Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Monol khoá học GENERAL ESL

GENERAL ESL

Đây là khóa học dành cho học viên đã thành thạo trong việc sử dụng tiếng Anh. Khóa học nhằm nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát âm. Trong đó, bao gồm 02 bậc học: Foundation, Essential với 03 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp, với mỗi cấp độ kéo dài trong 8 tuần.

Lớp học:

7 lớp mỗi ngày :
3 lớp 1:1
4 lớp 1:4

*Khóa học thực hiện hệ thống đánh giá theo phần trăm (Percentage Grading System) nhằm đánh giá quá trình học tập của học viên
*Thực hiện chương trình Bridge Program cho học viên không đủ điểm số ở mỗi cấp độ.

Mục tiêu:

Những học viên mong muốn cải thiện toàn diện kỹ năng giao tiếp.

Phù hợp với:

Học viên ở cấp độ căn bản, chỉ mới biết một ít hoặc chưa có kiến thức về các kỹ năng tiếng Anh hoặc những học viên muốn làm mới kiến thức tiếng Anh của họ.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

*Các mức điểm IELTS tương ứng với các cấp độ được đánh giá sau khi hoàn thành mỗi khóa học.

*Các mức điểm IELTS tương ứng với các cấp độ được đánh giá sau khi hoàn thành mỗi khóa học.