Married: Đi với Giới Từ Gì?

Ngày 21/06/2024
1.391 lượt xem

Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc về giới từ đi kèm với từ “married” trong tiếng Anh. Du Học Philippines và các bạn sẽ tìm hiểu về những giới từ phù hợp và không phù hợp để sử dụng cùng với từ “married”

1. Giới Thiệu Về Từ “Married”

Định nghĩa của từ “Married”: Từ “Married” có nghĩa là kết hôn, đã lập gia đình hoặc đã cưới vợ/chồng.

Sử dụng của từ “Married” trong tiếng Anh: Từ “Married” thường được sử dụng để mô tả trạng thái hôn nhân của một người. Ví dụ: “She is married to John”.

2. Giới Từ Phù Hợp Để Sử Dụng Cùng Với Từ “Married”

To: Từ “To” là giới từ phù hợp nhất để sử dụng cùng với từ “Married”. Ví dụ: “She is married to John”.

With: Từ “With” cũng có thể sử dụng để diễn tả trạng thái hôn nhân của một người, nhưng ít được sử dụng so với từ “To”. Ví dụ: “She is married with John”.

Để tránh sai sót, nên chọn sử dụng giới từ “To” khi muốn diễn tả trạng thái hôn nhân của một người.

Ngoài ra, còn có một số giới từ khác như “In”, “By” hoặc “As”, nhưng chúng ít được sử dụng và không phù hợp khi diễn tả trạng thái hôn nhân của một người.

Giới từ “And” và “As” không phù hợp khi diễn tả trạng thái hôn nhân của một người. Chúng thường được sử dụng trong các câu chức năng khác nhau.

Ví dụ: “She works as a teacher and he is a doctor”. Trong câu trên, từ “As” đứng sau “She works” diễn tả nghề nghiệp của cô ta, còn từ “And” kết nối hai mệnh đề “She works as a teacher” và “He is a doctor” để diễn tả hai nghề nghiệp của hai người.

3. Giới Từ Không Phù Hợp Để Sử Dụng Cùng Với Từ “Married”

Từ “Of” thường được sử dụng để diễn tả mối quan hệ giữa một người với tài sản hoặc tài sản của họ, nhưng không phù hợp để sử dụng cùng với từ “Married” để diễn tả trạng thái hôn nhân.

Từ “In” thường được sử dụng để diễn tả thời gian hoặc vị trí, nhưng không phù hợp để sử dụng cùng với từ “Married” để diễn tả trạng thái hôn nhân.

Từ “For” thường được sử dụng để diễn tả mục đích hoặc thời gian, nhưng không phù hợp để sử dụng cùng với từ “Married” để diễn tả trạng thái hôn nhân.

Một số giới từ không phù hợp để sử dụng cùng với từ “Married” bao gồm: “With”, “As”, “And”, “To”. Chúng ta không thể dùng chúng để diễn tả trạng thái hôn nhân của một người.

Như vậy, giới từ “To” vẫn là giới từ phù hợp nhất để sử dụng cùng với từ “Married” trong việc diễn tả trạng thái hôn nhân của một người.

4. Tổng Kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về việc sử dụng giới từ với từ “married”. Chúng ta đã xem xét những giới từ phù hợp và không phù hợp để sử dụng cùng với từ “married”. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về ý nghĩa của các giới từ “with”, “to”, “and”, “as”, “of”, “in”, và “for” khi sử dụng cùng với từ “married”.

Tổng kết, để sử dụng một cách chính xác và đúng nghĩa, việc chọn giới từ phù hợp để sử dụng cùng với từ “married” là rất quan trọng. Chúng ta nên tìm hiểu và lựa chọn giới từ phù hợp để giúp cho câu trở nên chính xác và đúng nghĩa hơn.

Tin liên quan
Hiểu đúng về giấy phép SSP là gì? Hướng dẫn đăng ký SSP

Hiểu đúng về giấy phép SSP là gì? Hướng dẫn đăng ký SSP

Bất cứ ai làm thủ tục du học Philippine đều bắt buộc phải có giấy phép SSP. Tuy nhiên không phải ai cũng biết giấy phép SSP là gì? Làm sao để có được giấy SSP theo quy định? Vì thế trong bài viết hôm nay sẽ cung cấp thông tin chi tiết và đầy […]
So sánh múi giờ Philippines và Việt Nam - Điều gì cần biết?

So sánh múi giờ Philippines và Việt Nam - Điều gì cần biết?

Xin chào các bạn! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về múi giờ Philippines và giờ Việt Nam cũng như những ảnh hưởng của sự khác biệt múi giờ đối với du khách và sinh viên du học. Nào, hãy cùng bắt đầu nhé! 1. Giới thiệu Khi đi du lịch hoặc […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học