“But for” là gì? Cấu trúc, cách dùng và công thức “but for”

Ngày 17/07/2024
691 lượt xem

But for là một cụm từ thường được sử dụng trong tiếng Anh để diễn tả điều gì đó sẽ không xảy ra nếu như một điều kiện khác không xảy ra. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc, cách dùng và công thức của but for.

1. Giới thiệu

Trong tiếng Anh, cụm từ “but for” là một cấu trúc ngữ pháp rất phổ biến và quan trọng, thường được sử dụng để diễn tả một giả thiết về việc điều gì sẽ xảy ra nếu như một sự việc khác không xảy ra. Cụm từ này có thể được sử dụng để nói về quá khứ, hiện tại và tương lai.

“But for” có thể được dịch sang tiếng Việt là “nếu không có” hoặc “trừ khi”. Với cấu trúc này, người nói có thể diễn tả một tình huống giả định và so sánh giữa hai kết quả khác nhau, một kết quả xảy ra khi có điều kiện xảy ra và kết quả khác khi điều kiện đó không xảy ra.

Ví dụ, khi nói “But for the rain, we would have gone for a walk”, có nghĩa là nếu không mưa, chúng ta đã đi dạo bộ. Trong trường hợp này, việc không mưa là điều kiện để chúng ta đi bộ, nếu không có điều kiện đó, chúng ta đã không đi bộ.

Nắm vững cấu trúc và cách sử dụng “but for” trong tiếng Anh là rất quan trọng để có thể sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và trôi chảy hơn. Do đó, việc tìm hiểu và luyện tập sử dụng “but for” là điều cần thiết cho những ai muốn học tiếng Anh tốt hơn.

Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về cấu trúc, cách dùng và công thức của “but for”.

2. Cấu trúc của “but for”

Cấu trúc của “but for” là “but for + danh từ / đại từ + (mệnh đề)”. Thành phần quan trọng nhất của cấu trúc này là “but for”, nó có nghĩa là “nếu không có” hoặc “trừ khi” như đã đề cập trong phần giới thiệu.

Sau đó là danh từ hoặc đại từ, diễn tả về điều kiện mà nếu không có nó, kết quả sẽ khác đi. Ví dụ: “But for the traffic, I would have arrived on time” (Nếu không có tắc đường, tôi đã đến đúng giờ). Trong câu này, “traffic” là danh từ diễn tả điều kiện.

Cuối cùng là mệnh đề, diễn tả kết quả của điều kiện đó. Ví dụ: “But for his help, I would have failed the test” (Nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã trượt bài kiểm tra). Trong câu này, “his help” là điều kiện, và “I would have failed the test” là kết quả.

Có thể so sánh cấu trúc “but for” với cấu trúc “if not for” để hiểu rõ hơn về cách sử dụng “but for”. Cấu trúc “if not for” cũng được sử dụng để diễn tả một giả thiết, nhưng có thể được coi là cách sử dụng tương đương với “but for” trong câu điều kiện.

Ví dụ: “If not for his help, I would have failed the test” (Nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã trượt bài kiểm tra). So với câu trên sử dụng “but for”, cấu trúc “if not for” có thể được sử dụng thay thế, nhưng chúng ta cần phải thay đổi cấu trúc của câu điều kiện, ví dụ: “If he had not helped me, I would have failed the test”.

Tóm lại, cấu trúc của “but for” là “but for + danh từ / đại từ + (mệnh đề)” và đây là một cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh, giúp cho người học có thể diễn tả một giả thiết về việc điều gì sẽ xảy ra nếu như một sự việc khác không xảy ra.

3. Cách dùng “but for”

“But for” được sử dụng để diễn tả một giả thiết về điều gì sẽ xảy ra nếu một sự việc khác không xảy ra. Cụm từ này thường được sử dụng trong các câu điều kiện hoặc giả định. Sau đây là một số ví dụ về cách sử dụng “but for” trong tiếng Anh:

 • But for your help, I wouldn’t have finished the project on time. (Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể hoàn thành dự án đúng hạn.)
 • But for the rain, we would have gone for a walk. (Nếu không mưa, chúng ta đã đi dạo.)
 • But for his advice, I would have made a terrible mistake. (Nếu không có lời khuyên của anh ấy, tôi đã mắc một sai lầm khủng khiếp.)
 • But for the traffic, I would have arrived on time. (Nếu không có tắc đường, tôi đã đến đúng giờ.)

Các ví dụ trên cho thấy rằng “but for” được sử dụng để biểu thị một điều kiện, một sự việc xảy ra, và đưa ra kết quả nếu điều kiện đó không xảy ra. Trong các câu ví dụ trên, “but for” được dùng để diễn tả sự khác biệt giữa thực tế đã xảy ra và kết quả nếu điều kiện đó không xảy ra.

Trong tiếng Việt, “but for” có thể được dịch là “nếu không có” hoặc “trừ khi”. Các ví dụ trên có thể được dịch như sau:

 • Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể hoàn thành dự án đúng hạn.
 • Nếu không mưa, chúng ta đã đi dạo.
 • Nếu không có lời khuyên của anh ấy, tôi đã mắc một sai lầm khủng khiếp.
 • Nếu không có tắc đường, tôi đã đến đúng giờ.

Tóm lại, “but for” là một cụm từ quan trọng trong tiếng Anh, giúp cho người học có thể diễn tả một giả thiết về việc điều gì sẽ xảy ra nếu như một sự việc khác không xảy ra. Sử dụng “but for” đòi hỏi người dùng phải hiểu rõ về cấu trúc và cách dùng để áp dụng một cách chính xác và hiệu quả.

4. Công thức “but for”

Công thức sử dụng “but for” trong câu là “but for + danh từ/đại từ + động từ (nguyên mẫu)”. Cụm từ “but for” thường được đặt ở đầu câu, sau đó là danh từ hoặc đại từ, và sau đó là động từ ở dạng nguyên mẫu.

Công thức này được sử dụng để diễn tả một điều kiện, một sự việc xảy ra, và đưa ra kết quả nếu điều kiện đó không xảy ra. Chúng ta sử dụng “but for” để chỉ ra sự khác biệt giữa thực tế đã xảy ra và kết quả nếu điều kiện đó không xảy ra.

Ví dụ:

 • But for your help, I wouldn’t have finished the project on time.
 • But for the rain, we would have gone for a walk.

Trong ví dụ đầu tiên, “your help” là danh từ, và “wouldn’t have finished” là động từ ở dạng phủ định của động từ “to finish” (hoàn thành). Câu này có nghĩa là nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể hoàn thành dự án đúng hạn.

Trong ví dụ thứ hai, “the rain” là danh từ, và “would have gone” là động từ ở dạng quá khứ phân từ của động từ “to go” (đi). Câu này có nghĩa là nếu không mưa, chúng ta đã đi dạo.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng “but for” không phải là một cấu trúc điều kiện đầy đủ và không thể được sử dụng như một loại câu điều kiện. Cụm từ này thường được sử dụng để diễn tả một điều kiện riêng lẻ trong câu, thay vì được sử dụng như một phần của một loại câu điều kiện.

Trong tiếng Việt, để sử dụng “but for” đúng cách, người dùng cần phải hiểu rõ về cấu trúc và cách dùng của nó, và áp dụng một cách chính xác và hiệu quả để tạo ra câu văn hợp lý và chính xác.

5. Bài tập thực hành

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng “but for”, chúng ta có thể thực hành với một số bài tập sau:

Bài tập 1: Điền “but for” vào chỗ trống trong các câu sau

 1. _______ his quick thinking, we would have missed our flight.
 2. _______ her advice, I wouldn’t have applied for the job.
 3. _______ the rain, we would have gone to the beach.
 4. _______ your help, I wouldn’t have passed the exam.
 5. _______ his injury, he would have won the game.

Bài tập 2: Viết lại các câu sau sử dụng cụm từ “but for”

 1. If it hadn’t been for her, I would have never graduated. -> _______ her, I would have never graduated.
 2. If he hadn’t fixed the car, we would have been late for the party. -> _______ he fixed the car, we would have been late for the party.
 3. If the teacher hadn’t explained it, I wouldn’t have understood. -> _______ the teacher, I wouldn’t have understood.
 4. If they hadn’t cancelled the flight, we would have arrived on time. -> _______ they cancelled the flight, we would have arrived on time.
 5. If I hadn’t found my wallet, I wouldn’t have been able to pay for lunch. -> _______ I found my wallet, I wouldn’t have been able to pay for lunch.

Bài tập 3: Viết các câu mới sử dụng cụm từ “but for”

 1. I missed the train because I overslept. -> _______ oversleeping, I wouldn’t have missed the train.
 2. He couldn’t finish the project on time because he was sick. -> _______ being sick, he would have finished the project on time.
 3. They lost the game because they didn’t practice enough. -> _______ practicing enough, they wouldn’t have lost the game.
 4. She couldn’t find her keys because they were stolen. -> _______ the keys being stolen, she would have found them.
 5. He didn’t get the job because he didn’t have the necessary qualifications. -> _______ having the necessary qualifications, he would have got the job.

Những bài tập trên sẽ giúp bạn củng cố kiến thức về cách sử dụng “but for”. Hãy thực hành và luyện tập thường xuyên để nâng cao khả năng sử dụng của mình.

6. Kết luận

Trong tiếng Anh, cụm từ “but for” là một cấu trúc ngữ pháp phổ biến và quan trọng để diễn tả một điều kiện xảy ra và những hậu quả nếu điều kiện đó không xảy ra. Cụm từ này có ý nghĩa tương tự như “if not for” và được sử dụng rộng rãi trong các tình huống khác nhau, từ hội thoại hàng ngày đến văn phòng, thương mại và văn học.

Trong bài viết này, Du Học Philippines và bạn đã tìm hiểu về cấu trúc của “but for” và so sánh với cấu trúc của “if not for”. Chúng ta đã đi sâu vào cách sử dụng cụm từ này bằng việc đưa ra các ví dụ và giải thích ý nghĩa của chúng. Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra công thức sử dụng “but for” trong câu và giải thích chi tiết về cách sử dụng công thức này để tạo ra câu văn chính xác và hợp lý.

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng “but for” trong tiếng Anh, chúng ta nên thực hành với các bài tập như đã đưa ra ở phần trước. Cuối cùng, việc hiểu rõ về “but for” sẽ giúp chúng ta cải thiện khả năng viết và nói tiếng Anh của mình, từ đó góp phần tạo ra những bài văn và bài diễn thuyết chất lượng hơn.

Tin liên quan
Khóa học tiếng Anh là gì?

Khóa học tiếng Anh là gì?

Khoá học trong Tiếng Anh là COURSE. Là một chương trình đào tạo có thời gian xác định, trong đó người học sẽ học các chủ đề cụ thể và được chấm điểm sau khi hoàn thành. Khóa học có thể được tổ chức tại trường học hoặc trực tuyến. 1. Một số từ vựng tiếng Anh […]
Du học tiếng Anh là gì?

Du học tiếng Anh là gì?

Du học hay đi du học tiếng Anh là Study Abroad /ˈstʌd.i əˈbrɔ:d/. Là việc học tập hoặc đào tạo tại một trường hoặc địa điểm khác nơi người học đang sống hoặc cư trú. Du học có thể là học tập định kỳ hoặc tạm thời, và có thể bao gồm cả học tập và kinh […]
Advanced Level là gì? Hướng dẫn chi tiết về kỳ thi Advanced Level

Advanced Level là gì? Hướng dẫn chi tiết về kỳ thi Advanced Level

Du Học Philippines sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về khái niệm Advanced Level, cũng như hướng dẫn chi tiết về kỳ thi Advanced Level. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của kỳ thi này và cách chuẩn bị cho nó. 1. Giới thiệu về khái niệm Advanced Level Advanced Level […]
Top 5 trang báo Philippines uy tín nhất mà bạn nên đọc

Top 5 trang báo Philippines uy tín nhất mà bạn nên đọc

Nhu cầu cập nhật thông tin chính trị – xã hội – văn hóa tại Philippines ngày gia tăng, đặc biệt đối với du học sinh. Báo Philippines là nơi mà bạn có thể tiếp nhận thông tin một cách chính thống và nhanh chóng. Tuy nhiên hiện nay có quá nhiều trang báo xuất […]
Tin học văn phòng tiếng Anh là gì?

Tin học văn phòng tiếng Anh là gì?

Tin học văn phòng tiếng Anh là Office Information Technology thường bao gồm khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm cơ bản để hoàn thành các công việc văn phòng. Các ví dụ như Microsoft Word, Excel, PowerPoint là những công cụ thường được sử dụng trong các khóa học về tin […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học