Arrived là gì và cách sử dụng giới từ đi kèm

Ngày 24/03/2023
60 lượt xem

Du Học Philippines sẽ giải thích ý nghĩa của từ “arrived” và cách sử dụng giới từ đi kèm để bạn có thể sử dụng từ này một cách chính xác. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một số ví dụ về cách sử dụng từ “arrived” trong tiếng Anh.

1. Giới thiệu về từ “arrived”

1.1. Định nghĩa của từ “arrived”

 • “Arrived” là động từ thể quá khứ của “arrive”, có nghĩa là đến nơi hoặc đạt đến một mục tiêu nào đó.
 • “Arrived” thường được sử dụng để chỉ sự xuất hiện của một người hoặc vật tại một địa điểm nào đó.

1.2. Từ liên quan đến “arrived”

 • Arrival: danh từ chỉ sự đến nơi hoặc sự đạt đến mục tiêu nào đó.
 • Arrivals: danh từ số nhiều chỉ những người hoặc vật đã đến nơi.
 • Arrive: động từ chỉ sự đến nơi hoặc sự đạt đến mục tiêu nào đó.
 • Arrival time: thời gian đến nơi.
 • Arrive at: giới từ được sử dụng để chỉ nơi mà một người hoặc vật đến được.
Xem thêm:  Hoạt động ngoại khóa tại trường Anh ngữ A&J Academy

Ví dụ:

 • We arrived at the airport at 9 pm. (Chúng tôi đã đến sân bay lúc 9 giờ tối.)
 • The arrival of the new product was highly anticipated. (Sự xuất hiện của sản phẩm mới được mong đợi rất nhiều.)

2. Cách sử dụng giới từ đi kèm với từ “arrived”

2.1. Các giới từ đi kèm với “arrived”

 • At: được sử dụng khi chỉ địa điểm nhất định, ví dụ như địa điểm tới, nhà ga, sân bay, trạm xe, nhà hàng, khách sạn,…
 • In: được sử dụng khi chỉ thời gian cụ thể hoặc khoảng thời gian, ví dụ như vào buổi sáng, vào đêm,…
 • To: được sử dụng khi chỉ địa điểm cụ thể mà mục đích đến, ví dụ như đến New York.

2.2. Cách sử dụng giới từ “in” với “arrived”

 • Arrive in + thời gian: được sử dụng để chỉ thời gian mà một người hoặc vật đã đến nơi, ví dụ như “We arrived in the morning”.
 • Arrive in + khoảng thời gian: được sử dụng để chỉ một khoảng thời gian đã trôi qua trước khi đến nơi, ví dụ như “We arrived in 2 hours”.

2.3. Cách sử dụng giới từ “at” với “arrived”

 • Arrive at + địa điểm: được sử dụng để chỉ địa điểm nơi một người hoặc vật đã đến, ví dụ như “We arrived at the airport”.
 • Arrive at + thời gian cụ thể: được sử dụng để chỉ thời điểm một người hoặc vật đã đến nơi, ví dụ như “We arrived at 9 pm”.
Xem thêm:  "At That Time" - Dấu Hiệu Thời Gian Trong Tiếng Anh

2.4. Cách sử dụng giới từ “to” với “arrived”

 • Arrive to + địa điểm cụ thể: được sử dụng để chỉ địa điểm mà mục đích đến, ví dụ như “We arrived to New York”.
 • Chú ý: không nên sử dụng “arrive to” khi chỉ thời điểm.

Ví dụ:

 • We arrived in New York in the morning. (Chúng tôi đã đến New York vào buổi sáng.)
 • The flight arrived at the airport at 9 pm. (Chuyến bay đã đến sân bay lúc 9 giờ tối.)
 • We finally arrived to our hotel after a long journey. (Chúng tôi cuối cùng đã đến khách sạn của chúng tôi sau một hành trình dài.)

3. Ví dụ về cách sử dụng từ “arrived” trong tiếng Anh

3.1. Sử dụng từ “arrived” trong câu đơn giản

 • I arrived at the party at 8 pm. (Tôi đã đến tiệc lúc 8 giờ tối.)
 • She arrived in London last week. (Cô ấy đã đến London tuần trước.)
 • They arrived to the concert early to get good seats. (Họ đã đến sớm để có được ghế ngồi đẹp ở buổi hòa nhạc.)

3.2. Sử dụng từ “arrived” trong câu phức tạp

 • After a long flight, we finally arrived at our hotel in Paris. (Sau một chuyến bay dài, chúng tôi cuối cùng đã đến khách sạn ở Paris.)
 • She was so happy when she arrived at the airport and saw her family waiting for her. (Cô ấy rất vui khi đến sân bay và thấy gia đình đang đợi cô ấy.)
 • We had to hurry to the station because our train had already arrived. (Chúng tôi phải vội vàng đến ga vì chuyến tàu của chúng tôi đã đến.)

3.3. Ví dụ về cách sử dụng giới từ đi kèm với “arrived”

 • They arrived at the hotel late last night. (Họ đã đến khách sạn vào đêm khuya.)
 • She arrived in the city on a hot summer day. (Cô ấy đã đến thành phố vào một ngày hè nóng.)
 • He finally arrived to the airport after getting lost on the way. (Anh ấy cuối cùng đã đến sân bay sau khi bị lạc đường.)
Xem thêm:  Sinh viên đại học tiếng Anh là gì?

Ví dụ trên cho thấy các cách sử dụng khác nhau của từ “arrived” trong tiếng Anh, cũng như các giới từ đi kèm và cách sử dụng chúng.

4. Kết luận

Từ “arrived” có nghĩa là đến đích, tới nơi, hoặc có mặt tại một địa điểm nào đó. Nó là một động từ quan trọng trong tiếng Anh và được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

Các giới từ đi kèm với từ “arrived” là “at”, “in” và “to”. Khi sử dụng từ “arrived” cùng giới từ đi kèm, chúng ta cần lưu ý cách sử dụng chính xác của giới từ để tránh nhầm lẫn.

Lời khuyên khi sử dụng từ “arrived” cùng giới từ đi kèm là hãy đọc kỹ cấu trúc câu trước khi sử dụng và chắc chắn rằng giới từ đi kèm được sử dụng chính xác trong ngữ cảnh.

Tổng kết lại, từ “arrived” là một từ quan trọng trong tiếng Anh và được sử dụng rộng rãi trong nhiều tình huống khác nhau. Việc sử dụng giới từ đi kèm chính xác cũng là một yếu tố quan trọng giúp người học tiếng Anh sử dụng từ này một cách hiệu quả và chính xác.

Tin liên quan
Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh: Khám phá đầy đủ về chúng

Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh: Khám phá đầy đủ về chúng

Du Học Philippines sẽ giúp bạn hiểu rõ về đại từ nghi vấn trong tiếng Anh, đặc biệt là các loại đại từ này và cách sử dụng chúng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những ví dụ cụ thể và hữu ích để giúp bạn hiểu rõ hơn về đại từ nghi vấn […]
Tìm hiểu về đại từ bất định trong tiếng Anh

Tìm hiểu về đại từ bất định trong tiếng Anh

Đại từ bất định là một khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Du Học Philippines sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đại từ bất định, cách sử dụng và các loại đại từ bất định khác nhau trong tiếng Anh. 1. Giới thiệu về đại từ bất định 1.1. Định nghĩa […]
Tìm hiểu về đại từ tân ngữ và chức năng của chúng trong câu

Tìm hiểu về đại từ tân ngữ và chức năng của chúng trong câu

Đại từ tân ngữ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Du Học Philippines sẽ giải thích đại từ tân ngữ là gì, chức năng của chúng trong câu và cách sử dụng chúng trong giao tiếp hàng ngày. 1. Giới thiệu đại từ tân ngữ Đại từ tân ngữ là một […]
Đại từ Pronoun là gì và cách sử dụng trong tiếng Anh

Đại từ Pronoun là gì và cách sử dụng trong tiếng Anh

Đại từ Pronoun là một khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa của đại từ Pronoun, cách sử dụng chính xác trong câu, và các loại đại từ Pronoun khác nhau để giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách tự tin. 1. Giới thiệu […]
Đăng ký ngay
0396426393 Đăng ký học