Cách sử dụng và chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp trong tiếng Anh

Ngày 04/03/2024
504 lượt xem

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức về cách sử dụng và chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp trong tiếng Anh. Bạn sẽ được hướng dẫn về cấu trúc câu gián tiếp, công thức cơ bản để chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp, và các ví dụ minh họa cụ thể để giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này.

1. Giới thiệu về câu trực tiếp và câu gián tiếp

1.1. Định nghĩa câu trực tiếp và câu gián tiếp

Câu trực tiếp (Direct speech) là câu mà người nói trực tiếp trích dẫn lời của người khác một cách chính xác, bao gồm cả từ ngữ, dấu câu và giọng điệu. Ví dụ: “She said, ‘I am going to the cinema'”.

Câu gián tiếp (Indirect speech) là câu mà người nói trích dẫn lời của người khác nhưng không sử dụng chính xác những từ ngữ, dấu câu và giọng điệu như câu trực tiếp. Thay vào đó, người nói phải sử dụng cấu trúc câu khác để truyền đạt ý nghĩa của lời nói của người khác. Ví dụ: “She said that she was going to the cinema”.

1.2. Sự khác nhau giữa câu trực tiếp và câu gián tiếp

 • Cấu trúc câu: Câu trực tiếp thường có dấu ngoặc kép và dấu nháy đơn để bao quanh lời nói của người khác, trong khi câu gián tiếp không có dấu ngoặc kép và thường bắt đầu bằng một từ liên kết như “that”.
 • Giới từ: Giới từ trong câu trực tiếp thường được sử dụng theo cách mà người nói gốc sử dụng, trong khi đó giới từ trong câu gián tiếp thường được thay đổi để phù hợp với cấu trúc câu mới.
 • Thì và động từ: Thì và động từ trong câu gián tiếp thường được thay đổi để phù hợp với thời gian và ngôi của câu mới.
 • Giọng điệu và từ ngữ: Giọng điệu và từ ngữ trong câu trực tiếp được sử dụng chính xác như người nói gốc, trong khi đó giọng điệu và từ ngữ trong câu gián tiếp thường được thay đổi để phù hợp với ngữ cảnh và người nói.

Tóm lại, câu trực tiếp và câu gián tiếp đều được sử dụng để truyền đạt lời nói của người khác. Tuy nhiên, cách sử dụng và cấu trúc của hai loại câu này khác nhau. Việc hiểu rõ sự khác nhau giữa câu trực tiếp và câu gián tiếp là rất quan trọng trong việc giao tiếp và viết văn. Khi viết, việc chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp (reported speech) được sử dụng rất phổ biến, đặc biệt trong việc viết tiểu luận, báo cáo hoặc giao tiếp trong công việc. Việc sử dụng câu gián tiếp giúp người viết hoặc người nói truyền tải lời nói của người khác một cách chính xác và mượt mà hơn.

2. Cấu trúc câu gián tiếp

2.1. Giới thiệu cấu trúc chung của câu gián tiếp

Câu gián tiếp (reported speech) là cách truyền tải lời nói của người khác thông qua việc sử dụng câu gián tiếp thay vì sử dụng câu trực tiếp. Cấu trúc chung của câu gián tiếp bao gồm:

 • Từ nối giữa câu trực tiếp và câu gián tiếp: thường là các từ như “that”, “if”, “whether”, hoặc “wh- words” như “who”, “what”, “where”, “when”, “why” và “how”.
 • Giới từ và thì của động từ: thường sẽ thay đổi khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.
 • Chủ ngữ và động từ: thường sẽ thay đổi động từ để phù hợp với thì của động từ trong câu gián tiếp.

2.2. Các từ nối liên quan đến câu gián tiếp

Như đã đề cập, để kết nối câu trực tiếp và câu gián tiếp, chúng ta cần sử dụng các từ nối giữa chúng. Các từ nối thông dụng nhất bao gồm:

 • That: là từ nối thông dụng nhất để kết nối câu trực tiếp và câu gián tiếp. Ví dụ: “She said, ‘I am tired'” -> She said that she was tired.
 • If/whether: thường được sử dụng khi câu trực tiếp là một câu hỏi. Ví dụ: “He asked, ‘Do you like music?'” -> He asked if/whether I liked music.
 • Wh- words: được sử dụng khi câu trực tiếp là một câu hỏi bắt đầu bằng wh- word. Ví dụ: “He asked, ‘Where are you going?'” -> He asked where I was going.

2.3. Các quy tắc ngữ pháp cần lưu ý khi sử dụng câu gián tiếp

Khi sử dụng câu gián tiếp, cần lưu ý một số quy tắc ngữ pháp sau đây:

 • Thay đổi thì của động từ: trong câu gián tiếp, thì của động từ sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời gian của câu chính. Ví dụ: He said, “I am tired.” → He said that he was tired.
 • Thay đổi các đại từ: các đại từ trong câu trực tiếp sẽ được thay đổi khi chuyển sang câu gián tiếp. Ví dụ: She said, “I love you.” → She said that she loved him.
 • Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian và chỗ ngồi: các trạng từ chỉ thời gian và chỗ ngồi sẽ được thay đổi khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Ví dụ: He said, “I will go tomorrow.” → He said that he would go the next day.
 • Bỏ dấu ngoặc kép: khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, cần bỏ dấu ngoặc kép trong câu trực tiếp. Ví dụ: She said, “I am happy.” → She said that she was happy.
 • Sử dụng trạng từ xác nhận: trong một số trường hợp, cần sử dụng các trạng từ xác nhận như “he said”, “

Ngoài ra, khi sử dụng câu gián tiếp, cần lưu ý một số quy tắc ngữ pháp sau:

 • Động từ ở câu gián tiếp thường được chuyển sang dạng nguyên mẫu (infinitive) hoặc dạng phân từ (gerund).
 • Nếu câu trực tiếp là câu hỏi, câu gián tiếp thường được bắt đầu bằng một trạng từ để diễn tả câu hỏi, ví dụ: “I asked him where he was going” (Tôi hỏi anh ta đang đi đâu).
 • Tính từ và phó từ trong câu trực tiếp thường được thay đổi hoặc bị loại bỏ khi chuyển sang câu gián tiếp, tùy thuộc vào ngữ cảnh.
 • Thông thường, thì của động từ trong câu gián tiếp được thay đổi để phù hợp với thời gian của câu chính. Ví dụ: “He said, ‘I am going to the store'” (Anh ấy nói: “Tôi đang đi đến cửa hàng”). Câu gián tiếp tương ứng là: “He said that he was going to the store” (Anh ấy nói rằng anh ấy đang đi đến cửa hàng).
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, động từ trong câu gián tiếp không được thay đổi về thì, ví dụ như trong trường hợp đang diễn ra một sự việc không thay đổi về thời gian. Ví dụ: “He said, ‘I love you'” (Anh ấy nói: “Tôi yêu em”). Câu gián tiếp tương ứng là: “He said that he loved her” (Anh ấy nói rằng anh ấy yêu cô ấy).

Vì vậy, khi sử dụng câu gián tiếp, cần phải lưu ý đến cấu trúc và quy tắc ngữ pháp để đảm bảo sự chính xác và rõ ràng của thông điệp được truyền đạt.

3. Công thức chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Để chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, ta thực hiện các bước sau:

 • Xác định thì của câu trực tiếp. Thường thì của câu trực tiếp sẽ được chuyển sang thì quá khứ trong câu gián tiếp.
 • Xác định động từ ở câu trực tiếp. Động từ này sẽ được chuyển sang dạng nguyên mẫu (infinitive) hoặc dạng phân từ (gerund) trong câu gián tiếp.
 • Xác định chủ ngữ và tân ngữ của câu trực tiếp. Chúng sẽ được thay bằng đại từ tương ứng (he, she, it, they, we, me, him, her, us, them) trong câu gián tiếp.
 • Chèn các từ nối phù hợp (that, if, whether, who, when, where, why, how…) giữa câu chính và câu phụ để tạo thành câu gián tiếp.

Ví dụ:

Câu trực tiếp: “I will call you tomorrow,” he said. Câu gián tiếp: He said that he would call me the next day.

Câu trực tiếp: “I’m going to the store,” she said. Câu gián tiếp: She said that she was going to the store.

Câu trực tiếp: “I have never been to Paris,” they said. Câu gián tiếp: They said that they had never been to Paris.

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý khi chuyển đổi câu:

 • Nếu câu trực tiếp là mệnh lệnh (imperative sentence), câu gián tiếp sẽ được bắt đầu bằng “to” hoặc “that”. Ví dụ: “Open the door,” he said. –> He told me to open the door.
 • Nếu câu trực tiếp là câu hỏi đuôi, câu gián tiếp sẽ được bắt đầu bằng “if” hoặc “whether”. Ví dụ: “Are you coming with me?” he asked. –> He asked if/whether I was coming with him.
 • Nếu câu trực tiếp chứa đại từ chỉ định, chúng ta cần phải thay đổi đại từ đó bằng đại từ tương ứng trong câu gián tiếp. Ví dụ: “I love this book,” she said. –> She said that she loved that book.

Tóm lại, việc chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp là một kĩ năng quan trọng trong việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và viết lách. Việc nắm vững công thức chuyển đổi cũng như các quy tắc và trường hợp đặc biệt khi sử dụng câu gián tiếp sẽ giúp cho người học nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình. Bên cạnh đó, việc hiểu rõ sự khác nhau giữa câu trực tiếp và câu gián tiếp cũng rất quan trọng để sử dụng các câu này một cách chính xác và tự tin. Vì vậy, người học nên tập luyện và nâng cao kỹ năng của mình trong việc sử dụng câu trực tiếp và câu gián tiếp để có thể sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo và tự tin.

4. Ví dụ minh họa

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng và chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta có thể xem xét một số ví dụ cụ thể như sau:

 1. Câu trực tiếp: “I am going to the store,” she said. Câu gián tiếp: She said she was going to the store.

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng động từ nói (say) để chỉ ra ai đã nói câu trước đó và sử dụng cấu trúc gián tiếp với động từ “was going” để diễn đạt ý nghĩa của câu trực tiếp trong quá khứ.

 1. Câu trực tiếp: “I will help you with your homework,” Tom said to Mary. Câu gián tiếp: Tom offered to help Mary with her homework.

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng động từ nói (say to) để chỉ ra người nói và người nghe của câu trước đó. Sau đó, chúng ta sử dụng động từ cung cấp lời đề nghị (offer) trong câu gián tiếp.

 1. Câu trực tiếp: “I don’t like pizza,” she said. Câu gián tiếp: She said that she didn’t like pizza.

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng động từ nói (say) để chỉ ra ai đã nói câu trước đó và sử dụng mạo từ quyết định (that) để bắt đầu câu gián tiếp.

 1. Câu trực tiếp: “I love watching movies,” he said. Câu gián tiếp: He said he loved watching movies.

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng động từ nói (say) để chỉ ra ai đã nói câu trước đó và sử dụng động từ thích (love) trong câu gián tiếp để diễn đạt ý nghĩa của câu trực tiếp.

 1. Câu trực tiếp: “I can swim,” she said. Câu gián tiếp: She said she could swim.

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng động từ nói (say) để chỉ ra ai đã nói câu trước đó và sử dụng động từ có thể (can) trong câu gián tiếp để diễn đạt ý nghĩa của câu trực tiếp.

Những ví dụ trên giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách sử dụng câu gián tiếp và chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Chúng ta có thể thấy rằng, khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, thì cấu trúc câu sẽ thay đổi và các từ nối cũng sẽ xuất hiện để nối liền các câu với nhau. Ngoài ra, việc chuyển đổi này còn đòi hỏi chúng ta phải biết sử dụng các thì và dạng câu phù hợp với ngữ cảnh.

5. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về câu trực tiếp và câu gián tiếp, hai loại câu được sử dụng để truyền đạt lời nói của người khác. Các điểm chính đã được trình bày như sau:

 • Câu trực tiếp là câu trực tiếp trích dẫn lời nói của người khác, trong khi câu gián tiếp là câu tường thuật lời nói của người khác.
 • Cấu trúc câu gián tiếp gồm có chủ ngữ, động từ trợ động từ, động từ nối, đại từ tân ngữ (nếu có), và câu tường thuật.
 • Có nhiều từ nối được sử dụng để liên kết giữa câu chính và câu tường thuật trong câu gián tiếp, bao gồm “that”, “if”, “whether”, “how”, “when”, “where”, “why”, “who”, “which”, và “whom”.
 • Có một số quy tắc ngữ pháp cần lưu ý khi sử dụng câu gián tiếp, bao gồm thay đổi thì và đại từ tân ngữ, thêm “that” hoặc không thêm “that”, và thay đổi trạng từ.
 • Có các công thức cơ bản để chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, và một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý khi chuyển đổi câu.
 • Các ví dụ minh họa đã được đưa ra để giải thích cách sử dụng câu gián tiếp và chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

Để nắm vững cách sử dụng và chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp trong tiếng Anh, bạn cần phải nắm vững cấu trúc và quy tắc ngữ pháp của câu gián tiếp, và luyện tập nhiều bằng cách sử dụng các ví dụ thực tế. Hãy thường xuyên đọc và viết các câu gián tiếp, và kiểm tra lại bằng cách chuyển đổi sang câu trực tiếp để đảm bảo bạn hiểu rõ và sử dụng tốt các kiến thức đã học được.

Tin liên quan
Lợi ích bất ngờ khi học tiếng Anh tại Philippines

Lợi ích bất ngờ khi học tiếng Anh tại Philippines

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn những lợi ích bất ngờ mà không phải ai cũng biết khi chọn học tiếng Anh tại Philippines. Cùng khám phá những điều thú vị này để có thêm động lực trong hành trình học tiếng Anh của mình. 1. Giới thiệu chung về việc học tiếng […]
Trường học tiếng Anh là gì?

Trường học tiếng Anh là gì?

Trường học tiếng Anh là School. Là một nơi để học hỏi và giáo dục, bao gồm các trường mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường cao đẳng/đại học. Nó có thể là một trường công lập hoặc riêng, và có thể chuyên dạy một loạt các môn học khác […]
Điểm lại 9 bộ phim hay của Philippines từng gây bão màn ảnh

Điểm lại 9 bộ phim hay của Philippines từng gây bão màn ảnh

Bạn sẽ không quá xa lạ với những bộ phim hay của Philippines này bởi chúng từng gây bão màn ảnh nhỏ trong thời gian dài. Phim Philippines với kịch bản đặc sắc cùng dàn diễn viên trẻ tài năng thu hút khán giả trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Hãy cùng […]
Admiration đi với giới từ gì? Admire đi với giới từ nào phù hợp?

Admiration đi với giới từ gì? Admire đi với giới từ nào phù hợp?

Du Học Philippines sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng từ admiration và admire đi với giới từ phù hợp, giúp cho bài viết của bạn trở nên chính xác và thu hút hơn từ khách hàng và công cụ tìm kiếm. 1. Giới thiệu về admiration và admire Admiration và admire […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học