Khi nào dùng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh: Hướng dẫn đầy đủ

Ngày 03/03/2024
674 lượt xem

Duhocphilippines sẽ hướng dẫn về cách sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Nó giải thích các quy tắc cơ bản và cung cấp ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng dấu phẩy trong câu.

1. Giới thiệu về mệnh đề quan hệ và vai trò của dấu phẩy trong mệnh đề này

Mệnh đề quan hệ là mệnh đề chức năng làm bổ nghĩa cho một danh từ trong câu. Mệnh đề quan hệ thường bắt đầu bằng các từ đại từ quan hệ như who, whom, whose, which, that, hay các cụm từ quan hệ như in which, on whom, at which, etc.

Mệnh đề quan hệ thường được sử dụng trong việc miêu tả hoặc chỉ ra một người hoặc vật trong câu. Nó giúp làm rõ ý nghĩa của danh từ được bổ nghĩa và giúp cho người đọc hoặc người nghe hiểu rõ hơn về ngữ cảnh của câu.

Trong mệnh đề quan hệ, dấu phẩy có vai trò quan trọng trong việc xác định cách thức các mệnh đề quan hệ được sử dụng trong câu. Việc sử dụng đúng hoặc sai dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu và gây ra hiểu lầm cho người đọc hoặc người nghe.

Trong quá trình sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ, chúng ta cần phải hiểu rõ các quy tắc cơ bản và nắm được cách sử dụng dấu phẩy để tránh gây hiểu lầm trong việc diễn đạt ý nghĩa của câu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về cách sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

2. Các trường hợp sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ

a. Sử dụng dấu phẩy trước mệnh đề quan hệ không bắt buộc

Trong một số trường hợp, dấu phẩy không được sử dụng trước mệnh đề quan hệ. Điều này xảy ra khi mệnh đề quan hệ không phải là thông tin quan trọng trong câu hoặc khi mệnh đề quan hệ được sử dụng để chỉ rõ cho danh từ cụ thể mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu.

Ví dụ:

 • The man who came to visit me last night was very polite. (Không có dấu phẩy)
 • The book that I borrowed from the library last week was very interesting. (Không có dấu phẩy)

b. Sử dụng dấu phẩy để phân tách mệnh đề quan hệ

Trường hợp thứ hai là khi mệnh đề quan hệ được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung cho danh từ trong câu. Trong trường hợp này, mệnh đề quan hệ thường được phân tách bằng dấu phẩy. Dấu phẩy sẽ được sử dụng để phân tách mệnh đề quan hệ với phần còn lại của câu.

Ví dụ:

 • Tom, who is my best friend, is coming to visit me this weekend. (Có dấu phẩy)
 • My sister, who lives in New York, is a famous actress. (Có dấu phẩy)

c. Sử dụng dấu phẩy để phân tách các mệnh đề quan hệ trong câu dài

Trong một số trường hợp, một câu có thể chứa nhiều mệnh đề quan hệ. Khi đó, dấu phẩy được sử dụng để phân tách các mệnh đề quan hệ với nhau.

Ví dụ:

 • The person who called me yesterday, and who said he was from the bank, left a message on my voicemail. (Có dấu phẩy)

d. Không sử dụng dấu phẩy khi mệnh đề quan hệ là bổ ngữ bắt buộc của danh từ

Trong trường hợp mệnh đề quan hệ là bổ ngữ bắt buộc của danh từ, dấu phẩy không được sử dụng.

Ví dụ:

 • The woman he married is a doctor. (Không có dấu phẩy)
 • The book I read last week was very interesting. (Không có dấu phẩy)

Tóm lại, việc sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ phụ thuộc vào vai trò và vị trí của mệnh đề trong câu. Việc sử dụng dấu phẩy đúng cách giúp người đọc hoặc người nghe hiểu rõ ý nghĩa của câu, tránh hiểu lầm hoặc gây khó hiểu. Khi sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ, cần phải xem xét kỹ càng để đảm bảo rằng câu được viết đúng ngữ pháp và dễ hiểu.

3. Các ví dụ minh họa cho các trường hợp sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ

Để hiểu rõ hơn về các trường hợp sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ, chúng ta sẽ xem qua một số ví dụ cụ thể cho mỗi trường hợp:

Sử dụng dấu phẩy trước mệnh đề quan hệ không bắt buộc

 • My brother, who is a doctor, lives in New York. (Anh trai tôi, người làm bác sĩ, sống ở New York.)
 • The book, which was published last year, won many awards. (Cuốn sách, được xuất bản năm ngoái, đã giành nhiều giải thưởng.)

Sử dụng dấu phẩy để phân tách mệnh đề quan hệ

 • The man who is wearing a hat, is my neighbor. (Người đàn ông đang đội mũ là hàng xóm của tôi.)
 • I want to visit the place, where I spent my childhood. (Tôi muốn đến nơi mà tôi đã trải qua tuổi thơ.)

Sử dụng dấu phẩy để phân tách các mệnh đề quan hệ trong câu dài

 • The book, which I borrowed from the library, and which I have been reading all week, is very interesting. (Cuốn sách, tôi đã mượn từ thư viện và đã đọc cả tuần, rất thú vị.)
 • The car, which is parked in the garage, and which needs a new battery, belongs to my brother. (Chiếc xe hơi, đang đậu trong gara và cần một viên pin mới, thuộc về anh trai tôi.)

Không sử dụng dấu phẩy khi mệnh đề quan hệ là bổ ngữ bắt buộc của danh từ

 • The woman who I met yesterday is a doctor. (Người phụ nữ tôi gặp hôm qua là bác sĩ.)
 • The book that I read last week was very good. (Cuốn sách tôi đọc tuần trước rất hay.)

Trên đây là các ví dụ cụ thể cho từng trường hợp sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngữ cảnh và vị trí của mệnh đề quan hệ trong câu cũng là yếu tố quan trọng để xác định cách sử dụng dấu phẩy phù hợp.

IV. Kết luận và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng đúng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ để tránh hiểu lầm và tăng tính chính xác trong viết và giao tiếp tiếng Anh

Việc sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ là rất quan trọng trong viết và giao tiếp tiếng Anh, bởi vì sai sót trong sử dụng dấu phẩy có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc thiếu chính xác trong ý nghĩa của câu. Để tránh những vấn đề này, cần phải hiểu rõ các trường hợp sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ.

Việc sử dụng dấu phẩy trước mệnh đề quan hệ không bắt buộc cho phép người viết tách biệt thông tin liên quan đến người hoặc vật được miêu tả, giúp cho câu dễ đọc và hiểu hơn. Tuy nhiên, nếu không sử dụng đúng cách, dấu phẩy cũng có thể gây hiểu lầm, chẳng hạn như dấu phẩy trước “who” có thể làm cho người đọc nghĩ rằng đó là một câu trái ngược với câu chính.

Sử dụng dấu phẩy để phân tách mệnh đề quan hệ từ câu chính giúp cho người đọc dễ dàng nhận biết được mệnh đề quan hệ và câu chính, tạo nên sự rõ ràng và chính xác trong câu. Khi sử dụng dấu phẩy để phân tách các mệnh đề quan hệ trong câu dài, người viết có thể giữ cho câu ngắn gọn và tránh hiểu lầm khi đọc câu.

Cuối cùng, khi mệnh đề quan hệ là bổ ngữ bắt buộc của danh từ, người viết không nên sử dụng dấu phẩy để phân tách. Sử dụng dấu phẩy ở đây sẽ làm cho câu trở nên lạc hậu và không chính xác.

Việc sử dụng đúng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ là rất quan trọng trong việc truyền tải ý nghĩa của câu, đặc biệt trong việc viết và giao tiếp tiếng Anh. Nếu không sử dụng đúng dấu phẩy, người đọc hoặc người nghe có thể hiểu lầm ý nghĩa của câu và dẫn đến sự khó hiểu hoặc bị hiểu nhầm.

Ngoài ra, việc sử dụng đúng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ cũng giúp cho bài viết trở nên chính xác hơn và chuyên nghiệp hơn. Điều này rất quan trọng trong các tài liệu chuyên ngành hoặc các văn bản chuyên môn như tài liệu kỹ thuật, hợp đồng, thư từ chính thức, v.v.

Vì vậy, khi học tiếng Anh, chúng ta cần phải lưu ý đến việc sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ và luyện tập để sử dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả.

Tin liên quan
[Giải đáp] Người Philippines coi đâu là biểu tượng may mắn?

[Giải đáp] Người Philippines coi đâu là biểu tượng may mắn?

Mỗi quốc gia hay mỗi nền văn hóa đều có những phong tục cũng như biểu tượng riêng về sự may mắn. Nó được xem là “tấm bùa hộ mệnh” giúp con người ta luôn hướng về phía trước và tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Vậy, người Philippines coi đâu là biểu tượng […]
[Tất tần tật] Chi phí và khóa học IELTS ở Philippines 2023

[Tất tần tật] Chi phí và khóa học IELTS ở Philippines 2023

Tìm hiểu mức chi phí học IELTS ở Philippines là một trong những bước quan trọng khi chuẩn bị du học tiếng Anh Philippines tại đất nước này. Hiện nay có khá nhiều thông tin với những mức giá khác nhau khiến bạn cảm thấy bối rối. Chính vì vậy, trong bài viết này chúng […]
Ẩm thực Philippines: Tìm hiểu về món ăn và đặc sản địa phương

Ẩm thực Philippines: Tìm hiểu về món ăn và đặc sản địa phương

Ẩm thực là một trong những thế mạnh của Philippines với hàng trăm món ăn độc đáo và đặc sản địa phương. Từ món ăn truyền thống như Adobo và Lechon, đến những món ăn đặc biệt như Balut và Kinilaw, đất nước này có rất nhiều để đưa ra cho những người yêu thích […]
Bị viêm gan B có đi du học được không?

Bị viêm gan B có đi du học được không?

Như chúng ta đã biết, trước khi đi du học các bạn du học sinh đều phải trải qua quá trình khám sức khỏe. Ngoài những bệnh truyền nhiễm cực kỳ đặc biệt và nguy cấp sẽ bị lệnh cấm nhập cảnh vào các quốc gia khác. Còn 1 số bệnh khiến cho người mắc […]
By the way là gì: Tìm hiểu về cụm từ thông dụng trong giao tiếp

By the way là gì: Tìm hiểu về cụm từ thông dụng trong giao tiếp

“By the way” là một cụm từ thông dụng trong giao tiếp hàng ngày, dùng để chuyển sang một chủ đề mới hoặc thêm thông tin liên quan đến chủ đề đang trò chuyện. Nó thường được sử dụng trong cuộc trò chuyện với những người thân hoặc bạn bè, nhưng cũng có thể dùng […]
Du học tiếng Anh dài hạn tại Philippines: Tất tần tật về khóa học

Du học tiếng Anh dài hạn tại Philippines: Tất tần tật về khóa học

Học tiếng Anh là một trong những việc quan trọng nhất để cải thiện kỹ năng giao tiếp và mở rộng cạnh tranh trong môi trường quốc tế. Nếu bạn muốn trải nghiệm một khóa học tiếng Anh dài hạn tại một địa điểm thân thiện, đẹp và giá trị, thì Philippines là sự lựa […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học