chứng chỉ ESL

ESL là gì? Những điều cần biết về khóa học ESL tại Philippines

ESL là gì? Những điều cần biết về khóa học ESL tại Philippines

Nhiều bạn còn bỡ ngỡ khi được giới thiệu về ESL và đặt câu hỏi “ESL là gì?”. Thực tế, chương trình ESL đã được đưa vào giảng dạy rộng rãi tại các trường đào tạo Anh ngữ Philippines trong nhiều năm qua. Đây là giải pháp du học dành cho những học viên chưa […]
Ngày 04/09/2022
084.8484.777 Đăng ký học