Mạo từ là gì? Cách dùng mạo từ trong tiếng Anh và bài tập mạo từ cơ bản

Ngày 23/04/2024
570 lượt xem

Du Học Philippines sẽ giải thích khái niệm về mạo từ trong tiếng Anh, cách sử dụng mạo từ xác định và không xác định đúng cách, cùng với bài tập mạo từ để đọc và viết tốt hơn.

1. Giới thiệu về mạo từ

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của mạo từ

Mạo từ là một loại từ không đầy đủ có nhiệm vụ chỉ ra đối tượng được nhắc đến trong câu. Trong tiếng Anh, mạo từ được phân thành hai loại chính: mạo từ xác định (“the”) và mạo từ không xác định (“a”/”an”).

Mạo từ là một phần quan trọng của cú pháp tiếng Anh, nó giúp xác định đối tượng mà người nói hoặc người viết muốn nói đến. Nếu thiếu mạo từ, câu sẽ bị thiếu sự rõ ràng và đầy đủ, khó hiểu hoặc gây ra sự hiểu lầm.

1.2. Sự khác nhau giữa mạo từ xác định và không xác định

Mạo từ xác định (“the”) được sử dụng để chỉ một đối tượng cụ thể đã được nhắc đến trước đó, hoặc được coi là độc nhất vô nhị. Ví dụ: “The book on the table is mine” (Cuốn sách trên bàn là của tôi). “The” cũng được sử dụng để chỉ những đối tượng được xác định theo ngữ cảnh. Ví dụ: “The city center is crowded during rush hour” (Trung tâm thành phố đông đúc vào giờ cao điểm).

Mạo từ không xác định (“a”/”an”) được sử dụng để chỉ một đối tượng không xác định hoặc chưa được nhắc đến trước đó. “A” được sử dụng trước các từ bắt đầu bằng phụ âm, “an” được sử dụng trước các từ bắt đầu bằng nguyên âm. Ví dụ: “I bought a new car yesterday” (Tôi đã mua một chiếc xe mới hôm qua). “An” được sử dụng trước từ “hour” (giờ), mặc dù từ này bắt đầu bằng chữ “h”, nhưng có âm đầu là nguyên âm.

Tổng kết, hiểu về khái niệm và ý nghĩa của mạo từ sẽ giúp chúng ta hiểu tốt hơn về cách sử dụng mạo từ xác định và không xác định. Việc sử dụng đúng mạo từ sẽ giúp ngôn ngữ của chúng ta trở nên chính xác, trôi chảy và dễ hiểu hơn.

2. Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

2.1. Mạo từ xác định

 • Khi nào sử dụng mạo từ “the”

Mạo từ “the” được sử dụng để chỉ đối tượng cụ thể đã được nhắc đến trước đó hoặc được coi là độc nhất vô nhị. Ví dụ: “The car parked outside is mine” (Chiếc xe đậu bên ngoài là của tôi). “The” cũng được sử dụng khi chỉ đối tượng được xác định theo ngữ cảnh hoặc theo thứ tự. Ví dụ: “I saw the movie last night” (Tôi đã xem bộ phim tối qua).

 • Các trường hợp đặc biệt khi sử dụng mạo từ “the”
 • Sử dụng “the” trước tên địa danh, như “the United States” (Hoa Kỳ), “the Himalayas” (dãy Himalaya), “the Nile” (sông Nile).
 • Sử dụng “the” trước danh từ số ít biểu thị nhóm đối tượng chung. Ví dụ: “the government” (chính phủ), “the police” (cảnh sát), “the media” (phương tiện truyền thông).
 • Sử dụng “the” trước danh từ số ít biểu thị nhóm đối tượng đặc biệt. Ví dụ: “the sun” (mặt trời), “the moon” (mặt trăng), “the sky” (bầu trời).

2.2. Mạo từ không xác định

 • Khi nào sử dụng mạo từ “a” hoặc “an”

Mạo từ không xác định được sử dụng khi chỉ một đối tượng không xác định hoặc chưa được nhắc đến trước đó. “A” được sử dụng trước các từ bắt đầu bằng phụ âm, “an” được sử dụng trước các từ bắt đầu bằng nguyên âm. Ví dụ: “I saw a cat in the park” (Tôi đã thấy một con mèo trong công viên), “An apple a day keeps the doctor away” (Mỗi ngày ăn một quả táo giúp giữ bác sĩ xa cửa).

 • Các trường hợp đặc biệt khi sử dụng mạo từ không xác định
 • Sử dụng “a” hoặc “an” khi chỉ một nghề nghiệp chưa được xác định. Ví dụ: “She wants to be a doctor” (Cô ấy muốn trở thành một bác sĩ).
 • Sử dụng “a” hoặc “an” khi chỉ một đối tượng không xác định trong số nhiều đối tượng có tính chất tương tự nhau. Ví dụ: “I need to buy a shirt” (Tôi cần mua một chiếc áo sơ mi).
 • Sử dụng “a” hoặc “an” khi chỉ một đối tượng chưa được xác định trong một nhóm đối tượng. Ví dụ: “Can you give me an apple?” (Bạn có thể cho tôi một quả táo không?).
 • Sử dụng “a” hoặc “an” khi chỉ một số lượng không xác định của một đơn vị đo lường. Ví dụ: “I want to buy a kilogram of rice” (Tôi muốn mua một kg gạo).

Mạo từ trong tiếng Anh bao gồm mạo từ xác định “the” và mạo từ không xác định “a” hoặc “an”. Mỗi loại mạo từ có cách sử dụng riêng, tùy thuộc vào tính chất của đối tượng được chỉ định. Hiểu rõ về cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh sẽ giúp bạn sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và tránh những sai lầm phổ biến trong giao tiếp.

3. Bài tập mạo từ

Để rèn luyện kỹ năng sử dụng mạo từ trong tiếng Anh, có thể thực hiện các bài tập sau:

 1. Chọn đúng mạo từ:
 • _____ car that I bought last week is very expensive. (the/a/an)
 • She is _____ beautiful girl I’ve ever seen. (the/a/an)
 • There is _____ book on the table. (a/an/the)
 • He is waiting for _____ bus. (a/an/the)
 • _____ university where he studies is located in the city center. (the/a/an)
 1. Điền mạo từ đúng vào chỗ trống:
 • I need _____ new car.
 • They live in _____ old house.
 • He is _____ intelligent man.
 • _____ sun is shining brightly today.
 • There is _____ apple in the fruit basket.
 1. Điền mạo từ “a”, “an”, hoặc “the” vào câu sau:
 • I saw _____ movie last night.
 • She has _____ interesting job.
 • They went to _____ beach last summer.
 • _____ sky is blue today.
 • I have _____ idea for a new project.
 1. Điền mạo từ “a”, “an”, hoặc “the” vào câu sau và giải thích lý do sử dụng mạo từ:
 • He is _____ honest man. (a/an/the)
 • _____ cat is sleeping on the sofa. (a/an/the)
 • I need to buy _____ new phone. (a/an/the)
 • _____ sun is shining brightly today. (a/an/the)
 • She is _____ student in my class. (a/an/the)

Khi thực hiện bài tập, cần chú ý đến ngữ cảnh và nghĩa của câu để chọn đúng mạo từ phù hợp. Nếu có thắc mắc, có thể tìm kiếm trên mạng hoặc hỏi giáo viên, người bản ngữ để giải đáp.

4. Sau mạo từ là gì?

Khi sử dụng từ sau mạo từ trong tiếng Anh, cần chú ý đến một số điểm quan trọng để sử dụng đúng cách và tránh các lỗi phổ biến. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản:

 • Danh từ số ít đếm được: Sau mạo từ xác định “the”, danh từ số ít đếm được sử dụng với dạng số ít nhất định, ví dụ: “the car”, “the book”, “the house”. Sau mạo từ không xác định “a/an”, danh từ số ít đếm được sử dụng với dạng số ít không định, ví dụ: “a car”, “an apple”.
 • Danh từ không đếm được: Sau mạo từ xác định “the”, danh từ không đếm được được sử dụng với dạng số nhiều, ví dụ: “the water”, “the sand”. Sau mạo từ không xác định “a/an”, danh từ không đếm được được sử dụng với dạng số ít, ví dụ: “a water”, “an air”.
 • Danh từ đơn vị đo lường: Sau mạo từ xác định “the”, danh từ đơn vị đo lường được sử dụng với dạng số ít nhất định, ví dụ: “the kilogram”, “the liter”, “the meter”. Sau mạo từ không xác định “a/an”, danh từ đơn vị đo lường được sử dụng với dạng số ít không định, ví dụ: “a kilogram”, “an inch”.
 • Danh từ chung: Sau mạo từ xác định “the”, danh từ chung được sử dụng để chỉ đến một loại hình nhất định, ví dụ: “the human”, “the animal”. Sau mạo từ không xác định “a/an”, danh từ chung được sử dụng để chỉ đến một loại hình không định, ví dụ: “a human”, “an animal”.

Ngoài ra, khi sử dụng từ sau mạo từ, cần chú ý tránh các lỗi phổ biến như sử dụng sai dạng số (singular/plural) hoặc sai thứ tự từ. Ví dụ, đối với danh từ số ít, cần sử dụng động từ số ít nhất định, còn đối với danh từ số nhiều, cần sử dụng động từ số nhiều, ví dụ: “The book is good” (sai), “The books are good” (đúng).

5. Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về mạo từ trong tiếng Anh. Đầu tiên, chúng ta đã xác định khái niệm và ý nghĩa của mạo từ, cũng như sự khác nhau giữa mạo từ xác định và không xác định. Sau đó, chúng ta đã đi sâu vào cách sử dụng mạo từ xác định và không xác định, bao gồm khi nào sử dụng mạo từ “the”, “a” và “an”, cũng như các trường hợp đặc biệt khi sử dụng chúng.

Bên cạnh đó, chúng ta đã tìm hiểu về bài tập mạo từ, giúp rèn luyện kỹ năng sử dụng mạo từ trong tiếng Anh. Để giúp người đọc hiểu thêm về cách sử dụng từ sau mạo từ, chúng ta đã đề cập đến cách sử dụng từ sau mạo từ đúng cách và những lỗi thường gặp khi sử dụng từ sau mạo từ.

Lời khuyên và định hướng

Để nâng cao kỹ năng sử dụng mạo từ trong tiếng Anh, đầu tiên người đọc cần có kiến thức cơ bản về các loại mạo từ và cách sử dụng chúng. Từ đó, người đọc có thể thực hành thông qua các bài tập trên sách giáo khoa hoặc trên các trang web chuyên về tiếng Anh. Ngoài ra, đọc các tài liệu bằng tiếng Anh và chú ý đến cách mà mạo từ được sử dụng cũng là cách tốt để nâng cao kỹ năng sử dụng mạo từ. Cuối cùng, việc luyện nghe và nói tiếng Anh thường xuyên sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong việc sử dụng mạo từ trong giao tiếp hàng ngày.

Tin liên quan
Amazing nghĩa là gì? Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng từ amazing

Amazing nghĩa là gì? Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng từ amazing

Bạn đang tìm kiếm thông tin về từ amazing và ý nghĩa của nó? Đừng bỏ lỡ bài viết này, Du Học Philippines sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn về từ này. Tìm hiểu cách sử dụng amazing trong câu và các từ đồng nghĩa với nó thông qua bài viết […]
Tổng hợp danh sách các từ viết tắt trong tiếng Anh

Tổng hợp danh sách các từ viết tắt trong tiếng Anh

Tìm hiểu về các từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh thông qua danh sách từ viết tắt đầy đủ và chi tiết. Du Học Philippines cho bạn một cái nhìn tổng quan về các từ viết tắt phổ biến và cách sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày. 1. Giới thiệu Trong […]
Student ID là gì?

Student ID là gì?

Bạn đã biết Student ID number là gì? và quyền lợi khi sở hữu thẻ? Hãy cùng GIP tìm hiểu nhé 1. Student ID là gì? Student ID Card là một số nhận dạng duy nhất được cấp cho một sinh viên trong suốt thời gian học tại trường đại học hoặc trung học. Nó […]
Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh cho người mới học

Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh cho người mới học

Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh một cách chính xác và tự tin. Bạn sẽ được hướng dẫn bằng các ví dụ và thực hành để rèn luyện kỹ năng đọc số điện thoại tiếng Anh của mình. 1. Giới thiệu về cách đọc số […]
Tìm hiểu về câu "After I lunch I looked for my bag" trong tiếng Anh

Tìm hiểu về câu "After I lunch I looked for my bag" trong tiếng Anh

Du Học Philippines sẽ giới thiệu về ý nghĩa và cách sử dụng câu “After I lunch I looked for my bag” trong tiếng Anh, cùng những ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc câu này. 1. Giới thiệu tổng quan về câu “After I lunch I looked for […]
Blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh? Tìm hiểu ngay!

Blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh? Tìm hiểu ngay!

Bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh”? Đừng bỏ qua bài viết này, Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách sử dụng từ “blame” với các giới từ khác nhau trong tiếng Anh. 1. Giới thiệu […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học