quan hệ không xác định

Có một số dấu hiệu để nhận biết mệnh đề quan hệ không xác định trong câu. Đầu tiên, các từ quan hệ “who”, “whom”, “whose”, “which” hoặc “where” thường được sử dụng để bắt đầu mệnh đề quan hệ không xác định. Thứ hai, mệnh đề quan hệ không xác định thường không chỉ định rõ đối tượng được nhắc đến trong câu. Thay vào đó, nó chỉ định một đối tượng bất kỳ trong một nhóm đối tượng.

c. Ví dụ minh họa

 • The person who won the lottery is very lucky. (Người đã trúng số đề là rất may mắn)
 • She needs a dress which fits her well. (Cô ấy cần một chiếc váy vừa vặn với cô ấy)
 • I want to find a teacher who can help me improve my English. (Tôi muốn tìm một giáo viên có thể giúp tôi cải thiện tiếng Anh của mình)

Trong các ví dụ trên, mệnh đề quan hệ không xác định là “who won the lottery”, “which fits her well” và “who can help me improve my English”.

3. Cách xác định mệnh đề quan hệ không xác định

Các bước xác định mệnh đề quan hệ không xác định trong câu:

 • Tìm những cụm từ chỉ người, vật, sự việc mà không thể hiểu được nếu không có thêm thông tin. Ví dụ: “Người đàn ông đang nói chuyện với tôi” – cụm từ “người đàn ông đang nói chuyện với tôi” là một cụm từ chỉ người không rõ ràng.
 • Tìm các từ nối liền như “mà”, “có”, “được”, “là”, “với” đứng trước hoặc sau cụm từ chỉ người, vật, sự việc. Ví dụ: “Cái bàn mà tôi mua hôm qua” – từ “mà” nối liền giữa “cái bàn” và “tôi” cho thấy đó là một mệnh đề quan hệ.
 • Kiểm tra xem mệnh đề đó có thể tồn tại độc lập trong câu không. Nếu không thể, đó là một mệnh đề quan hệ không xác định. Ví dụ: “Người đàn ông đang nói chuyện với tôi” không thể tồn tại độc lập trong câu. Nếu muốn nói rõ hơn về người đàn ông đó, cần phải thêm thông tin vào câu như “Người đàn ông đang nói chuyện với tôi là bác sĩ” để câu trở nên đầy đủ và rõ ràng hơn.

Những lỗi thường gặp khi xác định mệnh đề quan hệ không xác định:

 • Nhầm lẫn mệnh đề quan hệ với mệnh đề bổ nghĩa Mệnh đề bổ nghĩa chỉ thêm thông tin về người, vật, sự việc được nhắc đến trước đó trong câu, trong khi mệnh đề quan hệ có chức năng xác định rõ hơn về người, vật, sự việc đó. Do đó, nếu không phân biệt được hai loại mệnh đề này sẽ dẫn đến sai sót trong việc hiểu câu.

Ví dụ:

 • “Cô gái đội nón lá đang đi trên đường” – cụm từ “đội nón lá” chỉ thêm thông tin về cô gái, không phải mệnh đề quan hệ.
 • “Chiếc bàn mà tôi mua hôm qua” – cụm từ “mà tôi mua hôm qua” là mệnh đề quan hệ không xác định.

4. Cách sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định

a. Các trường hợp sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định thường được sử dụng trong câu để giới thiệu, bổ sung hoặc miêu tả thông tin về một danh từ mà người nghe hoặc đọc chưa biết đến hoặc chưa được xác định rõ ràng. Một số trường hợp sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định như sau:

Khi giới thiệu một người:

 • She has a friend who lives in Paris. (Cô ấy có một người bạn sống ở Paris)
 • Do you know anyone who speaks French? (Bạn có biết ai đó nói tiếng Pháp không?)

Khi giới thiệu một địa điểm:

 • I went to a restaurant that serves Vietnamese food. (Tôi đi đến một nhà hàng phục vụ đồ ăn Việt Nam)
 • Can you recommend a hotel that is near the beach? (Bạn có thể giới thiệu khách sạn nào gần bãi biển không?)

Khi miêu tả một vật:

 • I need a dress that is suitable for a wedding. (Tôi cần một chiếc váy phù hợp cho đám cưới)
 • Can you lend me a pen that writes in red ink? (Bạn có thể cho mượn một cây bút có mực màu đỏ được không?)

b. Rút gọn mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định có thể được rút gọn để tạo ra một câu ngắn gọn hơn và vẫn giữ nguyên nghĩa của câu gốc. Cách rút gọn phụ thuộc vào vị trí của mệnh đề trong câu. Ví dụ:

Nếu mệnh đề quan hệ nằm trước danh từ, ta có thể rút gọn bằng cách sử dụng “đại từ quan hệ” (who, whom, whose, that, which) thay cho mệnh đề quan hệ:

 • The man who I met yesterday is my new neighbor. (Người đàn ông mà tôi gặp hôm qua là hàng xóm mới của tôi) => The man I met yesterday is my new neighbor.

Nếu mệnh đề quan hệ nằm sau danh từ, ta có thể rút gọn bằng cách sử dụng “đại từ quan hệ” và loại bỏ động từ trong mệnh đề:

 • The book that you recommended to me is very interesting. (Cuốn sách mà bạn giới thiệu cho tôi rất thú vị) => The book you recommended to me is very interesting.

Nếu mệnh đề quan hệ không xác định ở trên được rút gọn, ta có thể viết lại thành:

 • “The book that I’m reading is interesting.” Ta đã rút gọn mệnh đề “which I borrowed from the library” bằng cách sử dụng cấu trúc quan hệ không xác định. Với cách viết này, câu vẫn giữ được ý nghĩa gốc của mệnh đề quan hệ không xác định, nhưng lại ngắn gọn hơn.

Ngoài ra, khi sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định, cần lưu ý rằng mệnh đề này thường đứng trước mệnh đề chính trong câu, và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.

Ví dụ: “The girl, who was wearing a red dress, waved at me.” Trong câu này, mệnh đề quan hệ không xác định “who was wearing a red dress” đứng trước mệnh đề chính “The girl waved at me”.

Trên đây là những thông tin cơ bản về cách sử dụng và rút gọn mệnh đề quan hệ không xác định. Việc nắm vững các cấu trúc, dấu hiệu và cách xác định mệnh đề này sẽ giúp cho việc viết và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của bạn trở nên trôi chảy và chính xác hơn.

5. Bài tập mệnh đề quan hệ không xác định

Để rèn luyện kỹ năng nhận biết và sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định, có thể thực hành các bài tập sau đây:

Nhận biết mệnh đề quan hệ không xác định: Đọc các đoạn văn và tìm ra các mệnh đề quan hệ không xác định trong đó.

Ví dụ:

Đoạn văn: “The book that I borrowed from the library last week was very interesting.”

Mệnh đề quan hệ không xác định: “that I borrowed from the library last week”

Sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định: Điền mệnh đề quan hệ không xác định thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Ví dụ:

 • The girl _________ is my best friend. Đáp án: who is sitting next to me

Các câu hỏi khác:

 • The movie _________ won the Academy Award was released last year.
 • The man _________ I met at the party last night was a doctor.
 • The car _________ you bought last week is very expensive.

Rút gọn mệnh đề quan hệ không xác định: Viết lại các câu sau đây bằng cách rút gọn mệnh đề quan hệ không xác định.

Ví dụ:

 • The man who is wearing the blue shirt is my brother. Rút gọn: The man wearing the blue shirt is my brother.

Các câu hỏi khác:

 • The book that I read last night was very interesting.
 • The girl who is sitting next to me is my best friend.
 • The car that you bought last week is very expensive.

Việc thực hành các bài tập trên sẽ giúp bạn nắm vững kỹ năng nhận biết và sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định một cách hiệu quả.

6. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về mệnh đề quan hệ không xác định, từ định nghĩa, cấu trúc, cách nhận biết đến cách sử dụng và bài tập rèn luyện kỹ năng. Mệnh đề quan hệ không xác định được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Việt, giúp tăng tính linh hoạt và mạch lạc cho câu văn.

Để nhận biết mệnh đề quan hệ không xác định, chúng ta cần chú ý đến các dấu hiệu như các từ nối, từ chỉ mối quan hệ như “người mà”, “chuyện gì”, “nơi mà”, “thời gian khi” và nhiều từ khác. Sau đó, ta cần phân tích xem mệnh đề đó có phải là mệnh đề quan hệ không xác định hay không.

Khi sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định, ta cần chú ý đến vị trí và cách sử dụng của nó trong câu, đảm bảo tính chính xác và mạch lạc của câu văn. Ngoài ra, ta cũng có thể rút gọn mệnh đề quan hệ không xác định để làm cho câu văn ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

Để rèn luyện kỹ năng sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định, chúng ta có thể thực hành các bài tập nhận biết và sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định. Những bài tập này giúp chúng ta nâng cao khả năng phân tích và sử dụng ngôn ngữ, từ đó giúp chúng ta viết tốt hơn.

Tổng kết lại, mệnh đề quan hệ không xác định là một phần quan trọng của ngôn ngữ tiếng Việt. Hiểu rõ cách sử dụng và áp dụng kỹ năng này vào viết văn sẽ giúp chúng ta trở thành một người viết văn thành công.

Tin liên quan
Khóa học tiếng Anh là gì?

Khóa học tiếng Anh là gì?

Khoá học trong Tiếng Anh là COURSE. Là một chương trình đào tạo có thời gian xác định, trong đó người học sẽ học các chủ đề cụ thể và được chấm điểm sau khi hoàn thành. Khóa học có thể được tổ chức tại trường học hoặc trực tuyến. 1. Một số từ vựng tiếng Anh […]
Du học tiếng Anh là gì?

Du học tiếng Anh là gì?

Du học hay đi du học tiếng Anh là Study Abroad /ˈstʌd.i əˈbrɔ:d/. Là việc học tập hoặc đào tạo tại một trường hoặc địa điểm khác nơi người học đang sống hoặc cư trú. Du học có thể là học tập định kỳ hoặc tạm thời, và có thể bao gồm cả học tập và kinh […]
Advanced Level là gì? Hướng dẫn chi tiết về kỳ thi Advanced Level

Advanced Level là gì? Hướng dẫn chi tiết về kỳ thi Advanced Level

Du Học Philippines sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về khái niệm Advanced Level, cũng như hướng dẫn chi tiết về kỳ thi Advanced Level. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của kỳ thi này và cách chuẩn bị cho nó. 1. Giới thiệu về khái niệm Advanced Level Advanced Level […]
Top 5 trang báo Philippines uy tín nhất mà bạn nên đọc

Top 5 trang báo Philippines uy tín nhất mà bạn nên đọc

Nhu cầu cập nhật thông tin chính trị – xã hội – văn hóa tại Philippines ngày gia tăng, đặc biệt đối với du học sinh. Báo Philippines là nơi mà bạn có thể tiếp nhận thông tin một cách chính thống và nhanh chóng. Tuy nhiên hiện nay có quá nhiều trang báo xuất […]
Tin học văn phòng tiếng Anh là gì?

Tin học văn phòng tiếng Anh là gì?

Tin học văn phòng tiếng Anh là Office Information Technology thường bao gồm khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm cơ bản để hoàn thành các công việc văn phòng. Các ví dụ như Microsoft Word, Excel, PowerPoint là những công cụ thường được sử dụng trong các khóa học về tin […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học