Designed and built with care, filled with creative elements

Top

API BECI The Cafe (Lady Campus) Chương Trình Bổ Sung

Chương trình SP

(Speaking Prescription)

Speaking Prescription được thiết kế để giúp học viên tìm ra điểm yếu của mình và khắc phục chúng thông qua các bài học ngữ pháp và bài kiểm tra nói nhằm đánh giá năng lực học viên. Mỗi tuần có trọng tâm ngữ pháp khác nhau mà học viên phải sử dụng trong bài kiểm tra của mình. Nếu học viên không sử dụng trọng tâm ngữ pháp, học viên sẽ phải làm lại bài kiểm tra. Bằng cách này, chúng tôi thúc đẩy học viên của mình xem trước, xem xét và thực hành bất cứ điều gì họ học được từ các lớp nhóm SP của họ.

Thời lượng: 

Tuỳ vào yêu cầu đăng ký của học viên.

Cấp độ:

Tất cả các cấp độ.

Giờ học:

1 lớp nhóm SP mỗi ngày.

Học phí:

2,000 piso/ 4 tuần.

* Sparta ESL bao gồm chương trình SP trong khóa học.

Chương trình REHAB

Khóa học này được thiết kế cho người mới bắt đầu đến nâng cao. Nó nhằm mục đích cung cấp các bài học cơ bản đến nâng cao về phát âm và từ vựng để cải thiện đáng kể sự rõ ràng và chính xác khi nói tiếng Anh, và để mở rộng đáng kể từ vựng và cải thiện khả năng học từ.

Thời lượng: 

1 tuần.

Cấp độ:

Tất cả cấp độ.

Giờ học:

4 tiết 1 ngày.

Học phí

1,000 piso/ 1 tuần.

* Các bài học được giảng dạy bởi các giáo viên bản ngữ.

* Các lớp học bao gồm ít hơn 5 người và được thực hiện trong 1 tuần
trong một thời gian nhất định.

* Sparta ESL bao gồm chương trình Rehab trong khóa học.

Chương trình Venture English

Đây là một chương trình chuyên biệt nhằm phát triển các kỹ năng giao tiếp cá nhân cơ bản. Cụ thể, chương trình này nhắm đến những người học tiếng Anh yêu thích du lịch vì học viên được cung cấp từ vựng và cách diễn đạt liên quan đến du lịch với các bài tập thực tế sẽ được áp dụng trong các nhiệm vụ cuối tuần của họ

Thời lượng: 

4 tuần.

Cấp độ:

Cơ bản đến trung cấp.

Giờ học:

1 tiết 1 ngày.

Học phí

6,000 piso/ 1 tuần.

* Các bài học được giảng dạy bởi các giáo viên bản ngữ.

* Các lớp học bao gồm ít hơn 5 người và được thực hiện trong 1 tuần
trong một thời gian nhất định.

* Sparta ESL bao gồm chương trình Rehab trong khóa học.