Designed and built with care, filled with creative elements

Top

JIC Nhà Ăn

JIC

Nhà Ăn

Bởi vì học viên đến từ những quốc gia khác nhau, cộng vào món Philippines và món Hàn, chúng tôi còn có thêm nhiều món khác nhau từ món Nhật, món Trung, món tây v.v và bữa ăn là tự phục vụ. Ở Baguio, bạn có thể ăn rau sống hiếm khi có ở Philippines…