Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Tại sao trường lại giữ hộ chiếu (passport) của tôi trong thời gian học?

Sau khi đến trường, học viên sẽ được yêu cầu nộp lại hộ chiếu cho trường ngay trong buổi Orientation (Hướng dẫn học tập) trong ngày đầu tiên nhập học.

Việc nộp lại hộ chiếu liên quan đến thủ tục gia hạn visa và các quy trình xin SSP, ACR-Icard tại cơ quan chính quyền địa phương. Không giống như một số nước phương Tây như Hoa Kỳ hay Canada, việc gia hạn visa tại Philippines được thực hiện hàng tháng, và tùy thuộc vào ngày nhập học của học viên.

Do đó, để thuận tiên trong việc gia hạn visa, trường sẽ giữ hộ chiếu của học viên trong suốt thời gian nhập học. Đây cũng là một trong những cách ràng buộc phòng trong trường hợp học viên mắc những sai phạm, bên cạnh đó cũng làm giảm rủi ro trong việc học viên làm mất passport tại Philippines.

Một số trường hợp học viên cần hộ chiếu để giải quyết những vấn đề cá nhân thì có thể thương lượng với quản lý trường để xin nhận lại. Tuy nhiên học viên phải nộp lại trước thời gian gia hạn visa hàng tháng. Trong trường hợp nộp trễ thì mọi hình thức xử phạt về vấn đề vi phạm gia hạn visa học viên sẽ chịu trách nhiệm