Designed and built with care, filled with creative elements

Top

MONOL ra mắt Trung tâm chăm sóc sức khỏe mới

Điều gì khiến chúng tôi bận rộn ngoài việc chuẩn bị cho lớp học tiếng Anh trực tuyến MONOL?

Chúng ta đã đi đến cuối nửa đầu năm 2021, nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Đã ba tháng kể từ khi lứa sinh viên cuối cùng đến MONOL và trong những tháng qua, chúng tôi đã thực thi nhiều biện pháp khác nhau để giúp họ có được sự thoải mái và an toàn trong khi đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều hoạt động tốt.

Những tháng này cũng mở ra cơ hội để cải thiện cơ sở vật chất của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra một trung tâm chăm sóc sức khỏe mới nằm trên tầng thượng của tòa nhà. Trước đây, chúng tôi đã đặt phòng tập yoga và phòng tập thể dục của mình ở hai địa điểm khác nhau trong khuôn viên trường. Lần này, sinh viên và nhân viên của chúng tôi có thể tham gia vào các hoạt động thể dục khác nhau tại một nơi trong khi thưởng ngoạn quang cảnh Thành phố Baguio.