Cách dùng do và does trong tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z

Ngày 21/03/2023
87 lượt xem

Bạn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng do và does trong tiếng Anh? Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn chi tiết để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hai trợ động từ này.

1. Giới thiệu về “do” và “does”

Do và does là hai trợ động từ trong tiếng Anh được sử dụng rất phổ biến. Chúng được dùng để tạo ra câu khẳng định, phủ định và câu hỏi trong tiếng Anh. Trợ động từ là các động từ không mang nghĩa chính nhưng có vai trò hỗ trợ cho động từ chính trong câu. Đối với tiếng Anh, do và does được sử dụng để thay thế cho động từ chính trong các trường hợp nhất định.

Trong đó, “do” thường được dùng với các chủ ngữ nhân vật số nhiều và số ít trong câu khẳng định hoặc phủ định, còn “does” thường được dùng với các chủ ngữ nhân vật số ít trong câu khẳng định hoặc phủ định.

Việc sử dụng đúng do và does là rất quan trọng để có thể xây dựng được các câu hoàn chỉnh và chính xác trong tiếng Anh. Trong các bài học tiếng Anh, việc học cách sử dụng đúng do và does là một trong những kỹ năng cơ bản và cần thiết để có thể tiếp cận và sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả. Vì vậy, nắm vững và áp dụng được các quy tắc cơ bản về cách sử dụng do và does là rất quan trọng trong quá trình học tiếng Anh.

2. Sự khác biệt giữa “do” và “does”

Do và does là hai trợ động từ khác nhau về cấu trúc và sử dụng trong câu. Có một số sự khác biệt cơ bản giữa do và does như sau:

2.1. Cấu trúc

 • Do được sử dụng với các chủ ngữ số ít và số nhiều, còn does chỉ được sử dụng với các chủ ngữ số ít.
 • Cấu trúc câu với do và does khác nhau. Khi sử dụng do, chúng ta sử dụng động từ thường (base form) kế đằng sau, còn khi sử dụng does thì chúng ta sử dụng động từ thêm -s hoặc -es kế đằng sau.
Xem thêm:  Any là gì? Any dùng khi nào và trong câu gì? Tìm hiểu ý nghĩa của từ "any"

2.2. Chức năng

 • Do và does đều được sử dụng để hỗ trợ cho động từ chính trong câu, tuy nhiên chúng được sử dụng theo các cách khác nhau. Do thường được sử dụng với động từ chính trong câu để diễn tả những hành động chung chung, trong khi does thường được sử dụng để diễn tả những hành động cụ thể của một chủ ngữ nhân vật số ít.
 • Do và does cũng có thể được sử dụng để tạo ra câu hỏi và câu phủ định trong tiếng Anh.

2.3. Vị trí trong câu

 • Do và does có thể được đặt ở đầu câu hoặc ở giữa câu để hỗ trợ cho động từ chính.
 • Nếu sử dụng do hoặc does để tạo câu hỏi, chúng ta sẽ đặt trợ động từ ở đầu câu.

Tóm lại, do và does là hai trợ động từ quan trọng trong tiếng Anh. Sự khác biệt giữa hai trợ động từ này nằm ở cấu trúc, chức năng và vị trí trong câu. Việc nắm vững sự khác biệt này sẽ giúp bạn sử dụng do và does một cách chính xác và hiệu quả hơn trong các bài tập tiếng Anh.

3. Khi nào sử dụng “do” và “does”

3.1. Cách sử dụng “do”

 • Do được sử dụng với các chủ ngữ số ít và số nhiều trong câu khẳng định và câu phủ định. Ví dụ:
  • I do my homework every day. (Tôi làm bài tập về nhà mỗi ngày.)
  • She doesn’t do her chores on weekends. (Cô ấy không làm việc nhà vào cuối tuần.)
 • Do cũng được sử dụng để tạo câu hỏi. Khi sử dụng do để tạo câu hỏi, chúng ta sẽ đặt trợ động từ ở đầu câu. Ví dụ:
  • Do you like pizza? (Bạn có thích pizza không?)
  • Do they play sports on weekends? (Họ có chơi thể thao vào cuối tuần không?)

3.2. Cách sử dụng “does”

 • Does được sử dụng với các chủ ngữ số ít trong câu khẳng định và câu phủ định. Ví dụ:
  • He does his work carefully. (Anh ấy làm việc cẩn thận.)
  • She doesn’t like spicy food. (Cô ấy không thích đồ ăn cay.)
 • Does cũng được sử dụng để tạo câu hỏi. Khi sử dụng does để tạo câu hỏi, chúng ta sẽ đặt trợ động từ ở đầu câu. Ví dụ:
  • Does she speak French? (Cô ấy có nói được tiếng Pháp không?)
  • Does he have a car? (Anh ấy có ô tô không?)

Tóm lại, do và does được sử dụng trong câu khẳng định, câu phủ định và câu hỏi. Sự khác biệt nằm ở chủ ngữ của câu và cách đặt trợ động từ. Khi sử dụng do và does, bạn cần phải chú ý đến cấu trúc và chức năng của chúng để sử dụng một cách chính xác và hiệu quả trong giao tiếp tiếng Anh.

Xem thêm:  Tonight là dấu hiệu của thì nào? Tìm hiểu về các thì trong tiếng Anh

4. Ví dụ minh họa

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách sử dụng “do” và “does” trong tiếng Anh:

Ví dụ sử dụng “do” trong câu khẳng định, câu phủ định và câu hỏi:

 • I do my homework every day. (Tôi làm bài tập về nhà mỗi ngày.)
 • She doesn’t do her chores on weekends. (Cô ấy không làm việc nhà vào cuối tuần.)
 • Do you like pizza? (Bạn có thích pizza không?)
 • Do they play sports on weekends? (Họ có chơi thể thao vào cuối tuần không?)

Ví dụ sử dụng “does” trong câu khẳng định, câu phủ định và câu hỏi:

 • He does his work carefully. (Anh ấy làm việc cẩn thận.)
 • She doesn’t like spicy food. (Cô ấy không thích đồ ăn cay.)
 • Does she speak French? (Cô ấy có nói được tiếng Pháp không?)
 • Does he have a car? (Anh ấy có ô tô không?)

Ví dụ trên chỉ là một số trường hợp sử dụng đơn giản của do và does trong tiếng Anh. Trong thực tế, chúng ta có thể sử dụng do và does trong nhiều tình huống khác nhau và kết hợp với các thì trong tiếng Anh để tạo ra các câu phức tạp hơn. Tuy nhiên, việc nắm vững cách sử dụng cơ bản của do và does là rất quan trọng để có thể giao tiếp tiếng Anh một cách chính xác và tự tin.

5. Các lưu ý khi sử dụng “do” và “does”

 1. Do và does đều được sử dụng để hỏi và trả lời về hành động thường xuyên, hoặc những hành động đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt trong ngữ nghĩa và hình thức sử dụng. Ví dụ:
 • Do you go to the gym every day? (Bạn có đến phòng tập mỗi ngày không?)
 • Does she play the guitar? (Cô ấy có chơi đàn guitar không?)
 1. Do và does thường được sử dụng để xác định chủ ngữ trong câu. Trong câu khẳng định, động từ thường đứng sau chủ ngữ, còn trong câu phủ định, “not” thường được đặt sau do/does. Ví dụ:
 • She does her homework in the evening. (Cô ấy làm bài tập vào buổi tối.)
 • They do not like horror movies. (Họ không thích phim kinh dị.)
 1. Trong tiếng Anh, do thường được sử dụng với chủ ngữ số nhiều, còn does thường được sử dụng với chủ ngữ số ít. Ví dụ:
 • Do they speak Spanish? (Họ có nói được tiếng Tây Ban Nha không?)
 • Does he like ice cream? (Anh ấy có thích kem không?)
 1. Khi sử dụng do và does trong câu hỏi, động từ được đặt trước chủ ngữ. Tuy nhiên, trong câu khẳng định và phủ định, động từ được đặt sau chủ ngữ. Ví dụ:
 • What do you like to do on the weekends? (Bạn thích làm gì vào cuối tuần?)
 • Why does he always arrive late? (Tại sao anh ấy luôn đến muộn?)
 • She does not study math. (Cô ấy không học môn toán.)
 1. Do và does thường không được sử dụng trong câu tường thuật. Thay vào đó, các thì khác như quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ tiếp diễn, và quá khứ hoàn thành thường được sử dụng để diễn tả thời gian trong quá khứ. Ví dụ:
 • She said that she liked the movie. (Cô ấy nói rằng cô ấy thích bộ phim đó.)
Xem thêm:  Hướng dẫn chi tiết về câu điều kiện loại 3 và cách sử dụng hiệu quả trong viết tiếng Anh

Do và does là hai trợ động từ rất quan trọng trong tiếng Anh, giúp xác định thời gian và hành động trong câu. Để sử dụng chúng đúng cách, bạn cần nắm vững các quy tắc cơ bản và chú ý đến ngữ cảnh trong câu. Dưới đây là một số lưu ý cần ghi nhớ khi sử dụng do và does.

6. Tổng kết

Qua bài viết này, chúng ta có thể nhận thấy rằng do và does là hai trợ động từ rất quan trọng trong tiếng Anh. Chúng ta cần phải nắm vững các quy tắc cơ bản để sử dụng chúng đúng cách trong câu.

Do được sử dụng cho các chủ ngữ số nhiều, số ít nhưng không phải đại từ nhân xưng thứ 3 số ít (he, she, it), trong khi does được sử dụng cho đại từ nhân xưng thứ 3 số ít. Đối với câu phủ định, chúng ta cần sử dụng don’t và doesn’t, tương ứng với chủ ngữ số nhiều và số ít.

Khi sử dụng do và does, chúng ta cần lưu ý đến ngữ cảnh trong câu để sử dụng đúng cách. Ngoài ra, việc luyện tập sử dụng các trợ động từ này trong các bài tập và cuộc hội thoại cũng là cách hiệu quả để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng do và does, và từ đó cải thiện kỹ năng sử dụng tiếng Anh của mình.

Tin liên quan
Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh: Khám phá đầy đủ về chúng

Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh: Khám phá đầy đủ về chúng

Du Học Philippines sẽ giúp bạn hiểu rõ về đại từ nghi vấn trong tiếng Anh, đặc biệt là các loại đại từ này và cách sử dụng chúng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những ví dụ cụ thể và hữu ích để giúp bạn hiểu rõ hơn về đại từ nghi vấn […]
Tìm hiểu về đại từ bất định trong tiếng Anh

Tìm hiểu về đại từ bất định trong tiếng Anh

Đại từ bất định là một khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Du Học Philippines sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đại từ bất định, cách sử dụng và các loại đại từ bất định khác nhau trong tiếng Anh. 1. Giới thiệu về đại từ bất định 1.1. Định nghĩa […]
Tìm hiểu về đại từ tân ngữ và chức năng của chúng trong câu

Tìm hiểu về đại từ tân ngữ và chức năng của chúng trong câu

Đại từ tân ngữ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Du Học Philippines sẽ giải thích đại từ tân ngữ là gì, chức năng của chúng trong câu và cách sử dụng chúng trong giao tiếp hàng ngày. 1. Giới thiệu đại từ tân ngữ Đại từ tân ngữ là một […]
Đại từ Pronoun là gì và cách sử dụng trong tiếng Anh

Đại từ Pronoun là gì và cách sử dụng trong tiếng Anh

Đại từ Pronoun là một khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa của đại từ Pronoun, cách sử dụng chính xác trong câu, và các loại đại từ Pronoun khác nhau để giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách tự tin. 1. Giới thiệu […]
Đăng ký ngay
0396426393 Đăng ký học