Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Tôi thích những thử thách – Brian – Toeic student

Sau 4 giờ đi xe, cuối cùng tôi và các bạn đã đến được JIC. Trong ngày đầu tiên, người quản lý nói với chúng tôi về một số điều mà các sinh viên mới nên biết và đưa chúng tôi đến một siêu thị gần trường. Sau khi chúng tôi trở lại, chúng tôi đã có một bài kiểm tra.

Các lớp học bắt đầu từ ngày thứ hai. Tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để nói chuyện với giáo viên của tôi vì họ không thể nói ngôn ngữ của tôi. Nhưng, thực ra nó không phải là một vấn đề lớn. Các giáo viên rất tốt và họ thực sự đã giúp tôi cải thiện tiếng Anh của mình.

Bữa trưa và bữa tối ở đây rất ngon và phòng ở thoải mái. Vì mình học TOEIC ở đây nên ngày nào cũng phải thi voca và thi thử vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Nó là mệt mỏi nhưng hữu ích. Tôi thực sự thích việc học của mình ở JIC. Tôi mong muốn được học ở đây vào năm tới.