Monol khóa học ESL

General ESL

General ESL tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng của học viên trong Nghe, Nói, Đọc, Viết, đặc biệt trong ngữ pháp và phát âm. Khóa học có hai (02) bậc học: Foudational ESL (khóa học cho người mới bắt đầu) và khóa học Essential ESL (khóa học cơ bản), giúp học viên nâng cao khả năng trong việc hiểu và nhanh chóng sử dụng được tiếng Anh trong việc giao tiếp.

Mỗi trình độ của Foundational và Essential ESL đều được thiết kế trong thời gian tám (08) tuần, nhưng trong thời gian này, học viên có thể rút ngắn dựa trên kết quả của các bài kiểm tra lên lớp, được thực hiện sau mỗi bốn (04) tuần.

4 tiết lớp 1:1: Listening (1 tiết), Reading (1 tiết), Speaking (2 tiết)

4 tiết lớp nhóm: Grammar (1 tiết), Writing (1 tiết), Pronunciation (1 tiết), Discussion (1 tiết)

Học viên có thể đăng ký thêm lớp 1:1 có tính phí