Tất tần tật về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh: Cấu trúc, công thức, các trường hợp đặc biệt và bài tập

Ngày 03/03/2024
819 lượt xem

Bài viết này cung cấp đầy đủ kiến thức về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh, bao gồm cấu trúc, công thức, các trường hợp đặc biệt và bài tập để đọc và luyện tập. Nếu bạn đang học tiếng Anh hoặc muốn cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của mình, thì đây là một bài viết không thể bỏ qua.

1. Giới thiệu về câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi (question tags) là một cách sử dụng câu hỏi đơn giản được đặt ở cuối một câu khẳng định hoặc phủ định, với mục đích xác nhận hoặc hỏi ý kiến người nghe. Câu hỏi đuôi được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh và là một phần quan trọng của giao tiếp hàng ngày.

Vai trò của câu hỏi đuôi là để xác nhận thông tin hoặc đưa ra một lời đề nghị. Nó cũng có thể được sử dụng để thể hiện sự phản đối hoặc nhấn mạnh một ý kiến. Với câu hỏi đuôi, người nói muốn tạo ra một sự tương tác với người nghe, để khẳng định sự đồng ý hoặc không đồng ý của họ với ý kiến của mình.

Ví dụ:

 • She is a teacher, isn’t she? (Cô ấy là một giáo viên, phải không?)
 • You don’t like coffee, do you? (Bạn không thích cà phê, phải không?)
 • Let’s go to the beach, shall we? (Chúng ta đi đến bãi biển, được không?)

Câu hỏi đuôi cũng được sử dụng trong văn viết học thuật và chuyên môn. Nó giúp người viết truyền đạt ý kiến của mình một cách chính xác và mạch lạc hơn. Ngoài ra, câu hỏi đuôi cũng có thể được sử dụng để làm dịu cảm xúc của người nghe và tạo ra một tình huống giao tiếp dễ chịu hơn.

Tóm lại, câu hỏi đuôi là một phương tiện quan trọng trong giao tiếp tiếng Anh và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự tương tác và khẳng định ý kiến của người nói.

2. Cấu trúc câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi bao gồm hai phần chính: một câu khẳng định hoặc phủ định và một từ đuôi câu hỏi. Từ đuôi câu hỏi được đặt ở cuối câu và thường bao gồm một động từ trợ động từ (auxiliary verb) và một chủ ngữ (subject).

2.1. Thành phần của câu hỏi đuôi

 • Câu khẳng định: được sử dụng để đưa ra một thông tin, ví dụ “She is a student”.
 • Câu phủ định: được sử dụng để bác bỏ một thông tin, ví dụ “He doesn’t like coffee”.
 • Từ đuôi câu hỏi: được sử dụng để đưa ra câu hỏi ngắn nhằm xác nhận hoặc hỏi ý kiến người nghe.

2.2. Vị trí và cách sử dụng các từ đuôi

 • Với câu khẳng định: từ đuôi câu hỏi sẽ có trợ động từ phù hợp với thì của câu và đảo ngược chủ ngữ của câu khẳng định, ví dụ:

  She is a teacher, isn’t she? (Cô ấy là một giáo viên, phải không?)

  They have finished their homework, haven’t they? (Họ đã hoàn thành bài tập về nhà, phải không?)

 • Với câu phủ định: từ đuôi câu hỏi sẽ có trợ động từ phù hợp với thì của câu phủ định và đảo ngược chủ ngữ của câu phủ định, ví dụ:

  He doesn’t like coffee, does he? (Anh ta không thích cà phê, phải không?)

  They aren’t going to the party, are they? (Họ không đi đến bữa tiệc, phải không?)

Lưu ý, khi câu khẳng định hoặc phủ định không có trợ động từ, từ “do” sẽ được sử dụng thay thế, ví dụ:

 • You like pizza, don’t you? (Bạn thích pizza, phải không?)
 • They work hard, don’t they? (Họ làm việc chăm chỉ, phải không?)

Tóm lại, cấu trúc của câu hỏi đuôi bao gồm câu khẳng định hoặc phủ định và từ đuôi câu hỏi được đặt ở cuối câu. Từ đuôi câu hỏi sẽ bao gồm một trợ động từ và một chủ ngữ phù hợp với câu khẳng định hoặc không phải câu phủ định. Vị trí và cách sử dụng các từ đuôi phụ thuộc vào câu khẳng định hoặc phủ định mà nó được sử dụng. Các từ đuôi câu hỏi thường được sử dụng để xác nhận hoặc hỏi ý kiến người nghe. Ví dụ, nếu bạn muốn xác nhận thông tin về việc ai đó làm việc ở công ty A, bạn có thể đưa ra câu khẳng định như “He works at company A” và sau đó đặt từ đuôi câu hỏi “doesn’t he?” để yêu cầu xác nhận. Khi sử dụng câu hỏi đuôi, bạn cần lưu ý phải sử dụng giọng câu hỏi (rising intonation) để thể hiện sự nghi vấn của câu hỏi.

Tóm lại, cấu trúc và thành phần của câu hỏi đuôi rất đơn giản, tuy nhiên để sử dụng chính xác và hiệu quả, bạn cần phải nắm vững cách sử dụng các từ đuôi câu hỏi phù hợp với thì và loại câu.

3. Công thức câu hỏi đuôi

3.1. Công thức chung của câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Công thức chung của câu hỏi đuôi là “Positive statement + negative question tag” hoặc “Negative statement + positive question tag”. Với câu khẳng định, ta thêm từ đuôi “isn’t it?” hoặc “aren’t they?” ở cuối câu. Với câu phủ định, ta thêm từ đuôi “is it?” hoặc “are they?” ở cuối câu.

Ví dụ:

 • He is coming, isn’t he?
 • They aren’t going, are they?
 • She has finished her work, hasn’t she?
 • You haven’t seen this movie, have you?

3.2. Các dạng câu hỏi đuôi phổ biến

Câu hỏi đuôi với động từ “to be”: Với động từ “to be”, chúng ta sử dụng từ đuôi “isn’t it?” hoặc “aren’t they?” trong trường hợp câu khẳng định và “is it?” hoặc “are they?” trong trường hợp câu phủ định.

Ví dụ:

 • She is a doctor, isn’t she?
 • You aren’t sick, are you?

Câu hỏi đuôi với động từ “have”: Với động từ “have”, chúng ta sử dụng từ đuôi “hasn’t she?” hoặc “haven’t they?” trong trường hợp câu khẳng định và “has she?” hoặc “have they?” trong trường hợp câu phủ định.

Ví dụ:

 • They have finished their work, haven’t they?
 • She hasn’t eaten yet, has she?

Câu hỏi đuôi với động từ khác: Với các động từ khác, chúng ta sử dụng từ đuôi “doesn’t he?” hoặc “don’t they?” trong trường hợp câu khẳng định và “does he?” hoặc “do they?” trong trường hợp câu phủ định.

Ví dụ:

 • He plays football every weekend, doesn’t he?
 • They don’t like spicy food, do they?

Tóm lại, cấu trúc câu hỏi đuôi rất đơn giản và dễ sử dụng. Tuy nhiên, để sử dụng chính xác và tự tin, bạn cần phải nắm vững cách sử dụng các từ đuôi câu hỏi phù hợp với loại câu.

4. Các trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi là một chủ đề quan trọng trong học tiếng Anh. Ngoài các dạng câu hỏi đuôi phổ biến như đã đề cập ở phần III, còn có một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý.

4.1. Câu hỏi đuôi với động từ to be

Trong trường hợp câu chủ động có động từ to be, câu hỏi đuôi sẽ được hình thành bằng cách đảo ngược vị trí của động từ to be và chủ ngữ. Ví dụ:

 • She is a doctor, isn’t she?
 • They were at the party last night, weren’t they?
 • I am not late, am I?

4.2. Câu hỏi đuôi với động từ khuyết thiếu

Trong trường hợp câu chủ động có động từ khuyết thiếu (modal verbs), câu hỏi đuôi sẽ được hình thành bằng cách sử dụng động từ trợ do/does/did và đảo ngược vị trí của động từ khuyết thiếu và chủ ngữ. Ví dụ:

 • She can speak Spanish, can’t she?
 • They should study harder, shouldn’t they?
 • He didn’t finish his homework, did he?

4.3. Câu hỏi đuôi với các từ chỉ phủ định

Khi câu chủ động có từ chỉ phủ định như nothing, nobody, never, nowhere, hardly, scarcely, câu hỏi đuôi sẽ được hình thành bằng cách sử dụng từ trợ và đảo ngược vị trí của từ chỉ phủ định và chủ ngữ. Ví dụ:

 • Nothing happened, did it?
 • Nobody called me, did they?
 • They hardly ever go to the cinema, do they?

Như vậy, các trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi cũng rất quan trọng để hiểu và sử dụng chính xác trong việc học tiếng Anh.

5. Bài tập câu hỏi đuôi

Bài tập câu hỏi đuôi là một phần quan trọng trong việc rèn luyện kỹ năng sử dụng câu hỏi đuôi trong tiếng Anh. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng câu hỏi đuôi và phát triển kỹ năng của mình, sau đây là một số bài tập thực hành.

 • Điền từ đúng vào câu hỏi đuôi:

a) You’re not leaving, _____ you? b) They haven’t finished yet, _____ they? c) He can’t swim, _____ he?

 • Tạo câu hỏi đuôi thích hợp:

a) She speaks Spanish fluently. b) They will be here on time. c) We should study harder for the exam. d) He’s never been to New York City.

 • Xác định câu hỏi đuôi đúng:

a) You will help me, won’t you? b) They don’t like pizza, isn’t it? c) He can speak French, can he?

 • Chọn câu hỏi đuôi đúng:

a) The train hasn’t arrived, ____? i) has it? ii) hasn’t it?

b) You don’t have any money, ____? i) do you? ii) don’t you?

c) They will come to the party, ____? i) won’t they? ii) will they?

 • Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hỏi đuôi đúng:

a) can / your sister / play / tennis / can’t she? b) you / don’t like / spicy food / do you? c) it / won’t / rain / will it?

 • Điền các từ đúng vào chỗ trống để tạo thành câu hỏi đuôi đúng:

a) He’s been to Italy before, _____ he? b) You haven’t seen the new movie yet, _____ you? c) She won’t be late, _____ she?

 • Hoàn thành câu hỏi đuôi bằng cách sử dụng các từ được cung cấp:

a) He likes coffee, _____? b) They’ve already eaten, _____? c) You’re going to the party, _____?

 • Tìm lỗi sai trong câu hỏi đuôi và sửa lại:

a) They’re leaving, aren’t they? b) He hasn’t seen the movie yet, has he? c) You don’t like pizza, don’t you?

Những bài tập trên giúp bạn rèn luyện và cải thiện kỹ năng sử dụng câu hỏi đuôi trong tiếng Anh. Bạn có thể tìm kiếm thêm các bài tập khác trên mạng hoặc từ sách giáo khoa để nâng cao kỹ năng của mình.

6. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh. Chúng ta đã định nghĩa và giải thích vai trò của câu hỏi đuôi, cấu trúc và công thức chung của câu hỏi đuôi, cùng những trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi.

Để sử dụng câu hỏi đuôi một cách chính xác và hiệu quả, chúng ta cần phải hiểu rõ các thành phần và vị trí của câu hỏi đuôi, đồng thời học cách sử dụng các từ đuôi phù hợp. Chúng ta cũng đã tìm hiểu các dạng câu hỏi đuôi phổ biến, từ đơn giản đến phức tạp.

Cuối cùng, để cải thiện kỹ năng sử dụng câu hỏi đuôi, chúng ta cần luyện tập thường xuyên bằng các bài tập thích hợp. Những bài tập này giúp chúng ta nâng cao sự tự tin khi sử dụng câu hỏi đuôi trong các tình huống giao tiếp thực tế.

Để kết thúc, chúng ta khuyến khích độc giả tiếp tục học tập và luyện tập để cải thiện kỹ năng sử dụng câu hỏi đuôi trong tiếng Anh, từ đó giúp cho việc giao tiếp trở nên hiệu quả hơn.

Tin liên quan
Môn tin học tiếng Anh là gì?

Môn tin học tiếng Anh là gì?

Môn tin học tiếng Anh là Computer Science. Là một ngành học trong khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Nó bao gồm các khía cạnh như lập trình, thiết kế hệ thống, quản trị mạng, thuật toán, cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, và nhiều lĩnh vực khác. Môn tin […]
Hướng dẫn sử dụng "a/an/some/any" trong tiếng Anh

Hướng dẫn sử dụng "a/an/some/any" trong tiếng Anh

Du Học Philippines cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng “a/an/some/any” trong tiếng Anh. Từ đó giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin. 1. Giới thiệu Trong tiếng Anh, “a/an/some/any” là những từ rất quan trọng trong việc xây dựng câu. Việc […]
Ago là gì? Tìm hiểu về dấu hiệu của thì quá khứ đơn

Ago là gì? Tìm hiểu về dấu hiệu của thì quá khứ đơn

Bạn đang tìm hiểu về từ “ago” trong tiếng Anh và cách sử dụng nó để biểu thị thì quá khứ đơn? Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn thông tin về ý nghĩa của từ “ago” và những dấu hiệu cần chú ý để nhận biết thì quá khứ đơn trong tiếng Anh. […]
Du học tiếng Anh là gì?

Du học tiếng Anh là gì?

Du học hay đi du học tiếng Anh là Study Abroad /ˈstʌd.i əˈbrɔ:d/. Là việc học tập hoặc đào tạo tại một trường hoặc địa điểm khác nơi người học đang sống hoặc cư trú. Du học có thể là học tập định kỳ hoặc tạm thời, và có thể bao gồm cả học tập và kinh […]
Always là gì và những điều cần biết về thì hiện tại đơn

Always là gì và những điều cần biết về thì hiện tại đơn

Bài viết sẽ giải đáp các thắc mắc xoay quanh từ “always” như: always là thì gì, always nghĩa là gì, always đọc tiếng Anh là gì, always thuộc thì hiện tại đơn và always là dấu hiệu của thì nào. Nội dung bao gồm định nghĩa, cách sử dụng, ví dụ minh họa và […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học