Designed and built with care, filled with creative elements

Top

PINES KHOÁ HỌC TOEIC GUARANTE

TOEIC ĐẢM BẢO

Khóa học TOIEC đảm bảo được thiết kế giúp học sinh chuẩn bị nghiêm ngặt cho những đợt kiểm tra thực tế để trang bị đầy đủ và cho phép họ đạt được số điểm mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn. Với những lợi ích được cung cấp và một kế hoạch học tập vững chắc, sinh viên không có sự lụa chọn nào khác ngoài việc tập trung vào việc học và tuân theo những quy định của khóa học.

Cấu trúc chương trình học

Group Class:

4 lớp

1on1 Class:

3 lớp

Self- mission Class:

3 lớp

Mandatory Class:

2 lớp

Mục tiêu:

Giúp học sinh chuẩn bị nghiêm ngặt cho những đợt kiểm tra thực tế để trang bị đầy đủ và cho phép họ đạt được số điểm mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn

Phù hợp với:

Những học viên muốn nâng cao điểm toeic trong 1 khoảng thời gian ngắn..

TUẦN HỌC

CHƯƠNG TRÌNH

Tuần thứ nhất

Bài kiểm tra đầu vào, hướng dẫn nội quy, các lớp học, bài thi thử mỗi sáng thứ 7

Tuần thứ 2 đến tuần 8

Các lớp học, bài thi thử mỗi sáng thứ 7

Tuần thứ 9 đến tuần 10

Các lớp học, bài thi thử mỗi ngày, bài thi chính thức

Tuần thứ 11 đến tuần 12
(sau bài kiểm tra chính thức)

Học các lớp luyện nói chuyên sâu
(2 lớp 4:1 and 5 lớp 1:1)

KHÓA TOEIC ĐẢM BẢO

Lưu ý: Để có thể tận dụng được lợi ích sau khóa học (Miên phí học phí + Kiểm tra chính thức)…

  • Học viên phải có điều kiện tiên quyến cho khóa học.
  • Tham dự các lớp học thông thường, các lớp học bắt buộc, tự học và các lớp nói chuyên sâu không được ít hơn 95%.
  • Học viên phải thực hiện tất cả các bài kiểm tra giả và không nên phát sinh quá ba (3) số điểm giảm trong tổng điểm của mình.
  • Học viên không nên có vi phạm bất kỳ quy tắc và chính sách của trường. Học viên bị cảnh cáo của trường sẽ tự động bị loại để yêu cầu bất kỳ lợi ích.

Chương trình học

Lớp tự học

Lớp bắt buộc

THỜI KHÓA BIỂU MẪU