Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Wales khoá học REAL TALK ESL

REAL TALK ESL

Học viên sẽ được học và thực tập các tình huống thực tế từ thứ Hai đến thứ Năm. Sáng thứ Sáu, học viên sẽ ra ngoài cùng vơi giáo viên để giao tiếp với người đi đường. Học viên được khuyến khích học tiếng Anh thông qua trải nghiệm thực tế.

Lớp học:

7 lớp mỗi ngày : 4 lớp 1:1

3 lớp nhóm

1 giảng viên : 1 học viên :

-Phát âm, Gọi điện thoại, Từ vựng, Viết,
Diễn đạt
(Thứ Hai + Thứ Tư)
-Thực hành (Thứ Ba + Thứ Năm)

Học nhóm:

-RolE play (Thứ Hai + Thứ Tư)
-Phân tích video (Thứ Ba + Thứ Năm)
-Bên ngoài (Thứ Sáu), Thuyết trình (Thứ Sáu)
-Thực hành (Thứ Ba + Thứ Năm)

Mục tiêu:

Nâng cao kỹ năng giao tiếp sử dụng khi đi du lịch, giao tiếp hằng ngày, …

Phù hợp với:

Phù hợp cho những bạn chuẩn bị học tập, làm việc và sinh sống trong môi trường quốc tế.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU