Câu điều kiện loại 2: Cấu trúc, ví dụ và bài tập

Ngày 23/04/2024
506 lượt xem

Du Học Philippines sẽ giải thích về câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh, bao gồm cấu trúc và công thức của câu điều kiện loại 2. Bên cạnh đó, bài viết sẽ cung cấp nhiều ví dụ về cách sử dụng câu điều kiện loại 2 trong thực tế và bài tập để độc giả có thể rèn luyện kỹ năng sử dụng câu điều kiện loại 2.

1. Giới thiệu về câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 là một dạng câu điều kiện trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả một điều không có thực tại ở hiện tại hoặc không có khả năng xảy ra ở hiện tại. Câu điều kiện loại 2 thường được sử dụng để diễn tả một điều ảo, không có thật, hoặc một điều không có khả năng xảy ra.

Ví dụ:

 • If I had a million dollars, I would buy a yacht. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua một con du thuyền)
 • If I were taller, I could play basketball. (Nếu tôi cao hơn, tôi có thể chơi bóng rổ)

Câu điều kiện loại 2 thường được hình thành bởi “if” + quá khứ đơn của động từ (VD: “had” hoặc “were”) và dạng giả định của động từ (VD: “would” hoặc “could”).

So sánh với các loại câu điều kiện khác:

 • Câu điều kiện loại 1: Diễn tả một điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Ví dụ: “If it rains, I will stay home.” (Nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà).
 • Câu điều kiện loại 3: Diễn tả một điều không có thật ở quá khứ. Ví dụ: “If I had studied harder, I would have passed the test.” (Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi đã qua được kỳ thi).

Câu điều kiện loại 2 rất hữu ích trong việc mô tả các tình huống ảo và giúp người học tiếng Anh sử dụng ngôn ngữ phong phú hơn trong giao tiếp.

2. Cấu trúc câu điều kiện loại 2

Cấu trúc câu điều kiện loại 2 thường được hình thành bởi một mệnh đề điều kiện (if clause) và một mệnh đề kết quả (result clause). Mệnh đề điều kiện thường sử dụng động từ quá khứ đơn (past simple) và mệnh đề kết quả thường sử dụng dạng giả định của động từ (would/could + V-infinitive).

Công thức: If + S + V2 (past simple), S + would/could + V-infinitive

Cách sử dụng động từ “to be” và các động từ khác:

 • Với động từ “to be”, mệnh đề điều kiện sử dụng “were” thay vì “was”. Ví dụ: “If I were you, I would take the job.” (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nhận công việc đó).
 • Với các động từ khác, mệnh đề điều kiện sử dụng quá khứ đơn của động từ. Ví dụ: “If I had more money, I would buy a new car.” (Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới).

Sự khác nhau giữa câu điều kiện loại 1 và loại 2:

 • Cả câu điều kiện loại 1 và loại 2 đều có mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết quả.
 • Tuy nhiên, câu điều kiện loại 1 diễn tả một điều có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, trong khi câu điều kiện loại 2 diễn tả một điều không có thực tại ở hiện tại hoặc không có khả năng xảy ra.
 • Cấu trúc của câu điều kiện loại 1 là If + S + V1 (simple present), S + will/shall + V-infinitive, trong khi câu điều kiện loại 2 là If + S + V2 (past simple), S + would/could + V-infinitive.

3. Ví dụ câu điều kiện loại 2

Ví dụ về câu điều kiện loại 2 với động từ “to be”:

 • If I were taller, I would be able to reach the top shelf. (Nếu tôi cao hơn, tôi có thể với được tủ trên)
 • If he were here, he would help us with the project. (Nếu anh ta có ở đây, anh ta sẽ giúp chúng tôi với dự án).

Ví dụ về câu điều kiện loại 2 với các động từ khác:

 • If I had more time, I would travel around the world. (Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ du lịch quanh thế giới).
 • If she knew how to swim, she would join us at the beach. (Nếu cô ấy biết bơi, cô ấy sẽ đi cùng chúng tôi tại bãi biển).

Các tình huống thực tế trong cuộc sống mà ta có thể sử dụng câu điều kiện loại 2:

 • Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ mua một căn hộ lớn hơn.
 • Nếu bạn không có việc làm, bạn có thể xem xét việc học thêm để cải thiện kỹ năng.
 • Nếu tôi không phải đi làm, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
 • Nếu tôi biết cách nói tiếng Anh tốt hơn, tôi có thể tìm được một công việc tốt hơn.
 • Nếu tôi được nhận vào đại học, tôi sẽ học tập chăm chỉ để tốt nghiệp đạt loại giỏi.

Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để diễn tả một điều không có thực tại ở hiện tại hoặc không có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta có thể sử dụng câu điều kiện loại 2 để diễn tả một tình huống ảo hoặc để giải quyết một vấn đề khó xử khi không có sự thật nào có thể xảy ra.

4. Viết lại câu điều kiện loại 2

a. Cách viết lại câu điều kiện loại 2 để thể hiện sự khác nhau về nghĩa

Câu điều kiện loại 2 là một dạng câu điều kiện trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả một điều không thật trong hiện tại hoặc tương lai. Câu điều kiện loại 2 có cấu trúc: If + S + V2 (past simple), S + would/could/should + V1 (base form).

Khi viết lại câu điều kiện loại 2, ta có thể sử dụng các cách thay thế sau để thể hiện sự khác nhau về nghĩa:

Sử dụng động từ modal khác

Thay đổi động từ modal từ “would” sang “could” hoặc “should” để thể hiện một mức độ khác nhau của khả năng hoặc lời khuyên.

Ví dụ:

 • If I had more free time, I would travel more. (Nếu tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, tôi sẽ đi du lịch nhiều hơn.)
 • If I had more free time, I could travel more. (Nếu tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, tôi có thể đi du lịch nhiều hơn.)
 • If I had more free time, I should travel more. (Nếu tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, tôi nên đi du lịch nhiều hơn.)

Sử dụng “were” thay vì “was”

Thay đổi động từ “was” thành “were” khi chủ ngữ là “I” hoặc “he/she/it” để thể hiện một điều không thực tế hoặc không có khả năng xảy ra.

Ví dụ:

 • If I were you, I would take that job. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nhận công việc đó.)
 • If she were taller, she could be a model. (Nếu cô ấy cao hơn, cô ấy có thể trở thành người mẫu.)

Sử dụng “had” thay vì “would/could/should”

Thay đổi động từ “would/could/should” thành “had” để thể hiện một điều không thực tế hoặc không có khả năng xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ:

 • If I had more money, I would buy a new car. (Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới.)
 • If he had studied harder, he could have passed the test. (Nếu anh ta học chăm chỉ hơn, anh ta đã có thể đỗ kỳ thi.)

b. Các lưu ý khi viết lại câu điều kiện loại 2

Ngoài ra, khi viết lại câu điều kiện loại 2, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau:

Sử dụng thì quá khứ giả định: Khi viết lại câu điều kiện loại 2, ta thường sử dụng thì quá khứ giả định để thể hiện sự khác biệt về nghĩa. Điều này có nghĩa là ta thay đổi động từ trong mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết quả để thể hiện sự giả định, ví dụ:

 • Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ đọc một cuốn sách. (Câu điều kiện loại 1) → Nếu tôi có thời gian, tôi đã đọc một cuốn sách. (Câu điều kiện loại 2)

Sử dụng trạng từ chỉ giả định: Ngoài thì quá khứ giả định, ta cũng có thể sử dụng trạng từ chỉ giả định để viết lại câu điều kiện loại 2. Trong trường hợp này, ta không cần thay đổi động từ trong câu. Ví dụ:

 • Nếu tôi giàu, tôi sẽ mua một chiếc xe hơi. (Câu điều kiện loại 1) → Nếu tôi giàu, tôi có thể mua một chiếc xe hơi. (Câu điều kiện loại 2)

Đảo ngữ: Để thể hiện sự khác nhau về nghĩa giữa câu điều kiện loại 1 và loại 2, chúng ta có thể đảo ngữ giữa mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết quả. Điều này có thể giúp câu trở nên phong phú hơn và dễ hiểu hơn. Ví dụ:

 • Nếu tôi đủ tiền, tôi sẽ mua một căn hộ. → Sẽ mua một căn hộ nếu tôi đủ tiền. (Câu điều kiện loại 2)

V. Bài tập câu điều kiện loại 2

Để giúp độc giả rèn luyện kỹ năng sử dụng câu điều kiện loại 2, chúng ta có thể thực hiện một số bài tập sau đây:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:

a. If I (have) more time, I (study) French. b. If you (invite) me to the party, I (come). c. If I (be) you, I (not buy) that car. d. If she (not be) sick, she (go) to work.

Giải thích: Trong câu điều kiện loại 2, động từ trong mệnh đề điều kiện phải ở thì quá khứ đơn (past simple) và động từ trong mệnh đề kết quả phải ở dạng hiện tại giả định (would + V-infinitive). Vì vậy, ta sẽ điền các từ đã cho vào chỗ trống như sau: a. had, would study b. invited, would come c. were, would not buy d. were not, would go

Hoàn thành các câu sau đây bằng cách sử dụng câu điều kiện loại 2:

a. If she (know) the answer, she (tell) us. b. If we (have) a car, we (go) to the beach. c. If he (not be) busy, he (help) us with the project. d. If I (know) how to play guitar, I (perform) at the party.

Giải thích: Ta sử dụng câu điều kiện loại 2 để diễn tả một điều không có thật ở hiện tại hoặc trong tương lai. Vì vậy, ta sẽ điền các từ đã cho vào chỗ trống như sau: a. knew, would tell b. had, would go c. were not, would help d. knew, would perform

Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu điều kiện loại 2 đúng:

a. I / happy / if / he / come / would / be b. not / he / late / if / always / be / would / so c. would / could / me / if / you / help / I / grateful / be d. it / rain / if / we / stay / at home / would

Giải thích: Để tạo thành câu điều kiện loại 2 đúng, chúng ta cần sắp xếp các từ theo thứ tự sau: IF + SUBJECT + PAST SIMPLE, SUBJECT + WOULD + V-INFINITIVE. Vì vậy, câu điều kiện loại 2 đúng sẽ là: a. If he came, I would be happy. b. If he were not always late, it would be so. c. If you could help me, I would be grateful. d. If it rained, we would stay at home.

Tìm lỗi sai trong các câu sau:

 • Bài tập 3:

If I ___ (to study) harder, I ___ (to pass) the exam.

a. studied / would pass b. had studied / would have passed c. will study / will pass d. study / pass

Đáp án đúng là a. studied / would pass.

Giải thích: Đây là một câu điều kiện loại 2 với cấu trúc If + S + V-ed/V2 + , S + would/could/might + V-inf. Điều kiện ở đây là “If I studied harder” và kết quả là “I would pass the exam”.

 • Bài tập 4:

If it ___ (not to rain) tomorrow, we ___ (to go) to the beach.

a. doesn’t rain / will go b. didn’t rain / would go c. won’t rain / would go d. wouldn’t rain / will go

Đáp án đúng là a. doesn’t rain / will go.

Giải thích: Đây là một câu điều kiện loại 2 với cấu trúc If + S + V2/V-ed + , S + would/could/might + V-inf. Tuy nhiên, ở đây ta sử dụng động từ thường (does not rain) để thể hiện điều kiện. Kết quả là “we will go to the beach”.

Hướng dẫn giải và phân tích cách làm:

Để giải các bài tập câu điều kiện loại 2, đầu tiên cần xác định điều kiện và kết quả. Sau đó, áp dụng công thức và cấu trúc của câu điều kiện loại 2 để hoàn thành câu.

Lưu ý rằng động từ chính trong mệnh đề điều kiện phải được chia ở dạng quá khứ đơn (V2/V-ed), còn động từ “would/could/might” phải được sử dụng để thể hiện kết quả. Nếu điều kiện là khả dĩ nhưng không xảy ra ở thời quá khứ, ta sử dụng câu điều kiện loại 3.

Ngoài ra, cần chú ý đến cách sử dụng động từ “to be” trong câu điều kiện loại 2. Với động từ này, ta sử dụng “were” thay vì “was” cho tất cả các chủ ngữ (I, he, she, it, we, they).

Trên đây là một số bài tập cơ bản về câu điều kiện loại 2. Khi làm các bài tập này, đọc kỹ câu hỏi và chú ý đến từ khóa trong câu để tìm ra điều kiện và kết quả của câu. Áp dụng cấu trúc câu điều kiện loại 2.

6. Cách nhận biết câu điều kiện loại 2

Đặc điểm của câu điều kiện loại 2:

 • Bắt đầu bằng “if” và một mệnh đề với thì quá khứ đơn hoặc “were” (thay cho “was”).
 • Thể hiện điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nếu điều kiện được đưa ra trong mệnh đề được đáp ứng. Tuy nhiên, thực tế hiện tại thường không đáp ứng điều kiện đó, nên kết quả là không có thực tế hoặc không rõ ràng.
 • Ví dụ: “If I had more time, I would travel more” (Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ đi du lịch nhiều hơn) – Điều kiện là tôi không có nhiều thời gian, vì thế tôi không đi du lịch nhiều hơn.

So sánh với các loại câu khác:

 • Câu điều kiện loại 1 (type 1 conditional): Sử dụng để diễn tả điều kiện có thể xảy ra trong tương lai hoặc là sự thật hiển nhiên trong hiện tại. Thường bắt đầu bằng “if” và sau đó là thì hiện tại đơn.
 • Ví dụ: “If it rains, I will stay at home” (Nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà) – Điều kiện là trời mưa, và tôi sẽ ở nhà nếu điều kiện đó xảy ra.
 • Câu điều kiện loại 3 (type 3 conditional): Sử dụng để diễn tả một điều kiện không có thực tế trong quá khứ, và nhấn mạnh trạng thái kết quả của điều đó. Thường bắt đầu bằng “if” và sau đó là thì quá khứ hoàn thành.
 • Ví dụ: “If I had studied harder, I would have passed the exam” (Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi đã đỗ kỳ thi) – Điều kiện là tôi không học chăm chỉ, và tôi không đỗ kỳ thi.

Tóm lại, cách nhận biết câu điều kiện loại 2 là tìm các câu bắt đầu bằng “if” và thì quá khứ đơn hoặc “were”. Khi đọc câu, cần phân biệt được loại câu điều kiện để hiểu rõ ý nghĩa của nó.

7. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về câu điều kiện loại 2 – một trong những cấu trúc quan trọng trong tiếng Anh để diễn tả điều kiện hoặc giả định. Đầu tiên, chúng ta đã xác định định nghĩa và vai trò của câu điều kiện loại 2, cùng với việc so sánh với các loại câu điều kiện khác. Sau đó, chúng ta đã thảo luận về cấu trúc của câu điều kiện loại 2, bao gồm cách sử dụng động từ “to be” và các động từ khác, cùng với sự khác nhau giữa câu điều kiện loại 1 và loại 2.

Tiếp theo, chúng ta đã xem xét một số ví dụ về câu điều kiện loại 2, cùng với các tình huống thực tế trong cuộc sống mà chúng ta có thể sử dụng cấu trúc này. Sau đó, chúng ta đã thảo luận về cách viết lại câu điều kiện loại 2 để thể hiện sự khác nhau về nghĩa, cùng với các lưu ý khi viết lại câu điều kiện loại 2.

Bên cạnh đó, bài viết cũng cung cấp một số bài tập để độc giả có thể rèn luyện kỹ năng sử dụng câu điều kiện loại 2, cùng với hướng dẫn giải và phân tích cách làm. Cuối cùng, chúng ta đã thảo luận về các đặc điểm để nhận biết câu điều kiện loại 2, cùng với so sánh với các loại câu khác.

Tóm lại, câu điều kiện loại 2 là một trong những cấu trúc quan trọng nhất trong tiếng Anh, giúp cho chúng ta diễn tả điều kiện hoặc giả định trong nhiều tình huống khác nhau. Việc nắm vững cấu trúc và cách sử dụng của câu điều kiện loại 2 sẽ giúp cho chúng ta cải thiện kỹ năng viết và nói tiếng Anh một cách hiệu quả hơn.

Tin liên quan
Cách sử dụng tiền tại Philippines hợp lý

Cách sử dụng tiền tại Philippines hợp lý

Việc chi tiêu tiền tại Philippines có lẽ là một trong những thắc mắc lớn nhất trong vấn đề sinh hoạt. Bài viết dưới đây của GIP sẽ giúp bạn xóa tan mọi thắc mắc đó. 1. Tiền ở Philippines như thế nào? Đơn vị tiền tệ chính thức của Philippines là đồng pê-sô (peso […]
Bị viêm gan B có đi du học được không?

Bị viêm gan B có đi du học được không?

Như chúng ta đã biết, trước khi đi du học các bạn du học sinh đều phải trải qua quá trình khám sức khỏe. Ngoài những bệnh truyền nhiễm cực kỳ đặc biệt và nguy cấp sẽ bị lệnh cấm nhập cảnh vào các quốc gia khác. Còn 1 số bệnh khiến cho người mắc […]
Ẩm thực Philippines: Tìm hiểu về món ăn và đặc sản địa phương

Ẩm thực Philippines: Tìm hiểu về món ăn và đặc sản địa phương

Ẩm thực là một trong những thế mạnh của Philippines với hàng trăm món ăn độc đáo và đặc sản địa phương. Từ món ăn truyền thống như Adobo và Lechon, đến những món ăn đặc biệt như Balut và Kinilaw, đất nước này có rất nhiều để đưa ra cho những người yêu thích […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học