3 tháng du học

Thành quả bất ngờ sau 3 tháng du học tiếng Anh Philippines

Thành quả bất ngờ sau 3 tháng du học tiếng Anh Philippines

Hãy cùng đánh giá dài về khóa học ba tháng của tôi ở Philippines. Ba tháng học tập tại trường Pines và sống ở Baguio là một trong những khoảng thời gian đẹp đẽ và yên bình nhất. Lúc mới bắt đầu khóa học, tôi muốn hoàn thành thật nhanh và trở về nhà. Nhưng […]
Ngày 19/05/2022