Ago là gì? Tìm hiểu về dấu hiệu của thì quá khứ đơn

Ngày 03/03/2024
955 lượt xem

Bạn đang tìm hiểu về từ “ago” trong tiếng Anh và cách sử dụng nó để biểu thị thì quá khứ đơn? Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn thông tin về ý nghĩa của từ “ago” và những dấu hiệu cần chú ý để nhận biết thì quá khứ đơn trong tiếng Anh.

1. Giới thiệu về từ “ago” và tầm quan trọng của nó trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, từ “ago” được sử dụng để biểu thị thời gian trong quá khứ. Theo định nghĩa, “ago” có nghĩa là “trước đó” hoặc “cách đây một thời gian”. Khi sử dụng từ này, chúng ta đề cập đến một khoảng thời gian trong quá khứ, và cho biết khoảng thời gian đó đã trôi qua bao lâu.

Ví dụ, nếu bạn nói “I finished my homework an hour ago”, nghĩa là bạn đã hoàn thành bài tập về nhà một giờ trước đó. Từ “ago” ở đây giúp chúng ta biết được thời điểm khi việc hoàn thành bài tập xảy ra.

Tầm quan trọng của từ “ago” trong tiếng Anh rất lớn, đặc biệt là khi bạn muốn diễn tả sự kiện xảy ra trong quá khứ một cách chính xác và rõ ràng. Khi sử dụng “ago”, người nghe hoặc đọc có thể hiểu được đầy đủ về thời gian và khoảng cách giữa sự kiện đó và thời điểm hiện tại.

Ví dụ, nếu bạn nói “I went to Paris three years ago”, thì người nghe hoặc đọc sẽ hiểu rằng bạn đã đến Paris cách đây ba năm. Từ “ago” giúp cho việc biểu thị thời gian trong câu trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Ngoài ra, từ “ago” còn được sử dụng trong các bài báo, tài liệu, sách vở, và cả trong giao tiếp hàng ngày. Nếu bạn muốn diễn đạt về một sự kiện trong quá khứ, thì sử dụng từ “ago” sẽ giúp bạn truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác và rõ ràng.

Tóm lại, từ “ago” là một trong những từ quan trọng trong tiếng Anh để biểu thị thời gian trong quá khứ. Nó giúp cho việc diễn tả sự kiện trở nên chính xác và rõ ràng hơn, đồng thời làm cho ngôn ngữ tiếng Anh trở nên phong phú và đa dạng hơn.

2. Ago là dấu hiệu của thì nào trong tiếng Anh?

a. Tổng quan về các thì trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có 12 thì khác nhau để diễn tả thời gian và sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Các thì này bao gồm: thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn, thì tương lai hoàn thành, câu điều kiện loại 1câu điều kiện loại 2.

Mỗi thì có tính chất và cách sử dụng khác nhau, tùy thuộc vào tình huống và thời gian cụ thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành.

b. Sự khác nhau giữa thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành

Thì quá khứ đơn (simple past) được sử dụng để diễn tả sự kiện đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, không liên quan đến hiện tại. Ví dụ: “I went to the store yesterday.” (Tôi đã đến cửa hàng hôm qua.)

Thì hiện tại hoàn thành (present perfect) được sử dụng để diễn tả sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng vẫn ảnh hưởng đến hiện tại. Ví dụ: “I have been to Paris twice.” (Tôi đã đến Paris hai lần.)

Khi sử dụng từ “ago”, chúng ta đang sử dụng thì quá khứ đơn để biểu thị một khoảng thời gian đã trôi qua từ sự kiện xảy ra đến thời điểm hiện tại. Ví dụ: “I ate breakfast an hour ago.” (Tôi ăn sáng một giờ trước đó.)

c. Sử dụng từ “ago” để biểu thị thì quá khứ đơn

Từ “ago” thường được sử dụng để biểu thị thời gian trong quá khứ đơn. Khi sử dụng từ này, chúng ta đang diễn tả khoảng thời gian đã trôi qua từ sự kiện xảy ra đến thời điểm hiện tại, và đang sử dụng thì quá khứ đơn để diễn tả sự kiện trong quá khứ. Cụ thể, thì quá khứ đơn thường được sử dụng với từ “ago” khi diễn tả:

 • Khoảng thời gian đã trôi qua từ sự kiện xảy ra: “I saw a movie two hours ago.” (Tôi xem một bộ phim hai giờ trước đó.)
 • Khoảng thời gian kể từ một thời điểm trong quá khứ: “She left the company five years ago.” (Cô ấy rời công ty năm năm trước đó.)

Chúng ta có thể sử dụng “ago” với các đơn vị thời gian khác nhau như giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm tùy thuộc vào bối cảnh và mục đích sử dụng.

Ví dụ khác:

 • “I finished my homework two hours ago.” (Tôi đã hoàn thành bài tập hai giờ trước đó.)
 • “He moved to New York three years ago.” (Anh ta chuyển đến New York ba năm trước đó.)
 • “We had lunch an hour ago.” (Chúng tôi ăn trưa một giờ trước đó.)

Tóm lại, từ “ago” là một dấu hiệu quan trọng trong tiếng Anh để diễn tả khoảng thời gian đã trôi qua và sử dụng thì quá khứ đơn để diễn tả sự kiện trong quá khứ. Việc nắm vững cách sử dụng từ này sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn trong giao tiếp.

3. Những dấu hiệu cần chú ý để nhận biết thì quá khứ đơn trong tiếng Anh

Để nhận biết được thì quá khứ đơn trong tiếng Anh, chúng ta cần chú ý đến một số dấu hiệu sau đây:

a. Cấu trúc câu với động từ quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn được tạo thành bằng cách thêm đuôi “-ed” vào động từ, hoặc sử dụng dạng nguyên mẫu (V1). Ví dụ: walked, studied, went. Cấu trúc câu thì quá khứ đơn là:

  • Khẳng định: S + V2/ed + O
  • Phủ định: S + did not + V1 + O
  • Nghi vấn: Did + S + V1 + O?

b. Các từ chỉ thời gian trong tiếng Anh

Để nhận biết thì quá khứ đơn, chúng ta có thể tìm các từ chỉ thời gian như yesterday, last week, last month, last year, ago,… Các từ này sẽ giúp xác định thời điểm diễn ra sự kiện.

c. Sự khác nhau giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn

Trong tiếng Anh, thì quá khứ tiếp diễn được sử dụng để diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ tại một thời điểm nào đó hoặc một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ. Thì quá khứ tiếp diễn thường được tạo bằng cách sử dụng “was/were + V-ing”. Ví dụ: “I was studying when she called me.” (Tôi đang học bài khi cô ấy gọi cho tôi.)

Tuy nhiên, thì quá khứ đơn được sử dụng để diễn tả một hành động đã hoàn thành hoặc xảy ra chỉ một lần trong quá khứ. Ví dụ: “I walked to the park yesterday.” (Tôi đi bộ đến công viên ngày hôm qua.)

Tóm lại, để nhận biết thì quá khứ đơn trong tiếng Anh, chúng ta cần chú ý đến cấu trúc câu với động từ quá khứ đơn, các từ chỉ thời gian, cũng như sự khác nhau giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn. Việc nắm vững các dấu hiệu này sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn trong giao tiếp.

4. Kết luận

Trong tiếng Anh, từ “ago” đóng vai trò quan trọng trong việc biểu thị thời gian, đặc biệt là trong việc diễn tả thời gian trong quá khứ. Từ “ago” được sử dụng để chỉ khoảng cách thời gian tính từ thời điểm hiện tại đến một sự kiện xảy ra trong quá khứ. Việc sử dụng từ “ago” cho phép chúng ta dễ dàng đưa ra thời gian xảy ra của một sự kiện trong quá khứ và truyền tải thông tin một cách chính xác và rõ ràng.

Để sử dụng từ “ago” một cách chính xác, chúng ta cần phải nhận biết được thì quá khứ đơn. Các dấu hiệu của thì quá khứ đơn bao gồm cấu trúc câu với động từ quá khứ đơn và các từ chỉ thời gian trong tiếng Anh. Đối với những trường hợp khác nhau, chúng ta cũng cần phải phân biệt được giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn để có thể sử dụng từ “ago” một cách chính xác.

Trên đây là những điểm quan trọng cần lưu ý khi sử dụng từ “ago” trong tiếng Anh. Việc nắm vững các kiến thức này sẽ giúp chúng ta truyền tải thông tin một cách chính xác và dễ hiểu.

Tin liên quan
Always là gì và những điều cần biết về thì hiện tại đơn

Always là gì và những điều cần biết về thì hiện tại đơn

Bài viết sẽ giải đáp các thắc mắc xoay quanh từ “always” như: always là thì gì, always nghĩa là gì, always đọc tiếng Anh là gì, always thuộc thì hiện tại đơn và always là dấu hiệu của thì nào. Nội dung bao gồm định nghĩa, cách sử dụng, ví dụ minh họa và […]
Lợi ích bất ngờ khi học tiếng Anh tại Philippines

Lợi ích bất ngờ khi học tiếng Anh tại Philippines

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn những lợi ích bất ngờ mà không phải ai cũng biết khi chọn học tiếng Anh tại Philippines. Cùng khám phá những điều thú vị này để có thêm động lực trong hành trình học tiếng Anh của mình. 1. Giới thiệu chung về việc học tiếng […]
Trường học tiếng Anh là gì?

Trường học tiếng Anh là gì?

Trường học tiếng Anh là School. Là một nơi để học hỏi và giáo dục, bao gồm các trường mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường cao đẳng/đại học. Nó có thể là một trường công lập hoặc riêng, và có thể chuyên dạy một loạt các môn học khác […]
Điểm lại 9 bộ phim hay của Philippines từng gây bão màn ảnh

Điểm lại 9 bộ phim hay của Philippines từng gây bão màn ảnh

Bạn sẽ không quá xa lạ với những bộ phim hay của Philippines này bởi chúng từng gây bão màn ảnh nhỏ trong thời gian dài. Phim Philippines với kịch bản đặc sắc cùng dàn diễn viên trẻ tài năng thu hút khán giả trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Hãy cùng […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học