Designed and built with care, filled with creative elements

Top

API BECI The Cafe (Lady Campus) Ký Túc Xá

Trường Nữ Sinh Lady Campus

Ký Túc Xá

Ký túc xá dành riêng cho nữ. Các bạn nữ có thể tập trung hoàn toàn vào việc học mà không phải lo lắng quá nhiều về ngoại hình của mình.

View:

Phòng Đơn

Phòng Đôi

Phòng 3

Phòng 4