Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Wales khoá học ESL

ESL

Khoá học ESL sẽ giúp học viên hiểu sâu được các văn cảnh trong phần Listening, trả lời, đối đáp được hội thoại sử dụng tiếng Anh. Mỗi một môn lại được phân chia cấu trúc khác nhau, nhằm củng cố các kỹ năng khác nhau, hay nhằm giúp học viên hiểu tổng quát được nội dung của các bài Nghe. Khoá học được cân bằng số lượng lớp 1:1 và lớp nhóm.

Lớp học:

8 lớp mỗi ngày : 6 lớp 1:1

2 lớp nhóm

1 giảng viên : 1 học viên :

Nói, đọc, viết, từ vựng
ngữ pháp, phát âm

Học nhóm:

Nghe, thảo luận

Mục tiêu:

Lớp học được thiết kế dể giúp học viên hiểu những vấn đề cơ bản của ngôn ngữ. Củng cố kiến thức của học viên trước khi chuyển sang khóa học cao hơn.

Phù hợp với:

Những học viên đã có nền tảng sẵn, muốn học để cải thiện khả năng giao tiếp.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU