Trình độ học vấn tiếng Anh là gì?

Ngày 17/07/2024
3.273 lượt xem

Trình độ học vấn là tập hợp các chứng chỉ, bằng cấp và kinh nghiệm học tập mà một người đã đạt được. Dịch sang tiếng Anh là “Educational level.”

1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến trình độ học vấn

 • Education level: Trình độ học vấn
 • Degree: Bằng cấp
 • Qualification: Chứng chỉ
 • Credential: Giấy tờ chứng nhận
 • Accreditation: Chứng nhận
 • Curriculum: Chương trình học
 • Learning Outcomes: Kết quả học tập
 • Literacy: Trình độ đọc viết
 • Numeracy: Trình độ số học
 • Proficiency: Trình độ thành thạo.

2. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến trình độ học vấn

 • “I have a bachelor’s degree in psychology.” (Tôi có bằng cử nhân trong lĩnh vực tâm lý học)
 • “He is currently pursuing his master’s degree in engineering.” (Anh ta đang theo học bằng thạc sĩ trong lĩnh vực kỹ thuật)
 • “She has a doctorate in chemistry.” (Cô ấy có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực hóa học)
 • “I am still working on my high school diploma.” (Tôi vẫn đang cố gắng để hoàn thành bằng trung học)
 • “He has a GED certificate.” (Anh ấy có chứng chỉ GED).

3. Bài viết về trình độ học vấn bằng tiếng Anh

“Educational level refers to the level of formal education that an individual has completed. It can range from primary education, secondary education, and post-secondary education such as college or university. It is an important factor in determining an individual’s qualifications for certain jobs and career opportunities. An individual’s educational level can be verified through their diploma or degree, and can also be represented by their academic transcripts or resume. It is important to note that an individual’s educational level does not necessarily reflect their knowledge or intelligence, as there are many factors that can contribute to one’s success in the workforce.”

Dịch sang tiếng Việt:

“Trình độ học vấn là trình độ giáo dục chính quy mà một cá nhân đã hoàn thành. Nó có thể bao gồm từ giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục sau trung học như cao đẳng hoặc đại học. Đó là một yếu tố quan trọng trong việc xác định trình độ của một cá nhân đối với một số công việc nhất định và cơ hội nghề nghiệp. Trình độ học vấn của một cá nhân có thể được xác minh thông qua bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp của họ, và cũng có thể được thể hiện bằng bảng điểm học tập hoặc sơ yếu lý lịch của họ. Điều quan trọng cần lưu ý là trình độ học vấn của một cá nhân không nhất thiết phản ánh kiến thức hoặc trí thông minh của họ, vì có là nhiều yếu tố có thể góp phần vào sự thành công của một người trong lực lượng lao động.”

Tin liên quan
Ham học hỏi tiếng Anh là gì?

Ham học hỏi tiếng Anh là gì?

Ham học tiếng Anh là Love of learning. Là tình trạng cảm thấy hứng thú và đam mê với việc học hỏi. Sự ham học là tình trạng khi một người quá sáng tạo hoặc quá quan tâm đến một môn học hoặc hoạt động cụ thể. Dịch sang tiếng Anh là “Obsessive Interest” hoặc […]
Học bài tiếng Anh là gì?

Học bài tiếng Anh là gì?

“Học bài” tiếng Anh là “Study” hoặc “Learn Material”. Là quá trình tìm hiểu và học hỏi thông qua việc đọc, tìm hiểu, và nhận thức các kiến thức mới hoặc cần thiết. Đây có thể là một phần của quá trình học tập trong trường học hoặc là một hình thức tự học bổ […]
Học phí tiếng Anh là gì?

Học phí tiếng Anh là gì?

Học phí hay tiền học phí tiếng Anh là Tuition. Là tiền mà học sinh hoặc sinh viên phải trả cho trường học để học tập. Học phí có thể bao gồm chi phí giáo dục, hỗ trợ sinh viên, và các chi phí khác như tiền học sinh, sách, vv. 1. Một số từ vựng […]
Học sinh dịch sang tiếng Anh là gì?

Học sinh dịch sang tiếng Anh là gì?

Học sinh tiếng Anh là student, phiên âm /ˈstjuːdənt/.người đang theo học tại một trường học hoặc đang học tập trong một chương trình đào tạo. Họ có thể là học sinh cấp tiểu học, trung học, hoặc cao đẳng. 1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến học sinh Student: học sinh […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học