Designed and built with care, filled with creative elements

Top

A&J Hoạt Động Ngoại Khóa

A&J

Hoạt Động Ngoại Khóa

Bên cạnh những giờ học, học viên còn được tham gia các hoạt động vui chơi tập thể hàng tháng giúp tăng tinh thần đoàn kết giữa các học viên, cải thiện sức khỏe cũng như rèn luyện khả năng Tiếng Anh một cách hiệu quả nhất.

View:

Inside

By Admin, on Nov 23th, 2020 | 1 days ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut …

Read more

Outside

By Admin, on Nov 23th, 2020 | 1 days ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut …

Read more

2020

2019

2018

2017