Tìm hiểu về từ khoá “adv” trong tiếng Anh: Định nghĩa và cách sử dụng

Ngày 23/04/2024
531 lượt xem

Du Học Philippines sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ khoá “adv” trong tiếng Anh, bao gồm định nghĩa, cách sử dụng và ví dụ.

1. Giới thiệu về từ khoá “adv”

1.1. Định nghĩa và vai trò của từ khoá “adv” trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, “adv” là viết tắt của “adverb” – từ loại dùng để bổ sung thông tin cho động từ, tính từ, trạng từ hoặc toàn câu trong câu. “Adv” thường được đặt trực tiếp trước động từ hoặc sau động từ “be”. “Adv” có thể bổ sung cho các khía cạnh khác nhau của câu, bao gồm thời gian, cách thức, tần suất, địa điểm, mức độ, mục đích, đánh giá, phủ định, giả định và các liên kết khác.

Ví dụ:

 • She speaks English fluently. (adv of manner)
 • We usually have dinner at 7pm. (adv of frequency)
 • The party is happening outside. (adv of place)
 • He is very smart. (adv of degree)

1.2. Tại sao việc hiểu và sử dụng từ khoá “adv” quan trọng trong học tiếng Anh

Việc hiểu và sử dụng đúng các loại từ khoá “adv” sẽ giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Khi sử dụng từ khoá “adv” một cách chính xác, bạn có thể truyền đạt ý nghĩa chính xác hơn, văn phong sẽ trở nên tự nhiên hơn, cũng như giúp người đọc hoặc người nghe dễ dàng hiểu ý của bạn hơn. Ngoài ra, việc sử dụng đúng từ khoá “adv” cũng giúp cho ngôn ngữ của bạn trở nên giàu sắc thái và truyền cảm hơn.

Vì vậy, hiểu rõ các loại từ khoá “adv” và cách sử dụng chúng là rất cần thiết để bạn có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và thông minh. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết về các loại từ khoá “adv” và cách sử dụng chúng trong các phần tiếp theo của bài viết.

2. Các loại từ khoá “adv”

2.1. Giới thiệu các loại từ khoá “adv”

Có năm loại từ khoá “adv” phổ biến trong tiếng Anh, bao gồm: adverb of time, adverb of manner, adverb of frequency, adverb of place, và adverb of degree. Mỗi loại từ khoá này có vai trò khác nhau trong câu và được sử dụng để bổ sung thông tin cho động từ, tính từ, trạng từ hoặc toàn câu.

2.2. Định nghĩa và cách sử dụng các loại từ khoá này với ví dụ minh họa

2.2.1. Adverb of time (từ chỉ thời gian)

Adverb of time là loại từ khoá “adv” được sử dụng để bổ sung thời gian trong câu. Thông thường, adverb of time được đặt ở cuối câu hoặc sau động từ.

Ví dụ:

 • I woke up early this morning. (adv of time)
 • She will leave for Paris next week. (adv of time)
 • They have been waiting for hours. (adv of time)

2.2.2. Adverb of manner (từ chỉ cách thức)

Adverb of manner là loại từ khoá “adv” được sử dụng để bổ sung cách thức thực hiện hành động trong câu. Thông thường, adverb of manner được đặt trước động từ hoặc sau động từ “be”.

Ví dụ:

 • He sings beautifully. (adv of manner)
 • They danced together gracefully. (adv of manner)
 • She speaks English fluently. (adv of manner)

2.2.3. Adverb of frequency (từ chỉ tần suất)

Adverb of frequency là loại từ khoá “adv” được sử dụng để bổ sung tần suất trong câu. Thông thường, adverb of frequency được đặt trước động từ chính.

Ví dụ:

 • I usually go to the gym on Mondays. (adv of frequency)
 • They sometimes play tennis in the park. (adv of frequency)
 • He never eats meat. (adv of frequency)

2.2.4. Adverb of place (từ chỉ địa điểm)

Adverb of place là loại từ khoá “adv” được sử dụng để bổ sung địa điểm trong câu. Thông thường, adverb of place được đặt sau động từ hoặc giữa động từ và tân ngữ.

Ví dụ:

 • The children played outside. (adv of place)
 • She went to the store down the street. (adv of place)
 • The cat is hiding under the table. (adv of place)

2.2.5. Adverb of degree (từ chỉ mức độ)

Adverb of degree là loại từ khoá “adv” được sử dụng để bổ sung mức độ hoặc độ mạnh/yếu của một tính từ, trạng từ hoặc động từ. Thông thường, adverb of degree được đặt trước tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ sung thêm thông tin về mức độ mà một động từ, tính từ hoặc trạng từ được thể hiện trong câu.

Ví dụ:

 • He is extremely tall. (adv of degree)
 • She sings quite well. (adv of degree)
 • They are really happy. (adv of degree)

Tóm lại, việc sử dụng các loại từ khoá “adv” đúng cách sẽ giúp cho ngôn ngữ của bạn trở nên đa dạng và phong phú hơn, cùng với việc diễn đạt ý nghĩa một cách chính xác và rõ ràng. Bạn có thể tập luyện để hiểu và sử dụng các loại từ khoá “adv” thông qua việc đọc và viết tiếng Anh thường xuyên, cũng như tham khảo các tài liệu, sách vở hoặc website giải trí bằng tiếng Anh.

3. Cách sử dụng từ khoá “adv” trong câu tiếng Anh

3.1. Cách đặt từ khoá “adv” trong câu tiếng Anh

Tùy thuộc vào loại từ khoá “adv” mà bạn sử dụng, vị trí của chúng trong câu cũng sẽ khác nhau. Sau đây là một số vị trí thường gặp của từ khoá “adv” trong câu:

 • Adverb of manner: đứng trước động từ chính hoặc sau động từ “to be”. Ví dụ: She sings beautifully. / He is happily dancing.
 • Adverb of time: đứng sau động từ chính hoặc trước động từ “to be”. Ví dụ: We arrived late. / They are usually busy on weekdays.
 • Adverb of place: thường đứng sau động từ chính hoặc giữa động từ “to be” và tân ngữ. Ví dụ: The cat is hiding under the bed. / He is standing there.
 • Adverb of frequency: đứng trước động từ chính hoặc sau động từ “to be”. Ví dụ: I always brush my teeth before going to bed. / He is never on time.
 • Adverb of degree: thường đứng trước tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ sung hoặc giữa “to be” và tân ngữ. Ví dụ: She is extremely beautiful. / He runs quite quickly.

3.2. Ví dụ về cách sử dụng từ khoá “adv” trong câu tiếng Anh

 • Adverb of manner:
  • She writes neatly. (Cô ấy viết gọn gàng.)
  • He speaks loudly. (Anh ấy nói to.)
 • Adverb of time:
  • They arrived yesterday. (Họ đã đến hôm qua.)
  • We will leave soon. (Chúng tôi sẽ rời đi sớm.)
 • Adverb of place:
  • She put the book on the table. (Cô ấy đặt cuốn sách trên bàn.)
  • The children are playing outside. (Các em bé đang chơi ngoài trời.)
 • Adverb of frequency:
  • I always drink a cup of coffee in the morning. (Tôi luôn uống một tách cà phê vào buổi sáng.)
  • He rarely eats fast food. (Anh ấy hiếm khi ăn đồ ăn nhanh.)
 • Adverb of degree:
  • She is very happy. (Cô ấy rất hạnh phúc.)
  • He plays tennis extremely well. (Anh ấy chơi tennis cực kỳ giỏi.)

Tóm lại, việc sử dụng các từ khoá “adv” đúng cách là rất quan trọng trong việc truyền đạt ý nghĩa và tạo ra sự đa dạng trong cách diễn đạt tiếng Anh.

4. Luyện tập sử dụng từ khoá “adv”

Để rèn luyện kỹ năng sử dụng từ khoá “adv”, bạn có thể thực hành các bài tập sau:

 1. Điền từ khoá “adv” phù hợp vào chỗ trống trong câu:
 • My sister sings ________.
 • They arrived ________.
 • We always eat breakfast ________.
 • The cat walks ________.
 • The teacher speaks ________.

Đáp án:

 • My sister sings beautifully.
 • They arrived early.
 • We always eat breakfast together.
 • The cat walks quietly.
 • The teacher speaks loudly.
 1. Viết lại các câu sau bằng cách thêm từ khoá “adv”:
 • I can play the guitar. (beautifully)
 • She is a good dancer. (gracefully)
 • He reads books. (often)
 • They eat pizza. (rarely)
 • We swim in the pool. (everyday)

Đáp án:

 • I can play the guitar beautifully.
 • She is a good dancer gracefully.
 • He often reads books.
 • They rarely eat pizza.
 • We swim in the pool everyday.
 1. Tìm và sửa lỗi sử dụng từ khoá “adv” trong câu:
 • He speak English good.
 • They arrived lately.
 • She dance graceful.
 • We usually drink coffee in the morning.
 • The car move slowly.

Đáp án:

 • He speaks English well.
 • They arrived late.
 • She dances gracefully.
 • We usually drink coffee in the morning.
 • The car moves slowly.

Từ khoá “adv” là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Việc sử dụng từ khoá này đúng cách sẽ giúp cho ngôn ngữ của bạn trở nên trôi chảy và chính xác hơn. Việc thực hành các bài tập trên sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng sử dụng từ khoá “adv” một cách hiệu quả.

5. Kết luận

Từ khoá “adv” là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh và được sử dụng để bổ sung thông tin về thời gian, cách thức, mức độ, tần suất và vị trí trong câu. Việc hiểu và sử dụng đúng từ khoá “adv” là rất quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, vì nó giúp truyền tải ý nghĩa chính xác hơn và truyền đạt một cách rõ ràng hơn.

Bài viết này đã giới thiệu cho bạn các loại từ khoá “adv” phổ biến, cách đặt từ khoá “adv” trong câu tiếng Anh, cùng với các ví dụ minh họa. Ngoài ra, bài viết cũng cung cấp cho bạn các bài tập để rèn luyện kỹ năng sử dụng từ khoá “adv”.

Từ khoá “adv” có vai trò quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn. Bằng cách thực hành và rèn luyện kỹ năng sử dụng từ khoá “adv” trong câu, bạn có thể truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác và hiệu quả hơn, giúp cho giao tiếp tiếng Anh của bạn trở nên thông suốt và tự tin hơn.

Tin liên quan
Student ID là gì?

Student ID là gì?

Bạn đã biết Student ID number là gì? và quyền lợi khi sở hữu thẻ? Hãy cùng GIP tìm hiểu nhé 1. Student ID là gì? Student ID Card là một số nhận dạng duy nhất được cấp cho một sinh viên trong suốt thời gian học tại trường đại học hoặc trung học. Nó […]
Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh cho người mới học

Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh cho người mới học

Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh một cách chính xác và tự tin. Bạn sẽ được hướng dẫn bằng các ví dụ và thực hành để rèn luyện kỹ năng đọc số điện thoại tiếng Anh của mình. 1. Giới thiệu về cách đọc số […]
Tìm hiểu về câu "After I lunch I looked for my bag" trong tiếng Anh

Tìm hiểu về câu "After I lunch I looked for my bag" trong tiếng Anh

Du Học Philippines sẽ giới thiệu về ý nghĩa và cách sử dụng câu “After I lunch I looked for my bag” trong tiếng Anh, cùng những ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc câu này. 1. Giới thiệu tổng quan về câu “After I lunch I looked for […]
Blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh? Tìm hiểu ngay!

Blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh? Tìm hiểu ngay!

Bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh”? Đừng bỏ qua bài viết này, Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách sử dụng từ “blame” với các giới từ khác nhau trong tiếng Anh. 1. Giới thiệu […]
Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh: Khám phá đầy đủ về chúng

Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh: Khám phá đầy đủ về chúng

Du Học Philippines sẽ giúp bạn hiểu rõ về đại từ nghi vấn trong tiếng Anh, đặc biệt là các loại đại từ này và cách sử dụng chúng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những ví dụ cụ thể và hữu ích để giúp bạn hiểu rõ hơn về đại từ nghi vấn […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học