Ham học hỏi tiếng Anh là gì?

Ngày 16/07/2024
1.109 lượt xem

Ham học tiếng Anh là Love of learning. Là tình trạng cảm thấy hứng thú và đam mê với việc học hỏi.

Sự ham học là tình trạng khi một người quá sáng tạo hoặc quá quan tâm đến một môn học hoặc hoạt động cụ thể. Dịch sang tiếng Anh là “Obsessive Interest” hoặc “Obsessive Passion

“Tìm tòi học hỏi” dịch sang tiếng Anh là “Curious Learning” hoặc “Seeking knowledge through exploration and inquiry.” Tìm tòi học hỏi là một sự quan tâm đến việc khám phá và tìm hiểu về một chủ đề cụ thể, thông qua các câu hỏi và thử nghiệm.

1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến ham học

 • Learning addiction: sự ham học
 • Study habit: thói quen học tập
 • Passion for learning: niềm ham học
 • Learning enthusiasm: sự nhiệt huyết học tập
 • Learning obsession: sự quá mắc học tập
 • Love of learning: sự yêu thích học tập

2. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến ham học

 • “He has an insatiable thirst for knowledge.” (Anh ta có một niềm ham học không thể hài lòng.)
 • “Her love for learning is evident in the way she devours books.” (Sự ham học của cô ấy rõ ràng thấy trong cách cô ấy ăn sát sách.)
 • “He was always eager to learn, taking on new challenges and expanding his horizons.” (Anh ta luôn muốn học, chấp nhận những thách thức mới và mở rộng ngập tràn lề đường của mình.)
 • “She was always self-motivated to pursue knowledge and never let the opportunity to learn slip by.” (Cô ấy luôn tự hướng để theo đuổi kiến thức và không bao giờ để cơ hội học mất đi).

3. Bài viết về ham học bằng tiếng Anh

“Enthusiasm for learning is a powerful force that can drive individuals to achieve great things. It is the fire in the belly that motivates us to seek out knowledge and new experiences, even in the face of difficult challenges. However, when taken to an extreme, this passion for learning can become a hindrance rather than a help. This is the concept of “learning addiction,” or “ham học” in Vietnamese.

Individuals who suffer from ham học may find themselves constantly seeking out new information, at the expense of other important aspects of their lives. They may neglect their relationships, their health, and their responsibilities in pursuit of more knowledge. This can lead to feelings of burnout, frustration, and even depression.

It is important for those who struggle with ham học to learn how to balance their love of learning with other important aspects of their lives. This might involve setting boundaries and setting limits on the amount of time spent studying, or seeking out professional help to address underlying emotional or psychological issues.

Ultimately, it is important to remember that while a love of learning is a wonderful thing, it must be kept in balance with other aspects of life in order to be truly beneficial. By striking this balance, we can continue to grow and improve as individuals, without sacrificing our well-being and happiness.”

Dịch sang tiếng Việt:

“Lòng nhiệt tình học tập là một động lực mạnh mẽ có thể thúc đẩy mỗi cá nhân đạt được những điều tuyệt vời. Chính ngọn lửa trong bụng đã thúc đẩy chúng ta tìm kiếm kiến thức và trải nghiệm mới, ngay cả khi đối mặt với những thử thách khó khăn. Tuy nhiên, khi đạt đến đỉnh điểm , niềm say mê học tập này có thể trở thành trở ngại hơn là giúp ích.Đây chính là khái niệm “nghiện học” hay “ham học” trong tiếng Việt.

Những cá nhân mắc chứng ham học có thể thấy mình liên tục tìm kiếm thông tin mới, phải trả giá bằng những khía cạnh quan trọng khác trong cuộc sống của họ. Họ có thể bỏ bê các mối quan hệ, sức khỏe và trách nhiệm của mình để theo đuổi nhiều kiến thức hơn. Điều này có thể dẫn đến cảm giác kiệt sức, thất vọng và thậm chí là trầm cảm.

Điều quan trọng đối với những người đấu tranh với ham học là học cách cân bằng giữa niềm yêu thích học tập với các khía cạnh quan trọng khác trong cuộc sống của họ. Điều này có thể liên quan đến việc thiết lập ranh giới và đặt giới hạn về lượng thời gian dành cho việc học hoặc tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp để giải quyết các vấn đề tâm lý hoặc cảm xúc tiềm ẩn.

Cuối cùng, điều quan trọng cần nhớ là mặc dù yêu thích học tập là một điều tuyệt vời, nhưng nó phải được giữ cân bằng với các khía cạnh khác của cuộc sống để thực sự mang lại lợi ích. Bằng cách đạt được sự cân bằng này, chúng ta có thể tiếp tục phát triển và cải thiện với tư cách cá nhân mà không phải hy sinh sức khỏe và hạnh phúc của mình.”

5. Phân biệt “Obsessive Interest” và “Obsessive Passion”

“Obsessive Interest” và “obsessive Passion” cả hai đều liên quan đến một sự quan tâm mãnh liệt và mãnh liệt đến một chủ đề hoặc hoạt động nhất định, tuy nhiên chúng có sự khác biệt về mức độ và sự tập trung.

 • “Obsessive Interest” thường xuất hiện như một sự quan tâm mãnh liệt đến một chủ đề hoặc hoạt động cụ thể, nhưng không đến mức say mê. Nó thường có thể được quản lý và không gây ra sự cản trở cho cuộc sống cá nhân hoặc xã hội của một người.
 • “Obsessive Passion” có thể xuất hiện như một sự quan tâm mãnh liệt đến một chủ đề hoặc hoạt động cụ thể, nhưng nó đạt đến mức say mê. Nó thường gây ra sự cản trở cho cuộc sống cá nhân hoặc xã hội của một người và khó quản lý.

6. Phân biệt “Curious Learning” và “Seeking knowledge through exploration and inquiry”

“Curious Learning” chỉ rõ sự tò mò của một người trong việc học hỏi, trong khi “Seeking knowledge through exploration and inquiry” trả lời rõ ràng hơn về việc tìm kiếm kiến thức thông qua khám phá và tìm hiểu. “Curious Learning” có thể được hiểu là một khía cạnh của “Seeking knowledge through exploration and inquiry” nhưng không phải là tất cả.

Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học