Tiết học tiếng Anh là gì

Tiết học tiếng Anh là gì?

Tiết học tiếng Anh là gì?

Tiết học tiếng Anh là “lesson” hoặc “class period”. Là một khoảng thời gian dành cho việc học tập, giảng dạy và tương tác giữa giáo viên và học sinh. Một tiết học có thể trong một ngày hoặc một tuần và có thể chủ đề hoặc chuyên đề cụ thể. 1 tiết học tiếng […]
Ngày 23/06/2024
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học