Designed and built with care, filled with creative elements

Top

A&J Lớp Học

A&J

Lớp Học

Bên cạnh các lớp học 1:1 với giáo viên Philippines, A&J còn xây dựng lớp học 1:1 với giáo viên người Mỹ và các khóa học đặc biệt giới hạn số lượng học viên để tối ưu hóa việc học tiếng Anh với người bản ngữ, giúp học viên tăng cường kỹ năng phát âm đúng chuẩn Mỹ và môi trường thực hành tiếng Anh mở rộng.

View:

Bên Trong

Bên Ngoài

Lớp 1:1

Lớp Nhóm

Phòng Tự Học