Wales khóa học tiếng anh thương mại

Đây là khóa học giúp học viên trau dồi tiếng anh trong môi trường doanh nghiệp, việc làm. Với hiệu quả trong thời gian ngắn, khóa học được sắp xếp với thời lượng như sau:

Lớp học 1:1: 6 buổi/ tuần

Lớp học 1:4: 2 buổi/ tuần