Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng ở trường không?

Hầu hết các trường Anh ngữ ở Philippines không chấp nhận thẻ tín dụng. Các bạn nên chuẩn bị tiền mặt để mua các vật dụng trong trường và đóng các khoản chi phí địa phương như: Visa, SSP, ACR – ICARD, đặt cọc ký túc xá (sẽ được hoàn lại khi học viên tốt nghiệp), tiền điện nước… Các khoản này sẽ được thanh toán bằng tiền Peso khi học viên qua trường vào ngày đầu tiên. Các quầy hàng trong khuôn viên trường không sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán.

Một số trường như: PINES, SMEAG, BECI đang quảng bá dịch vụ không dùng tiền mặt bằng cách gắn chức năng tiền điện tử vào thẻ học viên để tránh tình trạng các bạn lấy và rút tiền mặt nhiều hơn mức cần thiết. Học viên sẽ đóng một số tiền nhất định tại thời điểm đăng ký và sử dụng nó trong trường học để mua sách, giả tiền giặt là, mua đồ ở cang-teen… Số dư sẽ được hoàn trả khi các bạn tốt nghiệp.