Cách dùng “since” và “for” trong tiếng Anh: Phân biệt và ứng dụng trong hiện tại hoàn thành.

Ngày 23/06/2024
640 lượt xem

Trong tiếng Anh, “since” và “for” là hai từ cơ bản trong việc miêu tả thời gian. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng đúng hai từ này, đặc biệt là trong hiện tại hoàn thành. Du Học Philippines sẽ giúp bạn phân biệt và áp dụng đúng cách “since” và “for” trong tiếng Anh.

1. Giới thiệu về “since” và “for”

“Since” và “for” là hai từ thường được sử dụng để miêu tả thời gian trong tiếng Anh. Tuy nhiên, cách sử dụng của hai từ này lại khác nhau.

1.1. Định nghĩa và cách dùng cơ bản của “since” và “for”

“Since” được sử dụng để chỉ thời gian bắt đầu từ một điểm trong quá khứ đến hiện tại. Điểm bắt đầu này có thể là một thời điểm cụ thể, một sự kiện hay một hành động. “Since” thường được kết hợp với thì hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Ví dụ:

 • I have been studying English since 2010. (Tôi đã học tiếng Anh từ năm 2010 đến nay.)
 • She has been living in New York since last year. (Cô ấy đã sống ở New York từ năm ngoái đến nay.)
 • They have been working for the company since they graduated from college. (Họ đã làm việc cho công ty từ khi tốt nghiệp đại học đến nay.)

Trong khi đó, “for” được sử dụng để chỉ thời gian trong một khoảng thời gian cụ thể, không liên quan đến thời điểm bắt đầu. “For” thường được kết hợp với thì hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Ví dụ:

 • They have been traveling for two weeks. (Họ đã đi du lịch trong hai tuần.)
 • I have been studying English for five years. (Tôi đã học tiếng Anh trong năm năm qua.)
 • She has been working for the company for ten years. (Cô ấy đã làm việc cho công ty trong mười năm qua.)

1.2. Sự khác biệt giữa “since” và “for”

Mặc dù cả “since” và “for” đều được sử dụng để chỉ thời gian trong tiếng Anh, nhưng có sự khác biệt về thời điểm bắt đầu.

“Since” thường được sử dụng khi muốn chỉ rõ thời điểm bắt đầu của một hành động hay sự kiện. Trong khi đó, “for” chỉ đơn thuần chỉ thời gian đã trôi qua mà không nhất thiết phải chỉ rõ điểm bắt đầu của nó.

Ví dụ:

 • I have been living in this city since I got married. (Tôi đã sống ở thành phố này từ khi tôi kết hôn.)
 • I have been living in this city for ten years. (Tôi đã sống ở thành phố này trong mười năm qua.)

Ngoài ra, “since” và “for” còn có sự khác biệt về cách sử dụng trong các thì khác nhau. Với thì hiện tại hoàn thành, “since” thường được sử dụng với dạng đơn và “for” thường được sử dụng với dạng phức tạp.

Ví dụ:

 • I have studied English since high school. (Tôi học tiếng Anh từ trung học.)
 • I have been studying English for ten years. (Tôi đã học tiếng Anh trong mười năm qua.)

Trên đây là giới thiệu về “since” và “for”, định nghĩa và cách sử dụng cơ bản của hai từ này cùng sự khác biệt giữa chúng. Hi vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng và áp dụng chúng trong tiếng Anh.

2. Cách dùng “since” và “for” trong hiện tại hoàn thành

2.1. Giải thích về hiện tại hoàn thành

Hiện tại hoàn thành (present perfect) là thì trong tiếng Anh dùng để miêu tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn đến hiện tại. Thì này thường được sử dụng để diễn tả kinh nghiệm, sự kiện hoặc hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng có liên quan đến hiện tại.

Cấu trúc của hiện tại hoàn thành là:

 • Khẳng định: S + have/has + P.P
 • Phủ định: S + haven’t/hasn’t + P.P
 • Nghi vấn: Have/has + S + P.P?

2.2. Cách sử dụng “since” và “for” trong hiện tại hoàn thành

Since:

 • Since được sử dụng để chỉ thời gian bắt đầu một hành động, một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện tại.
 • Since thường được dùng với danh từ chỉ thời gian (date, month, year) hoặc một sự kiện trong quá khứ để mô tả thời gian bắt đầu hành động đó.
 • Since chỉ sử dụng với thời gian bắt đầu và không có thời gian kết thúc.

Ví dụ:

 • I have been working in this company since 2010. (Tôi đã làm việc trong công ty này từ năm 2010 đến nay.)
 • He has been playing the guitar since he was ten years old. (Anh ấy chơi guitar từ khi anh ấy mười tuổi đến nay.)

For:

 • For được sử dụng để chỉ thời gian đã qua mà hành động đã xảy ra hoặc một khoảng thời gian đã qua trong quá khứ.
 • For thường được sử dụng với danh từ chỉ thời gian (hour, day, week, month, year) để mô tả khoảng thời gian hành động đã diễn ra.
 • For chỉ sử dụng với khoảng thời gian đã qua.

Ví dụ:

 • I have been living in this house for five years. (Tôi đã sống trong căn nhà này trong năm năm qua.)
 • They have been waiting for the bus for an hour. (Họ đã đợi xe bus một tiếng đồng hồ.)

Tóm lại, “since” và “for” là những từ quan trọng trong tiếng Anh để diễn tả thời gian trong hiện tại hoàn thành. Khi sử dụng “since” và “for”, chúng ta cần lưu ý rằng:

 • Since được sử dụng để chỉ thời gian bắt đầu một hành động, một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện tại. Since thường được dùng với danh từ chỉ thời gian hoặc một sự kiện trong quá khứ để mô tả thời gian bắt đầu hành động đó.
 • For được sử dụng để chỉ khoảng thời gian đã qua mà hành động đã xảy ra hoặc một khoảng thời gian đã qua trong quá khứ. For thường được sử dụng với danh từ chỉ thời gian để mô tả khoảng thời gian hành động đã diễn ra.

Việc sử dụng “since” và “for” một cách chính xác sẽ giúp chúng ta diễn đạt ý nghĩa chính xác và tránh nhầm lẫn về thời gian trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

3. Các trường hợp ứng dụng “since” và “for” trong tiếng Anh

3.1. Khi nào dùng “since” và “for” để miêu tả thời gian

Trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng “since” và “for” để miêu tả thời gian trong nhiều trường hợp khác nhau. Sau đây là một số trường hợp phổ biến:

 • Miêu tả thời gian trong quá khứ: Khi mô tả một khoảng thời gian trong quá khứ, ta sử dụng “for” để miêu tả khoảng thời gian đó, và sử dụng “since” để miêu tả thời điểm bắt đầu của khoảng thời gian đó. Ví dụ:
  • I have been learning English for 5 years. (Tôi đã học tiếng Anh được 5 năm.)
  • I have been learning English since 2016. (Tôi đã học tiếng Anh từ năm 2016.)
 • Miêu tả thời gian trong hiện tại: Khi miêu tả một khoảng thời gian trong hiện tại, ta sử dụng “for” để miêu tả khoảng thời gian đó tính từ thời điểm hiện tại, và sử dụng “since” để miêu tả thời điểm bắt đầu của khoảng thời gian đó tính từ thời điểm hiện tại. Ví dụ:
  • I have been living in this city for 2 years. (Tôi đã sống ở thành phố này được 2 năm.)
  • I have been living in this city since 2019. (Tôi đã sống ở thành phố này từ năm 2019.)
 • Miêu tả thời gian trong tương lai: Khi miêu tả một khoảng thời gian trong tương lai, ta sử dụng “for” để miêu tả khoảng thời gian đó tính từ một thời điểm trong tương lai, và sử dụng “since” để miêu tả thời điểm bắt đầu của khoảng thời gian đó tính từ một thời điểm trong tương lai. Ví dụ:
  • I will be studying abroad for 6 months. (Tôi sẽ đi du học 6 tháng.)
  • I will be studying abroad since January. (Tôi sẽ đi du học từ tháng 1.)

3.2. Phân biệt “since” và “for” trong từng trường hợp cụ thể

Khi sử dụng “since” và “for” để mô tả thời gian, cần phân biệt rõ ràng để đảm bảo ngữ pháp chính xác trong tiếng Anh.

 • Sử dụng “since” để chỉ thời gian bắt đầu một hành động đã xảy ra trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện tại, ví dụ: “I have been studying English since 2015” (Tôi đã học tiếng Anh từ năm 2015 đến hiện tại). Trong trường hợp này, “since” được sử dụng vì nó giúp xác định thời điểm cụ thể khi tôi bắt đầu học tiếng Anh và thời gian tôi đã dành để học từ đó đến hiện tại.
 • Sử dụng “for” để chỉ thời gian độ dài của một hành động hoặc sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc, ví dụ: “I studied English for five years” (Tôi học tiếng Anh trong năm năm). Trong trường hợp này, “for” được sử dụng để chỉ độ dài thời gian tôi đã dành để học tiếng Anh trong quá khứ, và hành động học đã kết thúc.

Ngoài ra, “since” và “for” còn có thể được sử dụng trong các trường hợp cụ thể khác nhau:

 • “Since” được sử dụng để chỉ thời điểm bắt đầu của một sự kiện hoặc hành động đã xảy ra, ví dụ: “I have been living in Hanoi since 2010” (Tôi đã sống ở Hà Nội từ năm 2010 đến hiện tại). Trong trường hợp này, “since” được sử dụng để chỉ rõ thời điểm tôi đã bắt đầu sống ở Hà Nội, và tôi vẫn sống ở đó đến hiện tại.
 • “For” được sử dụng để chỉ độ dài thời gian của một sự kiện hoặc hành động đã xảy ra, ví dụ: “I lived in Hanoi for ten years” (Tôi sống ở Hà Nội trong mười năm). Trong trường hợp này, “for” được sử dụng để chỉ thời gian tôi đã sống ở Hà Nội, và hành động sống đã kết thúc.
 • “Since” cũng có thể được sử dụng với “thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn” để chỉ hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang diễn ra đến hiện tại, ví dụ: “I have been studying English since 2015” (Tôi đã học tiếng Anh từ năm 2015 đến hiện tại). Trong trường hợp này, “since” được sử dụng để chỉ thời điểm bắt đầu hành động học, và tình trạng học vẫn đang tiếp diễn đến hiện tại.
 • “For” cũng có thể được sử dụng với “thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn” để chỉ độ dài thời gian một hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang diễn ra đến hiện tại, ví dụ: “I have been studying English for five years” (Tôi đã học tiếng Anh trong năm năm). Trong trường hợp này, “for” được sử dụng để chỉ độ dài thời gian tôi đã dành để học tiếng Anh, và tình trạng học vẫn đang tiếp diễn đến hiện tại.

4. Ví dụ và bài tập thực hành

4.1. Các ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn về cách sử dụng “since” và “for”

 • Ví dụ về sử dụng “since”:
  • I have been studying English since 2010. (Tôi đã học tiếng Anh từ năm 2010.)
  • He has been living in London since last year. (Anh ta sống ở London từ năm ngoái.)
  • She has been working for this company since she graduated from college. (Cô ấy đã làm việc cho công ty này từ khi tốt nghiệp đại học.)
  • They have been married since 2005. (Họ kết hôn từ năm 2005.)
 • Ví dụ về sử dụng “for”:
  • I have been studying English for 10 years. (Tôi đã học tiếng Anh trong 10 năm.)
  • He has been living in London for 6 months. (Anh ta sống ở London trong 6 tháng.)
  • She has been working for this company for 5 years. (Cô ấy đã làm việc cho công ty này trong 5 năm.)
  • They have been married for 18 years. (Họ kết hôn được 18 năm.)

4.2. Bài tập để đọc, hiểu và sử dụng đúng hai từ này

Điền “since” hoặc “for” vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:

 1. I have been studying French __________ three years.
 2. He has been living in New York __________ 2015.
 3. She has been working for this company __________ last month.
 4. They have been married __________ 1999.
 5. We have been waiting for the bus __________ half an hour.

Đáp án:

 1. for
 2. since
 3. since
 4. since
 5. for

5. Tổng kết và kết luận

Như vậy, “since” và “for” là hai từ rất phổ biến trong tiếng Anh, được sử dụng để miêu tả thời gian và thường gây khó khăn cho những người học tiếng Anh đang mới bắt đầu. Tuy nhiên, khi hiểu rõ được cách sử dụng của từng từ này, chúng ta sẽ có thể sử dụng chúng một cách chính xác và tự tin trong giao tiếp.

Chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng “since” và “for” trong hiện tại hoàn thành, cũng như các trường hợp ứng dụng của chúng trong tiếng Anh. Ngoài ra, chúng ta cũng đã thực hành qua các ví dụ và bài tập để đọc, hiểu và sử dụng đúng hai từ này.

Tóm lại, việc sử dụng đúng “since” và “for” là rất quan trọng trong tiếng Anh. Nếu sử dụng sai, chúng ta có thể gây ra sự hiểu lầm cho người nghe hoặc đọc, hoặc thậm chí là dẫn đến một sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Vì vậy, hãy cố gắng nắm rõ cách sử dụng của từng từ này, và thực hành nhiều để trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng chúng.

Tin liên quan
Khám phá Manila - Thủ đô của Philippines

Khám phá Manila - Thủ đô của Philippines

Tìm hiểu về Manila, thủ đô của Philippines, vị trí địa lý, lịch sử và những điểm tham quan nổi tiếng của thành phố này. 1. Giới thiệu về Manila – Thủ đô của Philippines Manila không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của Philippines mà còn là điểm […]
50 Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Để Học Tốt Tiếng Anh

50 Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Để Học Tốt Tiếng Anh

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 50 từ tiếng Anh thông dụng nhất để bạn có thể học tốt tiếng Anh. Du Học Philippines và các bạn sẽ giúp bạn cải thiện từ vựng và giao tiếp tiếng Anh tốt hơn, đặc biệt là với những ai muốn đi du […]
Blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh? Tìm hiểu ngay!

Blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh? Tìm hiểu ngay!

Bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh”? Đừng bỏ qua bài viết này, Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách sử dụng từ “blame” với các giới từ khác nhau trong tiếng Anh. 1. Giới thiệu […]
Học văn hóa và chữ Philippines: Những điều bạn cần biết

Học văn hóa và chữ Philippines: Những điều bạn cần biết

Trong thế giới phong phú và đa dạng của chúng ta, học văn hóa và chữ của các quốc gia là một trải nghiệm hấp dẫn và giá trị đến mức không thể tính được. Nhất là với quốc gia Philippines, có rất nhiều điều bạn cần biết về văn hóa và chữ của nơi […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học