Cách dùng Who, Whom, Whose trong tiếng Anh: Phân biệt và áp dụng đúng cách

Ngày 17/07/2024
1.179 lượt xem

Du Học Philippines sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách sử dụng Who, Whom, Whose trong tiếng Anh, đồng thời phân biệt giữa các từ này và khi nào nên sử dụng chúng. Nếu bạn đang học tiếng Anh hoặc muốn nâng cao trình độ của mình, đây là một bài viết hữu ích để tham khảo.

1. Giới thiệu

Các từ Who, Whom, Whose là một phần không thể thiếu trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều người học tiếng Anh vẫn gặp khó khăn khi phân biệt và sử dụng đúng cách ba từ này.

Vì vậy, bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về cách sử dụng Who, Whom, Whose trong tiếng Anh, giúp cho việc sử dụng tiếng Anh của bạn trở nên chính xác và trôi chảy hơn.

Việc sử dụng đúng Who, Whom, Whose trong tiếng Anh không chỉ giúp cho việc truyền đạt thông tin một cách chính xác, mà còn giúp cho người nghe hoặc đọc hiểu rõ hơn nội dung được truyền tải.

Vì vậy, việc hiểu rõ cách sử dụng Who, Whom, Whose trong tiếng Anh là rất quan trọng và hữu ích cho việc học tiếng Anh cũng như cho việc giao tiếp trong các tình huống khác nhau.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về các từ Who, Whom, Whose, cách sử dụng và phân biệt giữa chúng.

2. Các từ Who, Whom, Whose là gì?

2.1. Giới thiệu về từ loại và ý nghĩa của Who, Whom, Whose

Who, Whom và Whose là những từ quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để hỏi, trả lời và miêu tả thông tin về người hoặc vật.

 • Who: là từ để hỏi về người hoặc vật làm chủ ngữ trong câu. Ví dụ: Who is your teacher? (Giáo viên của bạn là ai?)
 • Whom: là từ để hỏi về người hoặc vật làm tân ngữ trong câu. Ví dụ: Whom did you talk to yesterday? (Bạn nói chuyện với ai hôm qua?)
 • Whose: là từ để hỏi về sở hữu của người hoặc vật trong câu. Ví dụ: Whose book is this? (Đây là sách của ai?)

2.2. Phân biệt giữa các từ này và cách phát âm

 • Who: phát âm /huː/
 • Whom: phát âm /huːm/
 • Whose: phát âm /huːz/

Để phân biệt giữa Who và Whom, chúng ta có thể nhìn vào vai trò của từ đó trong câu. Nếu nó đứng trước động từ hoặc đứng một mình thì đó là Who. Còn nếu nó đứng sau giới từ hoặc đứng đầu câu hỏi, thì đó là Whom. Ví dụ:

 • Who is your friend? (Ai là bạn của bạn?)
 • To whom did you speak? (Bạn đã nói chuyện với ai?)

Đối với Whose, nó được sử dụng để hỏi về sở hữu của người hoặc vật trong câu. Ví dụ:

 • Whose car is this? (Đây là xe của ai?)
 • Whose phone did you borrow? (Bạn đã mượn điện thoại của ai?)

Với những kiến thức cơ bản về các từ Who, Whom, Whose, chúng ta có thể sử dụng chúng một cách chính xác và tự tin trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về cách sử dụng các từ này trong tiếng Anh.

3. Cách sử dụng Who, Whom, Whose

3.1. Cách sử dụng Who trong câu

Who được sử dụng để hỏi về người hoặc vật làm chủ ngữ trong câu, hoặc để giới thiệu một người hoặc vật nào đó. Nó cũng có thể được sử dụng để trả lời cho câu hỏi về ai đó. Dưới đây là một số cách sử dụng Who trong câu:

 • Sử dụng Who để hỏi về danh tính của người hoặc vật: Who is your best friend? (Bạn thân nhất của bạn là ai?)
 • Sử dụng Who để hỏi về công việc hoặc chức vụ của người nào đó: Who is the CEO of this company? (Giám đốc điều hành của công ty này là ai?)
 • Sử dụng Who để giới thiệu một người hoặc vật: This is my friend, who is a doctor. (Đây là người bạn của tôi, người là bác sĩ.)
 • Sử dụng Who để trả lời cho câu hỏi về ai đó: A: Who is the singer in this song? B: It’s Ed Sheeran. (A: Ca sĩ trong bài hát này là ai? B: Đó là Ed Sheeran.)

3.2. Cách sử dụng Whom trong câu

Whom được sử dụng để hỏi về người hoặc vật làm tân ngữ trong câu. Nó cũng có thể được sử dụng trong các câu hỏi có giới từ. Dưới đây là một số cách sử dụng Whom trong câu:

 • Sử dụng Whom trong câu hỏi có giới từ: With whom did you go to the party last night? (Bạn đã đi dự tiệc với ai đêm qua?)
 • Sử dụng Whom để hỏi về tác nhân của hành động: Whom did you invite to the wedding? (Bạn đã mời ai đến đám cưới?)
 • Sử dụng Whom để giới thiệu một người hoặc vật, đặc biệt trong các câu câu văn hoặc văn phong: To whom it may concern, (Gửi đến những ai quan tâm,)

3.3. Cách sử dụng Whose trong câu

Whose được sử dụng để hỏi về sở hữu của người hoặc vật trong câu. Nó có thể được sử dụng để hỏi về tài sản hoặc địa điểm, cũng như đặt câu hỏi về quan hệ giữa hai người hoặc vật. Dưới đây là một số cách sử dụng Whose trong câu:

 • Sử dụng Whose để hỏi về sở hữu của một người hoặc vật: Whose book is this? (Quyển sách này của ai?)
 • Sử dụng Whose để hỏi về địa điểm hoặc tài sản của người hoặc vật nào đó: Whose house are we going to? (Chúng ta sẽ đến nhà của ai?)
 • Sử dụng Whose để hỏi về quan hệ giữa hai người hoặc vật: Whose idea was it to go on a road trip? (Ý tưởng đi chơi bằng ô tô là của ai?)

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong tiếng Anh hiện đại, người ta thường sử dụng Who thay vì Whom và sử dụng các cách diễn đạt khác để tránh sử dụng Whom trong một số trường hợp.

4. Phân biệt Who, Whom, Whose

Trong tiếng Anh, sử dụng Who và Whom đúng cách là một trong những điều quan trọng để tránh các lỗi ngữ pháp.

4.1. Các trường hợp phân biệt Who và Whom

Who thường được sử dụng trong vị ngữ (subject) của câu, còn Whom thường được sử dụng trong tân ngữ (object) của câu.

Ví dụ:

Who are you? (Bạn là ai?)

Whom did you meet yesterday? (Bạn đã gặp ai hôm qua?)

Trong trường hợp câu có một cụm giới từ, ta cần xác định giữa Who hay Whom được sử dụng dựa trên tân ngữ (object) của giới từ đó. Nếu tân ngữ đứng trước giới từ, ta sử dụng Whom, còn nếu tân ngữ đứng sau giới từ, ta sử dụng Who.

Ví dụ:

To whom are you talking? (Bạn đang nói chuyện với ai?)

Who are you talking to? (Bạn đang nói chuyện với ai?)

4.2. Cách phân biệt Whose và Who/Whom

Whose được sử dụng để hỏi về sở hữu, trong khi Who và Whom được sử dụng để hỏi về danh từ chủ ngữ hoặc tân ngữ.

Ví dụ:

Whose book is this? (Quyển sách này của ai?)

Who is the owner of this book? (Ai là chủ sở hữu cuốn sách này?)

Whom did you lend the book to? (Bạn đã cho ai mượn quyển sách này?)

Trong trường hợp câu chỉ cần hỏi về danh từ, không cần hỏi về sở hữu, ta sử dụng Who hoặc Whom thay vì Whose.

Ví dụ:

Who/Whom is going to the party? (Ai sẽ đi đến bữa tiệc?)

Tuy nhiên, như đã đề cập ở phần trước, trong tiếng Anh hiện đại, người ta thường sử dụng Who thay vì Whom trong nhiều trường hợp để tránh sự phức tạp và khó hiểu.

5. Khi nào nên sử dụng Who, Whom, Whose?

Khi sử dụng các từ Who, Whom, Whose trong tiếng Anh, cần phân biệt rõ cách sử dụng để tránh gây nhầm lẫn trong ngữ pháp. Dưới đây là các trường hợp cơ bản để sử dụng Who, Whom, Whose:

5.1. Các trường hợp sử dụng Who

 1. Khi sử dụng để hỏi về danh từ đó đang thực hiện hành động (subject) của câu.

Ví dụ: Who is coming to the party tonight? (Ai sẽ đến bữa tiệc tối nay?)

 1. Khi sử dụng để hỏi về danh từ đang được nhắc đến trong một mệnh đề phụ (relative clause) và đó là chủ ngữ (subject) của mệnh đề phụ đó.

Ví dụ: The man who is wearing a hat is my friend. (Người đàn ông đang đội mũ là bạn của tôi.)

5.2. Các trường hợp sử dụng Whom

 1. Khi sử dụng để hỏi về danh từ đó đang trở thành tân ngữ (object) trong câu.

Ví dụ: Whom did you see at the movie theater? (Bạn đã gặp ai ở rạp chiếu phim?)

 1. Khi sử dụng trong mệnh đề phụ và đó là tân ngữ (object) của mệnh đề phụ đó.

Ví dụ: The woman whom I met last night was very kind. (Người phụ nữ mà tôi đã gặp tối qua rất tử tế.)

5.3. Các trường hợp sử dụng Whose

 1. Khi sử dụng để hỏi về sở hữu của một danh từ.

Ví dụ: Whose phone is ringing? (Điện thoại của ai đang reo?)

 1. Khi sử dụng trong mệnh đề phụ và đó là chủ ngữ (subject) của mệnh đề phụ đó.

Ví dụ: The boy whose father is a doctor is very intelligent. (Đứa trẻ cha của nó là bác sĩ rất thông minh.)

Việc hiểu rõ cách sử dụng các từ Who, Whom, Whose sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và chuyên nghiệp hơn.

6. Ví dụ minh họa

Dưới đây là một số ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng và phân biệt giữa Who, Whom, Whose.

 1. Các ví dụ về Who:
 • Who là chủ ngữ của câu. Ví dụ: Who is the new manager? (Ai là quản lý mới?)
 • Who có thể được sử dụng để hỏi về danh tính của một người. Ví dụ: Who is your favorite singer? (Ca sĩ yêu thích của bạn là ai?)
 • Who cũng có thể được sử dụng để hỏi về một nhóm người. Ví dụ: Who wants to go to the movies with me? (Ai muốn đi xem phim cùng tôi?)
 1. Các ví dụ về Whom:
 • Whom là đối tượng của câu. Ví dụ: Whom did you invite to the party? (Bạn đã mời ai đến bữa tiệc?)
 • Whom cũng có thể được sử dụng để hỏi về đối tượng trong một câu. Ví dụ: With whom are you going to the concert? (Bạn đang đi xem concert với ai?)
 1. Các ví dụ về Whose:
 • Whose được sử dụng để hỏi về sở hữu của một người. Ví dụ: Whose book is this? (Đây là cuốn sách của ai?)
 • Whose cũng có thể được sử dụng để mô tả đặc điểm của một người hoặc đồ vật. Ví dụ: Whose car is the fastest? (Chiếc xe nào nhanh nhất?)

Hy vọng những ví dụ trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng và phân biệt giữa Who, Whom, Whose trong tiếng Anh.

7. Kết luận

Từ Who, Whom, Whose là những từ đại từ quan trọng trong tiếng Anh, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng câu văn, tạo sự rõ ràng và chính xác trong cách diễn đạt. Việc hiểu rõ cách sử dụng các từ này là rất cần thiết trong việc học tiếng Anh và giao tiếp.

Chúng ta đã tìm hiểu về từ loại và ý nghĩa của Who, Whom, Whose, cách phân biệt giữa chúng, cũng như cách sử dụng từng từ trong các trường hợp khác nhau. Chúng ta cũng đã xem qua một số ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về cách sử dụng và phân biệt các từ này.

Để sử dụng đúng Who, Whom, Whose, cần phải nắm vững ngữ pháp và tập luyện thường xuyên bằng cách đọc hiểu và viết các câu văn. Lời khuyên cuối cùng là hãy thực hành nhiều để nâng cao khả năng sử dụng từng từ đúng cách và tránh những sai sót phổ biến.

Tin liên quan
Thú vị quốc điểu và quốc hoa Philippines

Thú vị quốc điểu và quốc hoa Philippines

Sau đây là một vài thú vị chắc hẳn các bạn chưa biết về quốc điểu và quốc hoa Philippines. Hãy cùng GIP tìm hiểu về nó nhé 1. Quốc điểu Philippines là gì? Quốc điểu Philippines là cách mà người dân Philippines đại diện cho quốc gia của họ. Nó bao gồm các chủ […]
[Giải đáp] Người Philippines coi đâu là biểu tượng may mắn?

[Giải đáp] Người Philippines coi đâu là biểu tượng may mắn?

Mỗi quốc gia hay mỗi nền văn hóa đều có những phong tục cũng như biểu tượng riêng về sự may mắn. Nó được xem là “tấm bùa hộ mệnh” giúp con người ta luôn hướng về phía trước và tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Vậy, người Philippines coi đâu là biểu tượng […]
Hướng dẫn sử dụng "a/an/some/any" trong tiếng Anh

Hướng dẫn sử dụng "a/an/some/any" trong tiếng Anh

Du Học Philippines cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng “a/an/some/any” trong tiếng Anh. Từ đó giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin. 1. Giới thiệu Trong tiếng Anh, “a/an/some/any” là những từ rất quan trọng trong việc xây dựng câu. Việc […]
Ghé thăm 4 trường Anh ngữ tốt nhất tại thành phố Clark

Ghé thăm 4 trường Anh ngữ tốt nhất tại thành phố Clark

Khu vực Clark là nơi tụ họp nhiều trường Anh ngữ có chất lượng đào tạo tiếng Anh đảm bảo tại Philippines. Hãy cùng GIP khám phá một số những trường Anh ngữ nổi bật nhất trong khu vực này nhé. 1. Trường Anh ngữ HELP Clark Trường Anh ngữ HELP Clark đã có lịch […]
Always là gì và những điều cần biết về thì hiện tại đơn

Always là gì và những điều cần biết về thì hiện tại đơn

Bài viết sẽ giải đáp các thắc mắc xoay quanh từ “always” như: always là thì gì, always nghĩa là gì, always đọc tiếng Anh là gì, always thuộc thì hiện tại đơn và always là dấu hiệu của thì nào. Nội dung bao gồm định nghĩa, cách sử dụng, ví dụ minh họa và […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học