Designed and built with care, filled with creative elements

Top

PINES Main Campus Ký Túc Xá

PINES Main Campus

Ký Túc Xá

PINES Main bao gồm 2 tòa nhà:
Tòa nhà phía trước là khu học tập, trung tâm tổ chức thi IELTS chính thức, ký túc xá phòng 4 và phòng 6, văn phòng, nhà ăn, phòng tập thể dục, cửa hàng tiện lợi…
Tòa nhà phía sau là ký túc xá phòng đơn và phòng đôi. Ký túc xá phòng 4 và phòng 6 không có tủ lạnh, mà chỉ có trong phòng đơn và phòng đôi…

View:

Inside

By Admin, on Nov 23th, 2020 | 1 days ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut …

Read more

Outside

By Admin, on Nov 23th, 2020 | 1 days ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut …

Read more

Phòng Đơn

Phòng Đôi

Phòng 4

Phòng 6