Designed and built with care, filled with creative elements

Top

PINES KHOÁ HỌC TOEIC SPEAKING

TOEIC SPEAKING

Trong hơn 30 năm qua, các công ty trên khắp thế giới đã sử dụng TOEIC để tuyển dụng các vị trí, thuê nhân lực, xúc tiến. Bài kiểm tra Nói TOEIC được thiết kế để đáp ứng nhu cầu trong môi trường làm việc toàn cầu để có thể trực tiếp đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của nhân viên. Pines’ TOEIC Speaking dưa ra hệ thống chuẩn bị nhằm tăng sự tự tin trong bài thi nói.

Lớp chính khóa (8)

 Lớp 1:1 (4 tiết học)

Lớp 4:1 (4 tiết học)

Lớp tự chọn (3)

 Lớp buổi sáng (1 tiết học)

Lớp buổi tối (3 tiết học)

Mục tiêu:

Tập trung vào việc thực hành các đoạn hội thoại, hội thoại và bắt đầu các cuộc thảo luận được đặt trong ngữ cảnh trong các tình huống kinh doanh hơn là thực hiện một cuộc trò chuyện thông thường.

Phù hợp với:

Những học viên đã học theo lớp Toeic thường và muốn cải thiện khả năng nói.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

The table below shows the different score scopes and proficiency levels.

Chi tiết bài kiểm tra và biểu đồ điểm số

Bảng dưới đây trình bày các phần khác nhau của bài thi Nói TOEIC, số lượng câu hỏi / s cho mỗi phần, nhiệm vụ được thực hiện bởi thí sinh và các tiêu chí đánh giá tương ứng.

Bảng dưới đây cho thấy phạm vi điểm số và mức độ thành thạo khác nhau.