tiếng Anh tại Philippines

Người Philippines nói tiếng gì, ngôn ngữ nào là chính thức?

Người Philippines nói tiếng gì, ngôn ngữ nào là chính thức?

Philippines là một quốc gia có nền văn hóa mang nhiều bản sắc, chủng tộc. Đồng thời có sự giao thoa mạnh mẽ giữa văn hóa phương Đông cùng văn hóa phương Tây. Vậy, người dân Philippines nói tiếng gì trong các hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội của họ. Và đâu là […]
Ngày 31/08/2022
084.8484.777 Đăng ký học