Beci Academy khóa học giao tiếp ESL

1. Speed ESL

Speed ESL là khóa học phổ biến và lâu đời nhất tại BECI. Khoá học giúp học viên nâng cao kỹ năng giao tiếp, đồng thời cân bằng cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Trong đó, học viên có thể lựa chọn Speed ESL 1 nếu muốn học cân bằng lớp 1:1 và lớp nhóm, hoặc Speed ESL 2 nếu muốn học nhiều lớp 1:1 hơn.

Đối tượng phù hợp: Học viên có trình độ sơ cấp hoặc căn bản.

2. Speed ESL 1

Lớp học 1:1 (4 giờ): Speaking, Listening, Reading, Writing

Lớp học nhóm (2 giờ): Discussion, Role playing… Các nhóm được phân theo trình độ của học viên. Nội dung được giáo viên chủ động thay đổi.

Lớp học tùy chọn buổi tối (2 giờ): Grammar, Sentences Pattern Class, Vocabulary, Pronunciation

2. Speed ESL 2

Lớp học 1:1 (5 giờ): Speaking, Listening, Reading, Writing, Grammar…

Lớp học tùy chọn buổi tối (2 giờ): Grammar, Sentences Pattern Class, Vocabulary, Pronunciation