Designed and built with care, filled with creative elements

Top

A&J khoá học NATIVE ESL

NATIVE ESL

Khóa học với “Người bản ngữ” ( Native ESL), cung cấp 1 tiết học 1:1 với người bản ngữ và 5 tiết học với gv người Fil. Khóa học sẽ nâng cao kiến thức của học viên về văn hóa người bản địa, tập trung vào Tiếng Anh sử dụng hàng ngày.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Thời lượng khóa học:

1-24 tuần

Ngày bắt đầu:

Mỗi thứ hai

Cấp độ:

Tất cả cấp độ

Lớp chính:

1 tiết 1:1 với giáo viên bản ngữ
5 tiết học với giáo viên Phillipines

Lớp tự chọn:

2h lớp học buổi tối,
30 phút Dictation,
1h kiểm tra từ vựng
(Yêu cầu tham gia bắt buộc 4 tuần đầu tiên)

Bài kiểm tra: 

2 tuần 1 lần

Mục tiêu:

Nâng cao kiến thức của học viên về văn hóa người bản địa, tập trung vào Tiếng Anh sử dụng hàng ngày.
Tập trung vào việc giảm trọng âm cho các học viên để có giọng điệu tự nhiên nhất.

Phù hợp với:

Mọi trình độ.

* Thời khóa biểu thay đổi linh hoạt tùy theo khóa học của học viên.

LỚP 1:1

Speaking (Luyện nói) :
Học viên được dạy rất nhiều từ vựng và cách diễn đạt thực tế và hữu ích để cho phép họ giao tiếp với người nước ngoài trong và ngoài trường. Những lưu ý chỉnh sửa trong quá trình nói cũng được cung cấp cho học viên.

Expression / Listening /
Grammar / Writing:
Học viên có thể yêu cầu các lớp học để giáo viên của họ được phân phối theo chỉ định của Bộ phận điều phối.

Reading (Luyện đọc) :
Lớp học tập trung vào đọc hiểu và từ vựng. Mỗi phần có hai mươi đoạn văn đọc dựa trên chủ đề thú vị, giới thiệu các từ vựng và thành ngữ được sử dụng phổ biến nhất được tìm thấy trong các bài đọc.

*Nếu các giáo viên Filipino thiên về ngữ pháp, đọc, viết thì giáo viên người bản ngữ sẽ giúp các bạn rèn luyện khả năng nói và phát âm sao cho giống người bản địa nhất

Idioms:
Nhiều cuốn sách đa dạng được cung cấp nhằm làm cho học viên làm quen với các thành ngữ khác nhau, làm thế nào các thành ngữ được nhóm lại trong các hình thức, ý nghĩa và các thì khác nhau.

LỚP TỰ CHỌN

2h lớp học buổi tối, 30 phút Dictation, 1h kiểm tra từ vựng (Yêu cầu tham gia bắt buộc 4 tuần đầu tiên)

Lớp buổi tối sẽ do GV bản ngữ và GV Filipino đảm nhận. GV bản ngữ sẽ phụ trách các môn: Situation-specific conversation expression, Idioms, Discussions, American accents, Discussion. GV Filipino sẽ đảm nhiệm chủ yếu môn Discussion.