Phó từ là gì? Tìm hiểu về phó từ trong tiếng Anh

Ngày 20/05/2024
443 lượt xem

Du Học Philippines sẽ giải đáp vấn đề “phó từ là gì” và cung cấp đầy đủ kiến thức về phó từ trong tiếng Anh. Nội dung sẽ bao gồm định nghĩa, chức năng, loại phó từ, cách sử dụng và ví dụ minh họa.

1. Giới thiệu về phó từ

Phó từ (Adverb) là một loại từ trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ định, mô tả hoặc bổ sung thông tin về một động từ, một tính từ, hoặc một phó từ khác. Phó từ thường được sử dụng để cung cấp thêm thông tin về một hành động hoặc một tình trạng, ví dụ như tần suất, mức độ, thời gian, nơi chốn hay cách thức.

a. Định nghĩa phó từ

Phó từ là một loại từ được sử dụng để bổ sung thông tin về một động từ, tính từ hoặc phó từ khác trong câu. Phó từ thường được đặt trước hoặc sau động từ, tính từ hoặc phó từ mà nó bổ sung, tuy nhiên vị trí của phó từ có thể khác nhau tùy vào loại phó từ và cách sử dụng.

Về mặt ngữ pháp, phó từ thường được hình thành bằng cách thêm đuôi “-ly” vào cuối một tính từ, ví dụ như “quick” (nhanh) sẽ trở thành “quickly” (nhanh chóng). Tuy nhiên, cũng có một số phó từ không được hình thành từ tính từ, ví dụ như “never” (không bao giờ), “always” (luôn luôn), “soon” (sớm) hay “now” (bây giờ).

b. Chức năng của phó từ

Phó từ có chức năng bổ sung thông tin về một hành động, tình trạng hay tính chất của một từ khác trong câu. Chức năng của phó từ là cung cấp thêm thông tin về tần suất, mức độ, thời gian, nơi chốn hay cách thức một hành động diễn ra.

Ví dụ, trong câu “She speaks English fluently” (Cô ấy nói tiếng Anh trôi chảy), từ “fluently” là phó từ, bổ sung thông tin về cách thức cô ấy nói tiếng Anh. Trong câu “He always arrives on time” (Anh ta luôn đến đúng giờ), từ “always” là phó từ, bổ sung thông tin về tần suất anh ta đến đúng giờ. Trong câu “They live nearby” (Họ sống gần đây), từ “nearby” là phó từ, bổ sung thông tin về nơi chốn họ sống.

Tóm lại, phó từ là một loại từ quan trọng trong tiếng Anh, giúp bổ sung thông tin và làm cho câu văn trở nên và dễ hiểu hơn. Với vai trò là một phần không thể thiếu trong câu văn tiếng Anh, việc nắm vững và sử dụng phó từ đúng cách sẽ giúp cho việc giao tiếp và viết văn của bạn trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng một số phó từ cũng có thể được sử dụng như tính từ để bổ sung thông tin về chủ ngữ của câu, ví dụ như “happy” (hạnh phúc), “sad” (buồn) hay “angry” (giận dữ). Trong trường hợp này, phó từ sẽ được đặt trước chủ ngữ để bổ sung thông tin về tình trạng hay tính chất của chủ ngữ đó.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc sử dụng phó từ quá nhiều trong một câu cũng có thể làm cho câu văn trở nên lủng củng và khó hiểu. Vì vậy, hãy sử dụng phó từ một cách hợp lý và cân nhắc trước khi đưa vào câu văn.

Trên đây là những giới thiệu về phó từ, định nghĩa và chức năng của nó. Hi vọng thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong việc nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của mình.

2. Loại phó từ

a. Phó từ chỉ thời gian (Adverbs of Time)

Phó từ chỉ thời gian được sử dụng để chỉ thời gian xảy ra một hành động, sự việc hoặc trạng thái nào đó. Các phó từ chỉ thời gian thường được đặt ở cuối câu văn hoặc đặt trước động từ. Ví dụ: “Yesterday, I went to the store” (Hôm qua, tôi đi đến cửa hàng).

Các phó từ chỉ thời gian thường được sử dụng trong tiếng Anh gồm:

 • Now: hiện tại
 • Yesterday: hôm qua
 • Tomorrow: ngày mai
 • Today: hôm nay
 • Soon: sớm
 • Late: muộn
 • Early: sớm
 • Tonight: tối nay
 • Already: đã

b. Phó từ chỉ tần suất (Adverbs of Frequency)

Phó từ chỉ tần suất được sử dụng để biểu thị sự xảy ra của một hành động hoặc trạng thái trong một khoảng thời gian nhất định. Các phó từ này thường được đặt trước động từ chính. Ví dụ: “I always eat breakfast” (Tôi luôn ăn sáng).

Các phó từ chỉ tần suất phổ biến trong tiếng Anh gồm:

 • Always: luôn luôn
 • Never: không bao giờ
 • Often: thường xuyên
 • Sometimes: đôi khi
 • Rarely: hiếm khi
 • Seldom: hiếm khi
 • Occasionally: thỉnh thoảng

c. Phó từ chỉ mức độ (Adverbs of Degree)

Phó từ chỉ mức độ được sử dụng để chỉ độ mạnh hoặc yếu của một hành động hoặc trạng thái nào đó. Các phó từ này thường được đặt trước tính từ hoặc phó từ để bổ sung thêm thông tin. Ví dụ: “She is extremely talented” (Cô ấy vô cùng tài năng).

Các phó từ chỉ mức độ phổ biến trong tiếng Anh gồm:

 • Very: rất
 • Extremely: vô cùng
 • Quite: khá
 • Fairly: tương đối
 • Rather: hơi
 • Completely: hoàn toàn

d. Phó từ chỉ cách thức (Adverbs of Manner)

Phó từ chỉ cách thức được sử dụng để chỉ cách thức hoặc phương thức một hành động hoặc trạng thái diễn ra. Các phó từ này thường được đặt sau động từ chính. Ví dụ: “She sings beautifully” (Cô ấy hát đẹp).

Các phó từ chỉ cách thức phổ biến trong tiếng Anh gồm:

 • Beautifully: đẹp
 • Quickly: nhanh chóng
 • Slowly: chậm chạp
 • Carefully: cẩn thận
 • Loudly: to
 • Softly: nhẹ nhàng
 • Happily: hạnh phúc

e. Phó từ chỉ nơi chốn (Adverbs of Place)

Phó từ chỉ nơi chốn được sử dụng để chỉ nơi xảy ra một hành động hoặc trạng thái nào đó. Các phó từ này thường được đặt sau động từ hoặc đứng trước động từ “to be”. Ví dụ: “He is sitting there” (Anh ấy đang ngồi ở đó).

Các phó từ chỉ nơi chốn phổ biến trong tiếng Anh gồm:

 • Here: đây
 • There: đó
 • Everywhere: khắp nơi
 • Somewhere: đâu đó
 • Nowhere: không đâu

f. Phó từ hỏi đáp (Question Adverbs)

Phó từ hỏi đáp được sử dụng để đặt câu hỏi về một phần của câu văn. Các phó từ này thường được đặt ở đầu câu hỏi. Ví dụ: “Why did you leave?” (Tại sao bạn lại rời đi?).

Các phó từ hỏi đáp phổ biến trong tiếng Anh gồm:

 • When: khi nào
 • Where: ở đâu
 • Why: tại sao
 • How: như thế nào
 • How much: bao nhiêu
 • How many: bao nhiêu (đếm được)
 • What: cái gì, gì

3. Cách sử dụng phó từ

a. Vị trí của phó từ trong câu

Phó từ có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong câu, tuy nhiên, vị trí phổ biến nhất của phó từ là sau động từ hoặc đứng trước động từ “to be”. Ví dụ: “She sings beautifully” (Cô ấy hát đẹp), “He is slowly walking” (Anh ấy đang đi bộ chậm).

b. Cách chia các loại phó từ

Các loại phó từ có thể chia thành các nhóm khác nhau dựa trên chức năng của chúng. Cụ thể:

 • Phó từ chỉ thời gian: được chia thành hai loại: phó từ chỉ thời điểm (ex. today, yesterday, tomorrow) và phó từ chỉ khoảng thời gian (ex. always, often, never).
 • Phó từ chỉ tần suất: được chia thành các phó từ chỉ tần suất cụ thể (ex. once, twice, three times) và các phó từ chỉ tần suất không cụ thể (ex. always, often, rarely).
 • Phó từ chỉ mức độ: được chia thành các phó từ chỉ mức độ cụ thể (ex. very, extremely, quite) và các phó từ chỉ mức độ không cụ thể (ex. really, so, too).
 • Phó từ chỉ cách thức: không được chia thành các loại khác.
 • Phó từ chỉ nơi chốn: không được chia thành các loại khác.
 • Phó từ hỏi đáp: không được chia thành các loại khác.

4. Ví dụ minh họa về cách sử dụng phó từ trong tiếng Anh

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng phó từ trong tiếng Anh, chúng ta sẽ cùng xem một số ví dụ minh họa:

4.1. Phó từ chỉ thời gian (Adverbs of Time)

 • Yesterday, I went to the park. (Hôm qua, tôi đi đến công viên)
 • They will arrive soon. (Họ sẽ đến sớm)
 • She has never been to Paris. (Cô ấy chưa bao giờ đến Paris)

4.2. Phó từ chỉ tần suất (Adverbs of Frequency)

 • I always brush my teeth before bed. (Tôi luôn đánh răng trước khi đi ngủ)
 • He rarely eats fast food. (Anh ta hiếm khi ăn đồ ăn nhanh)
 • We often go to the movies on weekends. (Chúng tôi thường xem phim vào cuối tuần)

4.3. Phó từ chỉ mức độ (Adverbs of Degree)

 • She sings very well. (Cô ấy hát rất hay)
 • He is extremely tired. (Anh ta rất mệt)
 • They were quite disappointed with the result. (Họ khá thất vọng với kết quả)

4.4. Phó từ chỉ cách thức (Adverbs of Manner)

 • The dog barked loudly. (Con chó sủa to)
 • She danced gracefully. (Cô ấy khiêu vũ duyên dáng)
 • He speaks English fluently. (Anh ta nói tiếng Anh lưu loát)

4.5. Phó từ chỉ nơi chốn (Adverbs of Place)

 • They went outside to play. (Họ đi ra ngoài để chơi)
 • The book is on the table. (Quyển sách đang ở trên bàn)
 • She lives nearby. (Cô ấy sống gần đây)

4.6. Phó từ hỏi đáp (Question Adverbs)

 • How often do you exercise? (Bạn tập luyện bao nhiêu lần một tuần?)
 • Where did you go yesterday? (Bạn đi đâu hôm qua?)
 • Why are you crying? (Tại sao bạn đang khóc?)

Như vậy, phó từ là một phần quan trọng của tiếng Anh và đóng vai trò quan trọng trong việc mô tả, bổ sung ý nghĩa cho các từ khác trong câu. Hi vọng với những ví dụ trên, bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng phó từ trong tiếng Anh.

5. Tổng kết và kết luận

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về phó từ trong tiếng Anh. Phó từ là một phần quan trọng của câu, giúp bổ sung ý nghĩa cho các từ khác và tạo nên sự đa dạng, phong phú trong ngôn ngữ.

Trong bài viết này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về định nghĩa và chức năng của phó từ, cùng với các loại phó từ như phó từ chỉ thời gian, tần suất, mức độ, cách thức, nơi chốn và phó từ hỏi đáp. Chúng ta cũng đã học cách sử dụng phó từ đúng vị trí trong câu và cách chia các loại phó từ.

Thông qua những ví dụ minh họa, chúng ta đã thấy rõ hơn cách sử dụng phó từ trong các trường hợp khác nhau. Điều quan trọng là học cách sử dụng phó từ một cách chính xác và tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh.

Tóm lại, phó từ là một phần quan trọng của tiếng Anh, giúp bổ sung ý nghĩa cho các từ khác và tạo nên sự đa dạng, phong phú trong ngôn ngữ. Việc nắm vững cách sử dụng phó từ đúng vị trí và chia các loại phó từ đúng cách sẽ giúp chúng ta giao tiếp tiếng Anh một cách chuyên nghiệp và tự tin hơn.

Tin liên quan
[Tất tần tật] Chi phí và khóa học IELTS ở Philippines 2023

[Tất tần tật] Chi phí và khóa học IELTS ở Philippines 2023

Tìm hiểu mức chi phí học IELTS ở Philippines là một trong những bước quan trọng khi chuẩn bị du học tiếng Anh Philippines tại đất nước này. Hiện nay có khá nhiều thông tin với những mức giá khác nhau khiến bạn cảm thấy bối rối. Chính vì vậy, trong bài viết này chúng […]
In View Of là gì? Tìm hiểu về cụm từ này trong tiếng Anh

In View Of là gì? Tìm hiểu về cụm từ này trong tiếng Anh

Hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của cụm từ “In View Of” trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng trong giao tiếp hàng ngày. Du Học Philippines và các bạn sẽ giúp bạn có thêm kiến thức vững chắc về tiếng Anh. 1. Giới thiệu về cụm từ “In View Of” Ý nghĩa […]
Học tiếng Anh tại Philippines theo mô hình Sparta

Học tiếng Anh tại Philippines theo mô hình Sparta

Tại Philippines, 30% các trường Anh ngữ hoạt động theo mô hình Sparta và 70% theo mô hình Semi-Sparta. Bài viết này, GIP sẽ giới thiệu cho các bạn về mô hình Sparta và những đặc điểm nổi bật của mô hình học tập này. 1. Mô hình Sparta là gì? Mô hình Sparta là […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học