Designed and built with care, filled with creative elements

Top

JIC khoá học IB ESL

IB ESL

Intensive Basic ESL – Đây là khóa học Tiếng Anh cơ bản dành cho học viên muốn nâng cao kỹ năng Tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nói. Học viên sẽ có cơ hội giao tiếp và phát triển ngôn ngữ thứ hai trong thời gian ngắn.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

lớp Học:

10 lớp mỗi ngày + 2 giờ tự học:
6 lớp 1:1
2 lớp nhóm
2 lớp đặc biệt
2 giờ tự học

1:1:

Nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp

Học Nhóm:

Thảo luận

Lớp đặc biệt:

Mẫu Tiếng Anh, ngữ pháp

CNN hoặc nghe 1 phút

từ vựng, tự học

Mục tiêu:

Khoá học này cung cấp chương trình học đào tạo chuyên sâu dành cho những học viên muốn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh cơ bản, đặc biệt là kỹ năng Speaking. Do trình độ học viên ở mức sơ cấp nên số giờ học 1:1 lên đến 6 tiết mỗi ngày. Ngoài ra các học viên sẽ có cơ hội để thực hành với các giáo viên bản ngữ ở lớp nhóm. Vì vậy hoàn toàn có thể nâng cao khả năng hội thoại, giao tiếp bằng tiếng Anh trong thời gian ngắn.

Phù hợp với:

Khoá học này thích hợp cho các học viên từ trình độ mới bắt đầu và sơ cấp (A1 –B2) Học viên học theo mô hình Sparta và không được đi ra ngoài vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, đồng thời phải tham gia làm bài kiểm tra từ vựng và tự học hàng ngày.

*Thời gian từ 1-24 tuần

QUY ĐỊNH LỚP HỌC

  1. Học viên nên chọn lớp học nhóm phù hợp theo trình độ của bản thân.
  2. 4 lớp học tiêu chuấn trong 1 ngày và điểm danh sẽ được kiểm tra trong 2 tuần.
  3. Học viên mới có thể thay đổi môn học sau 2 tuần.
  4. Nếu học viên đăng ký 5 lớp học thì phải tham gia đầy đủ 5 lớp đó trong vòng 2 tuần.
  5. English Zones là khu vực học viên chỉ được nói Tiếng Anh.
  6. Đổi lịch học, bổ sung môn học hoặc đổi lớp học sẽ được thực hiện sau 2 tuần.
  7. 1 buổi học bao gồm 45 phút học và 10 phút giải lao.

LỚP 1:1

Speaking (Luyện nói) :
Nâng cao kĩ năng Nói thông qua giao tiếp với giáo viên.

Writing & Grammar (Luyện viết & Cấu trúc)
Nhiều dạng bài tập giúp luyện kĩ năng Viết trong quá trình học ngữ pháp.

Reading & Listening (Luyện đọc & Nghe) :
Nhiều dạng bài tập giúp luyện kĩ năng Viết trong quá trình học ngữ pháp.

LỚP NHÓM

• 1 tiết sẽ tập trung vào phát âm và tăng cường thảo luận nhóm nhỏ.
• 1 tiết sẽ tập trung vào ngữ pháp, xử lý tình huống, các điểm yếu cần được cải thiện.

LỚP TỐI

• Vocabulary (Kiểm tra từ vựng – 30 phút):
Bắt buộc tham gia từ thứ 2 đến thứ 6 trước giờ tự học.

• Self-study (Tự học – 2 giờ):
Bắt buộc tham gia, học viên được chỉ định chỗ ngồi học và được theo dõi nghiêm ngặt bởi các Quản lý.

LỚP ĐẶC BIỆT

• English patterns (Mấu Tiếng Anh) :
Học viên được dạy những cách biểu đạt cần thiết sử dụng cho giao tiếp hàng ngày.

• Grammar (Cấu trúc & Ngữ pháp): Những kiến thức ngữ pháp căn bản hàng ngày được truyền tải đến học viên thông qua những cách tiếp cận khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao.

• CNN/ Listen a Minute (CNN & Nghe 1 phút) :
Thông qua hoạt động dictation (nghe và ghi lại), và các hoạt động nghe khác, học viên có thể học thêm được rất nhiều từ vựng hữu ích.

*Học viên có thể thay đổi lịch học dựa vào mục tiêu học tập
*Lớp nhóm sẽ được sắp xếp theo cùng trình độ
*Lớp đặc biệt có thể thay đổi