Bàn học tiếng Anh là gì?

Ngày 20/05/2024
448 lượt xem

Bàn học tiếng Anh là Classroom desk. Là một thiết bị nằm trong phòng học, chủ yếu được sử dụng cho việc học và viết bài.

1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến bàn học

 • Desk – Bàn học
 • Lecture – Buổi học
 • Classroom – Phòng học
 • Blackboard – Bảng tường
 • Chair – Ghế học
 • Lecturer – Giảng viên
 • Curriculum – Chương trình học
 • Lesson – Bài học
 • Textbook – Sách giáo khoa
 • Notebook – Tập học.

2. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến bàn học

 • “The desk in the classroom is where I do my work.” (Bàn học trong phòng là nơi tôi làm việc.)
 • “I need to clean my desk before class starts.” (Tôi cần dọn sạch bàn học trước khi lớp bắt đầu.)
 • “The desks in this classroom are arranged in a U-shape.” (Các bàn học trong lớp này được sắp xếp dạng chữ U.)
 • “I like to take notes on my laptop while sitting at my desk.” (Tôi thích ghi chú trên laptop của tôi khi ngồi trên bàn học.)
 • “The students were asked to put away their things and sit at their desks for the lesson.” (Học sinh được yêu cầu đặt đồ của mình và ngồi trên bàn học cho bài học.)

3. Bài viết về bàn học bằng tiếng Anh

A desk, also known as a “cái bàn học” in Vietnamese, is a piece of furniture with a flat top and one or more drawers, used as a surface for working at, writing on, or on which to place things. Desks are often paired with chairs, and are commonly found in classrooms, offices, and homes. They are typically made of wood, metal, or a combination of both, and come in a variety of sizes and styles to suit different needs and spaces. Desks can be simple and functional, or they can be elaborate and ornate, with intricate carvings or inlaid designs. They are an essential part of any workspace, providing a surface for students, professionals, and anyone else who needs a place to write, read, or work on a computer.

Dịch sang tiếng Việt:

Bàn làm việc, còn được gọi là “cái bàn học” trong tiếng Việt, là một món đồ nội thất có mặt phẳng và một hoặc nhiều ngăn kéo, được dùng làm mặt bàn để làm việc, viết hoặc để đồ đạc. Bàn thường được kết hợp với ghế và thường được tìm thấy trong lớp học, văn phòng và nhà ở. Chúng thường được làm bằng gỗ, kim loại hoặc kết hợp cả hai, đồng thời có nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau để phù hợp với các nhu cầu và không gian khác nhau. Bàn làm việc có thể đơn giản và tiện dụng, hoặc chúng có thể phức tạp và trang trí công phu, với các thiết kế chạm khắc hoặc khảm phức tạp. Chúng là một phần thiết yếu của bất kỳ không gian làm việc nào, cung cấp bề mặt cho sinh viên, chuyên gia và bất kỳ ai khác cần một nơi để viết, đọc hoặc làm việc trên máy tính.

Tin liên quan
Bạn học tiếng Anh như thế nào?

Bạn học tiếng Anh như thế nào?

“Bạn học” trong tiếng Việt có thể dịch sang tiếng Anh là “Study Buddy” hoặc “Study Partner” tùy vào nghĩa cụ thể. Nó là người bạn mà bạn học cùng với, chia sẻ tài liệu và học hỏi nhau. 1. Phân biệt “Study Buddy” và “Study Partner” “Study Buddy” và “Study Partner” đều được sử […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học