Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Wales khoá học TOEIC

TOEIC

Khoá học chuyên về các kỹ năng cần thiết cho kỳ thi TOEIC, giúp học viên gia tăng điểm số nhanh chóng, cải thiện khả năng hội thoại. Môn học có thể thay đổi tuỳ theo yêu cầu của học viên.

Lớp học:

5 lớp mỗi ngày : 5 lớp 1:1

2 lớp nhóm

Mục tiêu:

Cải thiện các kỹ năng cần thiết cho kỳ thi TOEIC, giúp học viên gia tăng điểm số nhanh chóng và có cơ hội luyện đề thường xuyên.

Phù hợp với:

Các học viên có điểm Test đầu vào >350 Toeic.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU