Designed and built with care, filled with creative elements

Top

A&J khoá học INTENSIVE ESL

INTENSIVE ESL

Khóa học “Giao tiếp chuyên sâu” (Intensive ESL), Còn được gọi là “Spartan Speaking Plus tăng cơ hội cho học sinh nói tiếng Anh thông qua lớp 1 học viên – 1 lớp. Khóa ESL chuyên sâu cung cấp các lớp học cho học sinh từ cấp 1-10 (Sơ cấp đến nâng cao). Đối với lớp 1 học viên – 1 lớp bổ sung, học sinh mới bắt đầu, trung cấp hoặc nâng cao có thể chọn Lớp học mẫu câu (lớp 1 học viên – 1 lớp) hoặc Lớp thảo luận (lớp 1 học viên – 1 lớp), bất cứ khi nào họ muốn hoặc nghĩ rằng họ cần nhiều hơn. Hơn nữa, vì số lượng lớp học chỉ có bảy (7), các sinh viên có nhiều thời gian để tự học hoặc xem lại các bài học

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Thời lượng khóa học:

1-24 tuần

Ngày bắt đầu:

Mỗi thứ hai

Cấp độ:

Tất cả cấp độ

Lớp chính:

Lớp 1:1 – 6 tiết học

Lớp tự chọn:

2h lớp học buổi tối,
30 phút Dictation,
1h kiểm tra từ vựng
(Yêu cầu tham gia bắt buộc 4 tuần đầu tiên)

Bài kiểm tra: 

2 tuần 1 lần

Mục tiêu:

Tập trung vào vốn từ vựng và tiếng Anh học thuật để làm nền tảng cho các học viên muốn học các khóa đặc biệt như IELTS hoặc TOEFL phục vụ nhu cầu du học hoặc định cư ở nước ngoài.

Phù hợp với:

Mọi trình độ.

* Thời khóa biểu thay đổi linh hoạt tùy theo khóa học của học viên.

LỚP 1:1

Speaking (Luyện nói) :
Học viên được dạy rất nhiều từ vựng và cách diễn đạt thực tế và hữu ích để cho phép họ giao tiếp với người nước ngoài trong và ngoài trường. Những lưu ý chỉnh sửa trong quá trình nói cũng được cung cấp cho học viên.

Expression / Listening /
Grammar / Writing:
Học viên có thể yêu cầu các lớp học để giáo viên của họ được phân phối theo chỉ định của Bộ phận điều phối.

Reading (Luyện đọc) :
Lớp học tập trung vào đọc hiểu và từ vựng. Mỗi phần có hai mươi đoạn văn đọc dựa trên chủ đề thú vị, giới thiệu các từ vựng và thành ngữ được sử dụng phổ biến nhất được tìm thấy trong các bài đọc.

Idioms:
Nhiều cuốn sách đa dạng được cung cấp nhằm làm cho học viên làm quen với các thành ngữ khác nhau, làm thế nào các thành ngữ được nhóm lại trong các hình thức, ý nghĩa và các thì khác nhau.

LỚP TỰ CHỌN

2h lớp học buổi tối, 30 phút Dictation, 1h kiểm tra từ vựng (Yêu cầu tham gia bắt buộc 4 tuần đầu tiên)

Lớp buổi tối sẽ do GV bản ngữ và GV Filipino đảm nhận. GV bản ngữ sẽ phụ trách các môn: Situation-specific conversation expression, Idioms, Discussions, American accents, Discussion. GV Filipino sẽ đảm nhiệm chủ yếu môn Discussion.