Các từ “linking words” là gì và cách sử dụng trong tiếng Anh

Ngày 20/05/2024
553 lượt xem

Du Học Philippines giải thích các từ linking words là gì và cung cấp các ví dụ về cách sử dụng chúng trong tiếng Anh. Nếu bạn muốn nâng cao khả năng viết và giao tiếp tiếng Anh của mình, hãy đọc bài viết này ngay!

1. Giới thiệu về từ linking words

1.1. Định nghĩa từ linking words

Từ linking words là một loại từ được sử dụng để nối liền các ý tưởng trong câu hoặc trong đoạn văn. Từ này giúp cho văn bản trở nên mạch lạc, dễ hiểu hơn và đặc biệt là giúp cho người đọc có thể theo dõi và hiểu được sự liên kết giữa các ý tưởng trong văn bản.

Các từ linking words thường được sử dụng trong các bài văn, báo cáo, tài liệu kỹ thuật và cả trong giao tiếp hằng ngày. Chúng giúp cho người nói hoặc người viết có thể trình bày ý tưởng một cách logic, rõ ràng hơn, tạo sự suôn sẻ và hạn chế sự nhàm chán cho người đọc hoặc người nghe.

1.2. Tại sao từ linking words lại quan trọng trong tiếng Anh?

Việc sử dụng từ linking words có ý nghĩa rất lớn trong tiếng Anh. Đây là một trong những cách giúp cho người học ngoại ngữ nắm vững và sử dụng ngôn ngữ một cách trôi chảy, tự nhiên.

Với các từ linking words, người học có thể giúp cho bản thân tránh được sự lặp lại từ, tạo sự khác biệt giữa các ý tưởng, phân tích và chia sẻ thông tin một cách cụ thể. Bằng cách sử dụng các từ linking words đúng cách, người học cũng có thể làm cho văn bản của mình trở nên thuyết phục và đầy thuyết phục hơn.

Hơn nữa, sử dụng từ linking words đúng cách cũng là một trong những cách giúp người học tiếng Anh có thể nâng cao kỹ năng viết của mình. Bởi vì việc sử dụng từ linking words đòi hỏi người viết phải suy nghĩ kỹ lưỡng về cách sắp xếp ý tưởng và trình bày chúng một cách rõ ràng, mạch lạc. Vì vậy, việc sử dụng từ linking words là một kỹ năng quan trọng mà bất kỳ người học ngoại ngữ nào cũng nên nắm vững.

2. Các loại từ linking words phổ biến nhất và cách sử dụng chúng

2.1. Words to show addition (Từ để biểu thị thêm vào)

 • And (và)

“And” là một trong những từ linking words được sử dụng phổ biến nhất để nối liền các ý tưởng trong câu hoặc trong đoạn văn. Từ này được sử dụng khi muốn thêm vào một ý tưởng hoặc thông tin khác vào câu hoặc đoạn văn. Ví dụ:

 • I like to play basketball and soccer. (Tôi thích chơi bóng rổ và bóng đá.)
 • John is a good student and a talented musician. (John là một học sinh giỏi và một nhạc sĩ tài năng.)
 • In addition (thêm vào đó)

“In addition” cũng là một từ linking words được sử dụng để thêm vào một ý tưởng hoặc thông tin khác vào câu hoặc đoạn văn. Từ này thường được sử dụng để làm rõ thêm một ý tưởng hoặc thông tin trước đó. Ví dụ:

 • I like to play basketball. In addition, I also enjoy playing tennis. (Tôi thích chơi bóng rổ. Thêm vào đó, tôi cũng thích chơi tennis.)
 • John is a good student. In addition, he is also a great athlete. (John là một học sinh giỏi. Thêm vào đó, anh ta cũng là một vận động viên tuyệt vời.)
 • Moreover (hơn nữa)

“Moreover” cũng là một từ linking words được sử dụng để thêm vào một ý tưởng hoặc thông tin khác vào câu hoặc đoạn văn. Từ này thường được sử dụng để bổ sung thêm thông tin hoặc làm rõ ý tưởng trước đó. Ví dụ:

 • I like to play basketball. Moreover, it helps me stay fit and healthy. (Tôi thích chơi bóng rổ. Hơn nữa, nó giúp tôi giữ dáng và khỏe mạnh.)
 • John is a good student. Moreover, he is also a kind and caring person. (John là một học sinh giỏi. Hơn nữa, anh ta cũng là một người tốt bụng và chu đáo.)

2.2. Words to show contrast (Từ để biểu thị sự tương phản)

 • But (nhưng)

“But” là một trong những từ linking words được sử dụng phổ biến nhất để biểu thị sự tương phản giữa hai ý tưởng hoặc thông tin. Từ này thường được sử dụng để chỉ ra sự khác biệt vào những ý tưởng trước và sau đó. Ví dụ:

 • I want to go to the beach, but it’s raining outside. (Tôi muốn đến bãi biển, nhưng ngoài trời đang mưa.)
 • John is smart, but he can be lazy sometimes. (John thông minh, nhưng đôi khi anh ta có thể lười.)
 • However (tuy nhiên)

“However” cũng là một từ linking words được sử dụng để biểu thị sự tương phản giữa hai ý tưởng hoặc thông tin. Tuy nhiên, từ này thường được sử dụng để chỉ ra sự tương phản mạnh hơn so với từ “but”. Ví dụ:

 • I want to go to the beach. However, it’s raining outside. (Tôi muốn đến bãi biển. Tuy nhiên, ngoài trời đang mưa.)
 • John is smart. However, he struggles with math. (John thông minh. Tuy nhiên, anh ta gặp khó khăn trong môn toán.)
 • Although (mặc dù)

“Although” là một từ linking words được sử dụng để biểu thị sự tương phản giữa hai ý tưởng hoặc thông tin. Tuy nhiên, từ này thường được sử dụng để chỉ ra rằng một ý tưởng hoặc thông tin sau đó là đối lập với ý tưởng hoặc thông tin trước đó. Ví dụ:

 • Although it’s raining outside, I still want to go to the beach. (Mặc dù ngoài trời đang mưa, nhưng tôi vẫn muốn đến bãi biển.)
 • Although John struggles with math, he is still a good student. (Mặc dù John gặp khó khăn trong môn toán, nhưng anh ta vẫn là một học sinh giỏi.)

2.3. Words to show cause and effect (Từ để biểu thị nguyên nhân và kết quả)

 • Because (bởi vì)

“Because” là một trong những từ linking words được sử dụng phổ biến nhất để biểu thị nguyên nhân của một sự việc. Từ này thường được sử dụng để giải thích tại sao một sự việc xảy ra. Ví dụ:

 • I stayed home today because I was feeling sick. (Tôi ở nhà hôm nay vì tôi đang cảm thấy đau ốm.)
 • John didn’t finish his homework because he was watching TV. (John không hoàn thành bài tập vì anh ta đang xem TV.)
 • Therefore (do đó)

“Therefore” là một từ linking words được sử dụng để biểu thị kết quả của một sự việc. Từ này thường được sử dụng để kết luận về một sự việc đã xảy ra. Ví dụ:

 • I didn’t study for the exam, therefore, I didn’t do well. (Tôi không học cho kỳ thi, do đó, tôi không làm tốt.)
 • John forgot his keys at home, therefore, he couldn’t get into the house. (John quên chìa khóa ở nhà, do đó, anh ta không thể vào trong nhà.)
 • As a result (kết quả là)

“As a result” cũng là một từ linking words được sử dụng để biểu thị kết quả của một sự việc. Từ này thường được sử dụng để kết luận về một sự việc đã xảy ra. Ví dụ:

 • I didn’t study for the exam, as a result, I didn’t do well. (Tôi không học cho kỳ thi, kết quả là, tôi không làm tốt.)
 • John forgot his keys at home, as a result, he had to call a locksmith. (John quên chìa khóa ở nhà, kết quả là, anh ta phải gọi thợ sửa khóa.)

Như vậy, trong tiếng Anh, từ linking words là rất quan trọng để biểu thị mối liên hệ giữa các ý tưởng và thông tin trong một văn bản. Bằng cách sử dụng các từ này, bạn có thể giúp người đọc hiểu rõ hơn về ý tưởng và thông tin bạn muốn truyền đạt.

3. Cách sử dụng từ linking words một cách hiệu quả

3.1. Các lưu ý khi sử dụng từ linking words

Để sử dụng từ linking words một cách hiệu quả, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Chọn đúng từ phù hợp với ý tưởng và thông điệp bạn muốn truyền đạt.
 • Sử dụng từ linking words một cách đồng nhất trong cả văn bản để tránh gây nhầm lẫn cho người đọc.
 • Tránh sử dụng quá nhiều từ linking words trong một câu, điều này có thể làm câu trở nên khó hiểu và rối rắm.
 • Sử dụng từ linking words một cách hợp lý để giúp văn bản trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn.

3.2. Các ví dụ cụ thể về cách sử dụng từ linking words

 • Sử dụng từ “and” để kết nối các ý tưởng liên quan đến nhau:
  • I went to the store and bought some groceries.
  • She likes to read books and listen to music in her free time.
  • He studied hard and passed the exam.
 • Sử dụng từ “but” để biểu thị sự tương phản:
  • She is smart but lazy.
  • I wanted to go to the party, but I was too tired.
  • He is a good singer, but he can’t dance.
 • Sử dụng từ “because” để biểu thị nguyên nhân:
  • I couldn’t sleep because the room was too hot.
  • She didn’t go to work because she was sick.
  • They cancelled the event because of the bad weather.
 • Sử dụng từ “however” để biểu thị sự tương phản hoặc đối lập:
  • She is a great athlete; however, she didn’t win the competition.
  • The weather was sunny; however, it was also very cold.
  • He is a talented musician; however, he doesn’t enjoy performing in public.
 • Sử dụng từ “in addition” để biểu thị thêm vào đó:
  • She likes to read books; in addition, she also enjoys watching movies.
  • He is a great cook; in addition, he is also very organized.
  • The company sells computers; in addition, they also offer software and accessories.
 • Sử dụng từ “although” để biểu thị sự tương phản hoặc đối lập:
  • Although it was raining, he still went for a run.
  • Although she is shy, she enjoys public speaking.
  • Although the movie received mixed reviews, it was a box office success.
 • Sử dụng từ “therefore” để biểu thị kết quả:
  • She studied hard; therefore, she passed the exam.
  • He was late for work; therefore, he missed an important meeting.
  • They invested in the stock market; therefore, they made a lot of money.
 • Sử dụng từ “moreover” để biểu thị thêm vào đó:
  • She is a great singer; moreover, she is also a talented songwriter.
  • He is a successful businessman; moreover, he is also a philanthropist.
  • The hotel has a great location; moreover, it also offers excellent service.

Các ví dụ trên cho thấy cách sử dụng từ linking words một cách hiệu quả trong việc kết nối các ý tưởng và câu trong văn bản. Tuy nhiên, việc sử dụng từ linking words cần được thực hiện một cách hợp lý và tỉ mỉ để tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu sót, đồng thời đảm bảo tính logic và sự mạch lạc cho văn bản.

4. Kết luận

4.1. Tóm tắt về các từ linking words và tầm quan trọng của chúng

Từ linking words là các từ nối giữa các ý trong văn bản để giúp cho bài viết hoặc câu nói trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn. Các loại từ linking words phổ biến nhất bao gồm từ để biểu thị thêm vào, từ để biểu thị sự tương phản và từ để biểu thị nguyên nhân và kết quả. Sử dụng các từ này một cách hiệu quả có thể giúp tăng tính logic và thuyết phục của văn bản, đồng thời giúp người đọc hoặc người nghe dễ dàng hơn trong việc theo dõi và hiểu ý nghĩa của bài viết hoặc câu nói.

4.2. Khuyến khích đọc giả luyện tập sử dụng các từ linking words để nâng cao khả năng viết và giao tiếp tiếng Anh của mình

Để trở thành một người viết hay hoặc nói tiếng Anh lưu loát, việc sử dụng các từ linking words một cách hiệu quả là rất quan trọng. Hãy thường xuyên luyện tập viết bài và sử dụng các từ này trong văn bản của mình để cải thiện khả năng viết tiếng Anh của mình. Đồng thời, hãy lắng nghe và đọc các bài viết tiếng Anh của người bản ngữ để nắm rõ cách sử dụng từ linking words một cách tự nhiên và chính xác. Bằng việc luyện tập và nâng cao khả năng sử dụng các từ linking words, bạn sẽ trở thành một người viết hay và giao tiếp tiếng Anh lưu loát hơn.

Tin liên quan
Hướng dẫn toàn diện về việc Du học Đại học tại Philippines

Hướng dẫn toàn diện về việc Du học Đại học tại Philippines

Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết và hữu ích về việc du học đại học tại Philippines, bao gồm các bước chuẩn bị, lựa chọn trường đại học, và những kinh nghiệm quý giá từ các du học sinh thành công. Hãy cùng khám phá cơ hội học tập tại đất nước […]
Giới thiệu về ký túc xá trường Anh ngữ Philinter

Giới thiệu về ký túc xá trường Anh ngữ Philinter

Philinter là một trong những trường Anh ngữ được đông đảo học viên lựa chọn. Lý do không chỉ vì chất lượng giáo dục mà còn bởi môi trường sinh hoạt thoải mái và tiện nghi. Vậy ký túc xá tại đây như thế nào? 1. Đặc điểm chung về ký túc xá trường Anh […]
Đa dạng các hoạt động ngoại khóa tại trường Anh ngữ CIP

Đa dạng các hoạt động ngoại khóa tại trường Anh ngữ CIP

Ngoài những giờ học trong tuần, học viên tại trường Anh ngữ CIP Philippines luôn được tạo điều kiện để tham gia những hoạt động ngoại khóa vô cùng thú vị và đa dạng như thi tài năng, party hóa trang, nấu ăn…  1. Hoạt động thể thao ngoại khoá Đây là hoạt động giao […]
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của ruộng bậc thang Cordillera

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của ruộng bậc thang Cordillera

Đa số du khách khi đến Philippines thường lựa chọn dừng chân tại các hòn đảo xinh đẹp. Tuy nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ lỡ ruộng bậc thang Cordillera. Tọa lạc trên dãy núi cao của vùng Ifugao, nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Các dãy […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học